Dekan i Fakultetit Juridik

Prof.Ass. Dr.Arif Riza

 

Prof.Ass. Dr.Arif Riza u lind në Bellobrad të Dragashit/Sharr, më 29.01.1964. Shkollën fillore e përfundoi  në vendlindje, gjimnazin në Dragash, kurse  në Korrik të vitit 1988 ka përfunduar Fakultetin Juridik në Universitetin e Prishtinës.

Në vitin 1997 regjistroi fakultetin juridik në Universitetin “Johan Kepler” të Linzit të Austrisë ku ju nënshtrua procedurës së llogaritjes (nostrifikimit) të provimeve.

Në vitin 1999 pasi  kishte dhënë provimet plotësuese për të pasur të drejtë të  studionte shkallën e tretë, ka paraqitur kërkesën në Fakultetin Juridik të Universitetit të Vjenës për lejimin e studimeve të doktoraturës, në lëndët Ndërkombëtare dhe Evropiane ndërsa e Drejta Kushtetuese ishte zgjedhore.

Por pas mbarimit të luftës në Kosovë kthehet në vendin e njëjtë të punës ku 10 vite më parë ishte dëbuar  nga vendi i punës që kishte si inspektor i administratës dhe vazhdoi të punoj në të njëjtin vend deri në mars të vitit 2001.

Në prill të vitit 2001 vazhdoi studimet e filluara më parë ato të magjistraturës dhe doktorraturës në Fakultetin Juridik të Universitetit të Vjenës, ndërsa më 20.12.2002 mbrojti tezën e doktoraturës me Temën: “Çështjet juridike në varshmëri  në lëmin e administratës në Kosovë nën  mbikëqyrjen ndërkombëtare”, me notë të shkëlqyeshme dhe mori titullin  Doktor i Shkencave Juridike (Dr.Iur.) në të drejtën  Ndërkombëtare dhe Evropiane.

Universiteti

UPZ është Universiteti i dytë publik në Kosovë. Në vitin 2010 numri i studentëve ishte afër 1700, ndërsa tani, në vitin 2014, numri i studentëve...

Lexo më shumë

Rekomandimet

"Në ditën e dytë të vizitës në Austri, me 31.03.2015 Rektori i UPZ-së, Prof. Dr. Ramë Vataj ka vizituar Universitetin e Shkencave të Aplikuara – Technikum-Vjenë, ku është takuar me Prof. DI Dr. Christian Kollmitzer, Prorektor dhe Udhëheqës i Departamentit për Electronic Engineering, prof. DI Dr. Thomas Sommer, Udhëheqës i Departamentit të Masterit për „Telekommunikation und Internettechnologien” dhe   Mag. Dr. Sandra Allmayer, MA, Udhëheqëse e Marrëdhënieve Ndërkombëtare. Ndërsa pjesë e delegacionit nga UPZ ishte edhe Prof.Ass.Dr. Artan Dermaku - Dekan në FSHK dhe Prof.Ass.Dr. Xhevahir Bajrami profesor në këtë fakultet. Në takim është biseduar për format e bashkëpunimit të ndërsjellë në mes të  FH Technikum Wien në Vjenë dhe UPZ-së, me theks të veçantë në mundësitë e  mobilitetit të profesorëve dhe mundësisë që studentet tanë të vazhdojnë studimet në nivelin Master, apo edhe përmes programit ERASMUS, për një apo dy semestra në nivelin Bachelor në këtë Universitet. Duke ditur se ky Universitet prestigjioz në Vjenë është shumë i njohur në Teknologji , është kërkuar nga UPZ që Technikum Vjene të ndihmoj në krijimin e laboratorëve teknologjik gjë që u pranua me dëshirë nga ana e tyre. Gjithashtu treguan një gatishmëri të madhe që studentët tanë të mund të vijojnë pjesën praktike sidomos në semestrin e pestë dhe të gjashtë të studimeve Bachelor në laboratorët e këtij Universiteti. Gjithashtu në takim është treguar gatishmëri e FH Technikum Wien që mësimdhënësit e tyre të mbajnë ligjërata në UPZ si dhe anasjelltas që Profesorët e UPZ të mbajnë ligjërata në këtë Universitet si mësimdhënës mysafir. Duke pasur parasysh se programi TIT në Fakultetin e Shkencave Kompjuterike në UPZ është shumë i përafërt me programet ekzistuese të Technikum u ra dakord që studentët tanë janë të mirëpritur për të bërë vazhdimin e studimeve Master në drejtimet e tyre përkatëse. Vizita në këtë universitet prestigjioz të Austrisë ishte shumë e suksesshme dhe së shpejti do të formalizohet nënshkrimi i marrëveshjes së bashkëpunimit në mes të dy universiteteve."

Rektori Vataj ka vizituar Universitetin e Shkencave të Aplikuara – Technikum në Vjenë

Rektori Vataj ka vizituar Universitetin e Shkencave të Aplikuara – Technikum në Vjenë

Në ditën e dytë të vizitës në Austri, me 31.03.2015 :Rektori i UPZ-së, Prof. Dr. Ramë Vataj ka vizituar Universitetin e Shkencave të Aplikuara – Technikum-Vjenë, ku është takuar me Prof. DI Dr. Christian Kollmitzer, Prorektor dhe Udhëheqës i Departamentit për Electronic Engineering, prof. DI Dr. Thomas Sommer, Udhëheqës i Departamentit të Masterit për „Telekommunikation und Internettechnologien” dhe Mag. Dr. Sandra Allmayer, MA, Udhëheqëse e Marrëdhënieve Ndërkombëtare. Ndërsa pjesë e delegacionit nga UPZ ishte edhe Prof.Ass.Dr. Artan Dermaku - Dekan në FSHK dhe Prof.Ass.Dr. Xhevahir Bajrami profesor në këtë fakultet.