9 - STUDIME KRAHINORE, GJEOGRAFIA, BIOGRAFIA, HISTORIA

Në këtë kategori përfshihen këto llojet e Librave:

  • Arkeologjia
  • Studime krahinore
  • Gjeografia, Eksplorimi i tokes dhe i vendeve te veçanta, Udhëtimet
  • Biografitë, Gjenealogjitë, Heraldika
  • Shkenca e historisë, Shkencat ndihmese te historisë, Historiografia
  • Historia në përgjithësi
Edi Shukriu
Kosova Antike
Prishtinë,2004
ISBN: 9951-450-27-X
Edi Shukriu
Gra të Shquara Shqiptare
Prishtinë,2003
ISBN: 9951-8557-0-9
Edi Shukriu
Kisha e Shën Prendës Prizren
Prishtinë,2012
ISBN: 978-9951-16-049-0
Sabahajdin Cena
Kasim Haxhimurati
Rahovec, 2014
ISBN:
Avdi Ibrahimi
Besa e Mbajtur e Kaqakut Sali Shabani
Prizren, 2014
ISBN: 978-9951-14-4
Roger Keesing, Andrew Strathern
Antropologjia Kulturore
UFO Pres, 2008
ISBN: 978-99956-19-05-3
Jusuf Buxhovi
Kosova  Antika Mesjeta Libri i Parë
Prishtinë, 2014
ISBN: 978-9951-06-377-7
Jusuf Buxhovi
Kosova Perandoria Osmane Libri i Dytë
Prishtinë, 2014
ISBN: 978-9951-06-379-1
Jusuf Buxhovi
Kosova Nga Konferenca e Londrës deri te Protektorati ndërkombëtar Libri i Tretë
Prishtinë, 2014
ISBN: 978-9951-06-382-1
Noel Malcolm 
Kosova Një Histori e shkurtër
Prishtinë, 2011
ISBN: 978-9951-417-53-2
Drita Halimi- Statovci
Veshjet Shqiptare të Kosovës
Prishtinë, 2009
ISBN: 978-9951-411-84-4
Drita Halimi- Statovci
Nga Djepi në Përjetësi
Prishtinë, 2014
ISBN: 978-9951-596-96-1
Frano Prendi, Adem Bunguri
Studime për Prehistorinë e Shqiprisë
Tiranë, 2014
ISBN: 978-9928-172-18-1
Selim Islami
Kultura Ilire e Tumave të Matit
Prishtinë, 2013
ISBN: 978-9951-604-00-0
Frano Prendi
Studime Arkeologjike 1
Prishtinë, 2008
ISBN: 978-9951-555-01-2
Frano Prendi
Archaeological Studies
Prishtinë, 2008
ISBN: 978-9951-555-02-9

Frano Prendi, Adem Bunguri
Bronzi i Hershëm në Shqipëri
The Early Bronze Age in Albania

Prishtinë, 2008
ISBN: 978-9951-555-00-5

Akademia e Shkencave e Shqipërisë Instituti i Historisë
Historia e Popullit Shqiptar I
Tiranë, 2002
ISBN: 99927 1 622 3
Akademia e Shkencave e Shqipërisë Instituti i Historisë
Historia e Popullit Shqiptar II
Tiranë, 2002
ISBN: 99927 1 623 1
Akademia e Shkencave e Shqipërisë Instituti i Historisë
Historia e Popullit Shqiptar III
Tiranë, 2007
ISBN: 978 99943 1 269 61
Akademia e Shkencave e Shqipërisë Instituti i Historisë
Historia e Popullit Shqiptar IV
Tiranë, 2009
ISBN: 978 99943 1 452 2
Vasil S. Tole
100 këngë, Himne dhe marshe patriotike Shqiptare
Tiranë, 2012
ISBN: 978-9928-08-088-2
Petrika Thengjilli
Skënderbeu Arritje, mangësi pikëpamje të ndryshme
Prishtinë, 2012
ISBN: 978-9951-8859-5-9
Mehmet Hajrizi, Gani Sylaj
Nga Grupi Revolucionar te Fronti i Republikës
Prishtinë, 2014
ISBN: 978-9951-409-40-7
John Baylis,James J. Wirtz, Colin S. Fray, Eliot Cohen
Strategjia në botën Bashkëkohore
Tiranë, 2013
ISBN:

 

Robert Kagan
Bota që krijoi Amerika
Tiranë, 2012
ISBN: 978-9928-136-12-1
Adam Smith 
Pasuria e Kombeve
Tiranë, 2000
ISBN: 99943-727-4-2
Edlira Gjuraj
Kultura Kombëtare në Kulturën Organizative
Tiranë, 2013
ISBN: 978-99956-39-83-9
Shaban Demiraj 
Epiri, Pellazgët, Etruskët dhe Shqiptarët
Tiranë, 2008
ISBN: 978-99956-682-2-8
Grup Autorësh 
Historia e shtetit dhe së drejtës në Shqipëri
Tiranë, 2007
ISBN: 978-99943-756-6-0
Franc Nopça 
Fiset e Malësisë së shqipërisë veriore dhe e drejta zakonore e tyre
Tiranë, 2013
ISBN: 978-9928-110-35-0
Vasil S. Tole
Himni Kombëtar
Tiranë, 2013
ISBN: 978-9928-08-122-3
Nuri Dragoj
Prapaskenat e Konferencës së Londrës 1912-1913
Iceberg, 2014
ISBN: 978-9928-4140-8-3
Akademia e Shkencave e Shqipërisë Instituti i Historisë
Beteja e Kosovës 1389
Tiranë, 2005
ISBN: 978-99943-73-31-4
Tafil Boletini
Kujtime pranë Isa Boletinit & përballë sfidave të kohës
Tiranë, 2013
ISBN: 978-9928-4039-8-8
Sabina Voqarri
Rite, Doke dhe Zakone të martesës në tiranë dhe rrethinat e saj
Tiranë, 2014
ISBN: 978-992841-410-6
Skender Blakaj
Lidhja Shqiptare e Prizrenit
Prishtinë, 2013
ISBN: 978-9951-452-12-0
Kristo Frashëri
Historia e Qytetërimit Shqiptar
Tiranë, 2008
ISBN: 978-99956-10-13-5
Marenglen Verli
Aspekte rreth krijimit dhe zgjedhjes së çështjes Shqiptare ( Shek XIX-XX)
Tiranë, 2014
ISBN: 978-9928-4209-7-8
Marenglen Verli
Shqiptarët në Optikën e Diplomacisë Astro-Hungareze 1877-1918
Tiranë, 2014
ISBN: 978-9928-4209-3-0
Afrim Hoti, Arton Musliu
Parimi i Vetëvendosjes dhe Evoluimi i tij në të drejtësn ndërkombëtare
Prishtinë, 2015
ISBN: 978-9951-45-9-42-6

 

Hakif Bajrami
Politika Serbe për rikolonozimin e Kosovës me sllavë 1945-1948
Prishtinë, 2002
ISBN: 9951-03-002-5
Bardhyl Mahmuti 
Mashtrimi i Madh
Çabej, 2015
ISBN:

 

Universiteti

UPZ është Universiteti i dytë publik në Kosovë. Në vitin 2010 numri i studentëve ishte afër 1700, ndërsa tani, në vitin 2014, numri i studentëve...

Lexo më shumë

Rekomandimet

"Në ditën e dytë të vizitës në Austri, me 31.03.2015 Rektori i UPZ-së, Prof. Dr. Ramë Vataj ka vizituar Universitetin e Shkencave të Aplikuara – Technikum-Vjenë, ku është takuar me Prof. DI Dr. Christian Kollmitzer, Prorektor dhe Udhëheqës i Departamentit për Electronic Engineering, prof. DI Dr. Thomas Sommer, Udhëheqës i Departamentit të Masterit për „Telekommunikation und Internettechnologien” dhe   Mag. Dr. Sandra Allmayer, MA, Udhëheqëse e Marrëdhënieve Ndërkombëtare. Ndërsa pjesë e delegacionit nga UPZ ishte edhe Prof.Ass.Dr. Artan Dermaku - Dekan në FSHK dhe Prof.Ass.Dr. Xhevahir Bajrami profesor në këtë fakultet. Në takim është biseduar për format e bashkëpunimit të ndërsjellë në mes të  FH Technikum Wien në Vjenë dhe UPZ-së, me theks të veçantë në mundësitë e  mobilitetit të profesorëve dhe mundësisë që studentet tanë të vazhdojnë studimet në nivelin Master, apo edhe përmes programit ERASMUS, për një apo dy semestra në nivelin Bachelor në këtë Universitet. Duke ditur se ky Universitet prestigjioz në Vjenë është shumë i njohur në Teknologji , është kërkuar nga UPZ që Technikum Vjene të ndihmoj në krijimin e laboratorëve teknologjik gjë që u pranua me dëshirë nga ana e tyre. Gjithashtu treguan një gatishmëri të madhe që studentët tanë të mund të vijojnë pjesën praktike sidomos në semestrin e pestë dhe të gjashtë të studimeve Bachelor në laboratorët e këtij Universiteti. Gjithashtu në takim është treguar gatishmëri e FH Technikum Wien që mësimdhënësit e tyre të mbajnë ligjërata në UPZ si dhe anasjelltas që Profesorët e UPZ të mbajnë ligjërata në këtë Universitet si mësimdhënës mysafir. Duke pasur parasysh se programi TIT në Fakultetin e Shkencave Kompjuterike në UPZ është shumë i përafërt me programet ekzistuese të Technikum u ra dakord që studentët tanë janë të mirëpritur për të bërë vazhdimin e studimeve Master në drejtimet e tyre përkatëse. Vizita në këtë universitet prestigjioz të Austrisë ishte shumë e suksesshme dhe së shpejti do të formalizohet nënshkrimi i marrëveshjes së bashkëpunimit në mes të dy universiteteve."

Rektori Vataj ka vizituar Universitetin e Shkencave të Aplikuara – Technikum në Vjenë

Rektori Vataj ka vizituar Universitetin e Shkencave të Aplikuara – Technikum në Vjenë

Në ditën e dytë të vizitës në Austri, me 31.03.2015 :Rektori i UPZ-së, Prof. Dr. Ramë Vataj ka vizituar Universitetin e Shkencave të Aplikuara – Technikum-Vjenë, ku është takuar me Prof. DI Dr. Christian Kollmitzer, Prorektor dhe Udhëheqës i Departamentit për Electronic Engineering, prof. DI Dr. Thomas Sommer, Udhëheqës i Departamentit të Masterit për „Telekommunikation und Internettechnologien” dhe Mag. Dr. Sandra Allmayer, MA, Udhëheqëse e Marrëdhënieve Ndërkombëtare. Ndërsa pjesë e delegacionit nga UPZ ishte edhe Prof.Ass.Dr. Artan Dermaku - Dekan në FSHK dhe Prof.Ass.Dr. Xhevahir Bajrami profesor në këtë fakultet.