Kalendri akademik i Universitetit te Prizrenit

 

Datat per vitin akademik 2014/15

Viti Akademik

Fillon

01/10/2015

Perfundon

31/05/2016

 

Datat per Semestrat e vitit akademik 2014/15

Semestri Dimeror

Fillon

01/10/2014

Perfundon

15/01/2015

 

Semestri Veror

Fillon

16/02/2015

Perfundon

31/05/2015

 

 

 

 

 

 

Universiteti

UPZ është Universiteti i dytë publik në Kosovë. Në vitin 2010 numri i studentëve ishte afër 1700, ndërsa tani, në vitin 2014, numri i studentëve...

Lexo më shumë

Rekomandimet

""

Universiteti i Vjenes

http://www.wu.ac.at/en/