Lendet e drejtimit TIT per semestrin dimeror 2014/2015

Semestri 1

 • Viti 1 - OBLIGATIVE - MATEMATIKA 1
 • Viti 1 - OBLIGATIVE - PAISJET ELEKTRONIKE
 • Viti 1 - OBLIGATIVE - TEKNOLOGJIA DIGJITALE
 • Viti 1 - OBLIGATIVE - TEKNOLOGJIA DIGJITALE
 • Viti 1 - OBLIGATIVE - BAZAT E BARTJES SË INFORMATAVE
 • Viti 1 - OBLIGATIVE - GJUHË ANGLEZE 1
 • Viti 1 - ZGJEDHORE - EKONOMI

Semestri 3

 • Viti 2 - OBLIGATIVE - METODAT E TRANSMETIMIT
 • Viti 2 - OBLIGATIVE - MENAGJIMI I PROJEKTEVE
 • Viti 2 - OBLIGATIVE - TEKNOLOGJITË E AVANCUARA TË IP-VE DHE RRJETAVE
 • Viti 2 - OBLIGATIVE - SISTEMET OPERATIVE NË KOHË REALE
 • Viti 2 - ZGJEDHORE - INXHINIERINGU SOFTUERIK
 • Viti 2 - ZGJEDHORE - STRUKTURAT E MOTIVIMIT
 • Viti 2 - OBLIGATIVE - SISTEMET OPERATIVE NË KOHË REALE

Semestri 5

 • Viti 3 - OBLIGATIVE - BAZAT E TË DHËNAVE
 • Viti 3 - OBLIGATIVE - SIGURIA NË RRJETAT E TI-VE
 • Viti 3 - OBLIGATIVE - KONVERGJENCA NË RJETA
 • Viti 3 - OBLIGATIVE - VEGLAT PËR SIGURI NË INTERNET
 • Viti 3 - ZGJEDHORE - MENAXHIMI I INFORMACIONIT
 • Viti 3 - ZGJEDHORE - PËRMBAJTJA STATIKE E WEB-INXHINIERINGUT
 • Viti 3 - OBLIGATIVE - BAZAT E TË DHËNAVE

Universiteti

UPZ është Universiteti i dytë publik në Kosovë. Në vitin 2010 numri i studentëve ishte afër 1700, ndërsa tani, në vitin 2014, numri i studentëve...

Lexo më shumë

Rekomandimet

"Rektori i Universitetit “Ukshin Hoti” në Prizren, Prof. Dr. Ramë Vataj, i shoqëruar edhe nga zv.Kryesuesi i Këshillit Drejtues i UPZ-së, Dr. Sc. Bekim Gashi, dhe Senatori Prof. Ass.Dr. Isuf Lushi, të hënën ka qëndruar në një vizitë zyrtare në Universitetin Bujqësorë të Tiranës, ku janë arritur dy marrëveshje bashkëpunimi të rëndësishme me dy fakultetet të këtij universiteti. Marrëveshje konkrete është arritur me Fakultetin e Ekonomisë dhe Agrobiznesit dhe me Fakultetin e Bioteknologjisë dhe Ushqimit në Universitetin Bujqësor të Tiranës, me qëllim të finalizimit të njësisë së re akademike në UPZ, Fakultetin e Shkencave të Jetës dhe Mjedisit. "

Rektori Vataj nënshkruan dy marrëveshje për bashkëpunim konkret me dy fakultete të Universitetit Bujqësor të Tiranës

Rektori Vataj nënshkruan dy marrëveshje për bashkëpunim konkret me dy fakultete të Universitetit Bujqësor të Tiranës

Rektori i Universitetit “Ukshin Hoti” në Prizren, Prof. Dr. Ramë Vataj, i shoqëruar edhe nga zv.Kryesuesi i Këshillit Drejtues i UPZ-së, Dr. Sc. Bekim Gashi, dhe Senatori Prof. Ass.Dr. Isuf Lushi, të hënën ka qëndruar në një vizitë zyrtare në Universitetin Bujqësorë të Tiranës, ku janë arritur dy marrëveshje bashkëpunimi të rëndësishme me dy fakultetet të këtij universiteti. Marrëveshje konkrete është arritur me Fakultetin e Ekonomisë dhe Agrobiznesit dhe me Fakultetin e Bioteknologjisë dhe Ushqimit në Universitetin Bujqësor të Tiranës, me qëllim të finalizimit të njësisë së re akademike në UPZ, Fakultetin e Shkencave të Jetës dhe Mjedisit.