Ngjarje

Shiqo të gjitha ngjarjet

Lajme

 • NJOFTIM 23/10/2014 -

  Lista e studenteve që janë pranua në studimet Master në Fakultetin Ekonomik dhe lista që do të nënshtrohen provimit pranues.

 • NJOFTIM 21/10/2014 -

  Njoftohen studentët e vitit të parë se fotografimi për ID kartela bëhet sipas orarit në vijim.

 • KONKURS PLOTËSUES - DODATNI KONKURS 20/10/2014 -

  KONKURS PLOTËSUES PËR REGJISTRIMIN E STUDENTËVE TË KOMUNITETIT BOSHNJAK NË VITIN E PARË TË STUDIMEVE, PËR VITIN AKADEMIK 2014 - 2015 / DODATNI KONKURS ZA UPIS STUDENATA BOŠNJAČKOG ZAJEDNICE...

 • NJOFTIM 16/10/2014 -

  Lajmerohen kandidatët që kanë aplikuar për regjistrim në studimet master në Fakultetin Ekonomik, se bazuar në konkursin e shpallur me datë 03.10.2014 është bërë perzgjedhja e kandidatëve...

Shiqo të gjitha lajmet
 • Filloi viti i Ri Akademik
 • Shkencat Kompjuterike
 • UPz
 • Takime të Ndryshme
 • Buletini i Universitetit
 • Universiteti i Prizrenit
 • Marrëveshje të Ndryshme
 • Qyteti i Prizrenit