Për  Universitetin  e  Prizrenit

Të përgjithshme

 • I themeluar në vitin 2009 në qytetin e Prizrenit sipas vendimit për themelim të Qeverisë së Kosovës, kurse punën e ka filluar me 1 Tetorë 2010.
 • Eshtë  themeluar si universiteti i dytë publik në Kosovë
 • Një universitet me  planprograme  moderne  perëndimore.
 • Nje universitet që është në rritje dhe zgjerim me programe të reja studimore

Fakultetet

 • Fakulteti i Shkencave Kompjuterike
 • Fakulteti Ekonomik
 • Fakulteti Juridik
 • Fakulteti i Edukimit
 • Fakulteti Filologjik

Për studentët

 • Numri i përgjithshëm i studentëve                                                7031
 • Numri i përgjithshëm i studentëve femra                                      3827
 • Numri i përgjithshëm i studentëve meshkuj                                  3204
 • Numri i përgjithshëm i studentëve të vitit të parë                          1992
 • Numri i studentëve të pakicave boshnjake                                      300
 • Numri i studentëve të pakicave turke                                             200
 • Numri i studentëve të pakicave shqiptare                                      6646
 • Numri i studentëve nga Shqipëria                                                    10
 • Numri i studentëve Bachelor                                                       7002
 • Numri i studentave master                                                              29

Lokacioni

Universiteti i Prizrenit gjendet në perëndim të qytetit të Prizrenit. Afër qytetit gjendet parku i qytetit i cili frekuentohet nga studentët gjatë tërë kohës.

Qyteti i Prizrenit është qyteti më i afërt me Shqipërinë, pra gjendet vetëm 4 km nga kufiri me të.

Pagesa e semestrit akademik

Qeveria  ka marrë vendim që shkollimi të jetë pa pagesë për të gjithë studentët e nivelit Bachelor.

Shpenzime e tjera shtesë  janë të vogla (shembull: për çertifikatçn e notave është 5 euro).Semestri akademik per nivelin Master është 300 euro

Stafi i Universitetit

Universiteti ka 150 mësimdhënës të rregullt dhe të  angazhuar.

Universiteti ka 45  punëtorë administrativë

Universiteti

UPZ është Universiteti i dytë publik në Kosovë. Në vitin 2010 numri i studentëve ishte afër 1700, ndërsa tani, në vitin 2018, numri i studentëve...

Lexo më shumë

Rekomandimet

"Në ditën e dytë të vizitës në Austri, me 31.03.2015 Rektori i UPZ-së, Prof. Dr. Ramë Vataj ka vizituar Universitetin e Shkencave të Aplikuara – Technikum-Vjenë, ku është takuar me Prof. DI Dr. Christian Kollmitzer, Prorektor dhe Udhëheqës i Departamentit për Electronic Engineering, prof. DI Dr. Thomas Sommer, Udhëheqës i Departamentit të Masterit për „Telekommunikation und Internettechnologien” dhe   Mag. Dr. Sandra Allmayer, MA, Udhëheqëse e Marrëdhënieve Ndërkombëtare. Ndërsa pjesë e delegacionit nga UPZ ishte edhe Prof.Ass.Dr. Artan Dermaku - Dekan në FSHK dhe Prof.Ass.Dr. Xhevahir Bajrami profesor në këtë fakultet. Në takim është biseduar për format e bashkëpunimit të ndërsjellë në mes të  FH Technikum Wien në Vjenë dhe UPZ-së, me theks të veçantë në mundësitë e  mobilitetit të profesorëve dhe mundësisë që studentet tanë të vazhdojnë studimet në nivelin Master, apo edhe përmes programit ERASMUS, për një apo dy semestra në nivelin Bachelor në këtë Universitet. Duke ditur se ky Universitet prestigjioz në Vjenë është shumë i njohur në Teknologji , është kërkuar nga UPZ që Technikum Vjene të ndihmoj në krijimin e laboratorëve teknologjik gjë që u pranua me dëshirë nga ana e tyre. Gjithashtu treguan një gatishmëri të madhe që studentët tanë të mund të vijojnë pjesën praktike sidomos në semestrin e pestë dhe të gjashtë të studimeve Bachelor në laboratorët e këtij Universiteti. Gjithashtu në takim është treguar gatishmëri e FH Technikum Wien që mësimdhënësit e tyre të mbajnë ligjërata në UPZ si dhe anasjelltas që Profesorët e UPZ të mbajnë ligjërata në këtë Universitet si mësimdhënës mysafir. Duke pasur parasysh se programi TIT në Fakultetin e Shkencave Kompjuterike në UPZ është shumë i përafërt me programet ekzistuese të Technikum u ra dakord që studentët tanë janë të mirëpritur për të bërë vazhdimin e studimeve Master në drejtimet e tyre përkatëse. Vizita në këtë universitet prestigjioz të Austrisë ishte shumë e suksesshme dhe së shpejti do të formalizohet nënshkrimi i marrëveshjes së bashkëpunimit në mes të dy universiteteve."

Rektori Vataj ka vizituar Universitetin e Shkencave të Aplikuara – Technikum në Vjenë

Rektori Vataj ka vizituar Universitetin e Shkencave të Aplikuara – Technikum në Vjenë

Në ditën e dytë të vizitës në Austri, me 31.03.2015 :Rektori i UPZ-së, Prof. Dr. Ramë Vataj ka vizituar Universitetin e Shkencave të Aplikuara – Technikum-Vjenë, ku është takuar me Prof. DI Dr. Christian Kollmitzer, Prorektor dhe Udhëheqës i Departamentit për Electronic Engineering, prof. DI Dr. Thomas Sommer, Udhëheqës i Departamentit të Masterit për „Telekommunikation und Internettechnologien” dhe Mag. Dr. Sandra Allmayer, MA, Udhëheqëse e Marrëdhënieve Ndërkombëtare. Ndërsa pjesë e delegacionit nga UPZ ishte edhe Prof.Ass.Dr. Artan Dermaku - Dekan në FSHK dhe Prof.Ass.Dr. Xhevahir Bajrami profesor në këtë fakultet.