3 -  SHKENCAT SOCIALE

Në këtë kategori përfshihen këto llojet e Librave:

  • Politika, Sistemet politike
  • Shkencat ekonomike, Ekonomia
  • Shkencat juridike, E drejta. Ligje
  • Administrata, E drejta administrative
  • Forcat e armatosura, Arti ushtarak
  • Ndihmat shoqërore, Sigurimet shoqërore
  • Arsimi, Edukimi
  • Etnologjia, Jeta shoqërore, Doke dhe zakone të jetës shoqërore, Folklori
Richard Saferstein
Kriminalistika një hyrje në shkencat ligjore
Shkup, 2014
ISBN: 608210321-1
Zhelko Panian
Informatika Afariste për ekonomistë
Prishtinë, 2009
Dr. Gani Gjini
Tregtia e Jashtme si faktor zhvillimit ekonomik të Kosovës
Prizren, 2005
ISBN: 9951-8666-3-8
Jordan Belfort
Ujku i Wall Street-it
Tiranë, 2007
ISBN: 978-9928-186-08-9
Seadin Xhaferi, Avdi Elezi
Terminologji Financiare
Shkup, 2009
ISBN: 978-9989-173-22-6
Ksenija Klasiq, Ivo Andrjaniq
Bazat e sigurimit
Prishtinë, 2009
ISBN: 987-9951-495-14-1
Philip Kotler, John T. Bowen, James C. Makens
Marketingu i Mikpritjes dhe i Turizmit
Shkup, 2014
ISBN: 608210390-4
Saaed Moaveni
Bazat e Inxhinierisë
Shkup, 2014
ISBN: 608210357-2
Jerry C. Whitaker
Mikroelektronika
Shkup, 2014
ISBN: 608210353-x
Marcus Banks
Metodat Vizale  në Hulumtimin Shoqëror
Shkup, 2014
ISBN: 608210370-x
Philip Kotler, Nancy
Marketingu në sektorin  Publik
Shkup, 2014
ISBN: 608210374-2
Fiona Bowie
Antropologjia e Religjionit
Shkup, 2014
ISBN: 608210368-8
Michael E. Porter
Strategjia Konkurrente
Shkup, 2014
ISBN: 608210381-5
Rexford E. Santerre, Stephen P. Neun
Ekonomia Shëndetësore
Shkup, 2014
ISBN: 608210381-5

Universiteti

UPZ është Universiteti i dytë publik në Kosovë. Në vitin 2010 numri i studentëve ishte afër 1700, ndërsa tani, në vitin 2018, numri i studentëve...

Lexo më shumë

Rekomandimet

"Rektori i Universitetit “Ukshin Hoti” në Prizren, Prof. Dr. Ramë Vataj, i shoqëruar edhe nga zv.Kryesuesi i Këshillit Drejtues i UPZ-së, Dr. Sc. Bekim Gashi, dhe Senatori Prof. Ass.Dr. Isuf Lushi, të hënën ka qëndruar në një vizitë zyrtare në Universitetin Bujqësorë të Tiranës, ku janë arritur dy marrëveshje bashkëpunimi të rëndësishme me dy fakultetet të këtij universiteti. Marrëveshje konkrete është arritur me Fakultetin e Ekonomisë dhe Agrobiznesit dhe me Fakultetin e Bioteknologjisë dhe Ushqimit në Universitetin Bujqësor të Tiranës, me qëllim të finalizimit të njësisë së re akademike në UPZ, Fakultetin e Shkencave të Jetës dhe Mjedisit. "

Rektori Vataj nënshkruan dy marrëveshje për bashkëpunim konkret me dy fakultete të Universitetit Bujqësor të Tiranës

Rektori Vataj nënshkruan dy marrëveshje për bashkëpunim konkret me dy fakultete të Universitetit Bujqësor të Tiranës

Rektori i Universitetit “Ukshin Hoti” në Prizren, Prof. Dr. Ramë Vataj, i shoqëruar edhe nga zv.Kryesuesi i Këshillit Drejtues i UPZ-së, Dr. Sc. Bekim Gashi, dhe Senatori Prof. Ass.Dr. Isuf Lushi, të hënën ka qëndruar në një vizitë zyrtare në Universitetin Bujqësorë të Tiranës, ku janë arritur dy marrëveshje bashkëpunimi të rëndësishme me dy fakultetet të këtij universiteti. Marrëveshje konkrete është arritur me Fakultetin e Ekonomisë dhe Agrobiznesit dhe me Fakultetin e Bioteknologjisë dhe Ushqimit në Universitetin Bujqësor të Tiranës, me qëllim të finalizimit të njësisë së re akademike në UPZ, Fakultetin e Shkencave të Jetës dhe Mjedisit.