Orari i Provimeve

 

Orarin e provimeve te Fakultetit te shkencave Kompjuterike mund ta shkarkoni ketu.

Fakulteti I Shkencave Kompjuterike - Dizajn Softwerik dhe TIT (Bachelor)

Viti I + II + III

Afati i Janarit

2017

Shkarko ketu


Fakulteti I Shkencave Kompjuterike - Dizajn Softwerik dhe TIT (Bachelor)

Viti I + II + III

Afati i Shtatorit II

2016

Shkarko ketu


Fakulteti I Shkencave Kompjuterike - Dizajn Softwerik dhe TIT (Bachelor)

Viti I + II + III

Afati i Shtatorit

2016

Shkarko ketu


Fakulteti I Shkencave Kompjuterike - Dizajn Softwerik dhe TIT (Bachelor)

Viti I + II + III

Afati i Qershorit

2016

Shkarko ketu


Fakulteti I Shkencave Kompjuterike - Dizajn Softwerik dhe TIT (Bachelor)

Viti I + II + III

Afati i Prillit

2016

Shkarko ketu


Fakulteti I Shkencave Kompjuterike - Dizajn Softwerik dhe TIT (Bachelor)

Viti I + II + III

Afati i Janarit

2016

Shkarko ketu

 

Fakulteti I Shkencave Kompjuterike - Dizajn Softwerik dhe TIT (Bachelor)

Viti I + II + III

Afati i Nëntorit

2015

Shkarko ketu


Fakulteti I Shkencave Kompjuterike - Dizajn Softwerik dhe TIT (Bachelor)

Viti I + II + III

Afati i Shtatorit

2015

Shkarko ketu

 

 

Fakulteti I Shkencave Kompjuterike - Dizajn Softwerik dhe TIT (Bachelor)

Viti I + II + III

Afati i Qershor

2015

Shkarko ketu

 

Fakulteti I Shkencave Kompjuterike - Dizajn Softwerik dhe TIT (Bachelor)

Viti I + II + III

Afati i Prillit

2015

Shkarko ketu

 

Fakulteti I Shkencave Kompjuterike - Dizajn Softwerik dhe TIT (Bachelor)

Viti I + II + III

Afati i Janarit

2015

Shkarko ketu


Fakulteti I Shkencave Kompjuterike - Dizajn Softwerik (Bachelor)

Viti I + II + III

Afati i Shtatorit

2014

Shkarko ketu

 

Fakulteti I Shkencave Kompjuterike - Dizajn Softwerik (Bachelor)

Viti I + II + III

Afati I Nëntorit

2014

Shkarko ketu

Universiteti

UPZ është Universiteti i dytë publik në Kosovë. Në vitin 2010 numri i studentëve ishte afër 1700, ndërsa tani, në vitin 2014, numri i studentëve...

Lexo më shumë

Rekomandimet

""

Universiteti i Vjenes

http://www.wu.ac.at/en/