KODEKSI I SJELLJES SË STUDENTËVE

Në bazë të dispozitave të Ligjit nr. 04/L037 për Arsimin  e Lartë  në Republikën   e Kosovës,   e në përputhje me dispozitat e nenit 4 paragrafi 3 të Statutit të Përkohshëm  të Universitetit të Prizrenit, Senati mbajti mbledhjen   më  18.05.2012 dhe miratoi   këtë:

Kodeksi i sjelljes së studentëve të UPZ-së

Ky kodeks përmban norma për sjelljen e studentëve në  pajtim të plotë me rregullat  dhe udhëzuesit si dhe me autoritetin  dhe reputacionin publik të Universitetit  të Prizrenit në tekstin e mëtejmë Universiteti.

Studentët  e Universitetit  të Prizrenit  (në tekstin mëtejmë studentët), obligohen t’iu përrnbahen plotësisht  dhe pa asnjë përjashtirn dispozitave  të këtij Kodeksi.

Studentët   janë të obliguar ta  ruajnë  autoritetin  publik, dinjitetin  dhe reputacionin e Universltetit,  të fakultetit, të profesorëve, bashk punëtorëve, të të punësuarve  të tjerë  dhe të gjithë  studentëve:

të marrin  pjesë në ligjërata, ushtrime  dhe në të gjitha  format  dhe modalitetet   e mësimit, të definuar në planin dhe programin mësimor si dhe me rregullat dhe me udhëzuesit e studimeve.

Për më shumë shkarko dokumentin në PDF më poshtë >>

 

Universiteti

UPZ është Universiteti i dytë publik në Kosovë. Në vitin 2010 numri i studentëve ishte afër 1700, ndërsa tani, në vitin 2018, numri i studentëve...

Lexo më shumë

Rekomandimet

"Rektori i Universitetit “Ukshin Hoti” në Prizren, Prof. Dr. Ramë Vataj, i shoqëruar edhe nga zv.Kryesuesi i Këshillit Drejtues i UPZ-së, Dr. Sc. Bekim Gashi, dhe Senatori Prof. Ass.Dr. Isuf Lushi, të hënën ka qëndruar në një vizitë zyrtare në Universitetin Bujqësorë të Tiranës, ku janë arritur dy marrëveshje bashkëpunimi të rëndësishme me dy fakultetet të këtij universiteti. Marrëveshje konkrete është arritur me Fakultetin e Ekonomisë dhe Agrobiznesit dhe me Fakultetin e Bioteknologjisë dhe Ushqimit në Universitetin Bujqësor të Tiranës, me qëllim të finalizimit të njësisë së re akademike në UPZ, Fakultetin e Shkencave të Jetës dhe Mjedisit. "

Rektori Vataj nënshkruan dy marrëveshje për bashkëpunim konkret me dy fakultete të Universitetit Bujqësor të Tiranës

Rektori Vataj nënshkruan dy marrëveshje për bashkëpunim konkret me dy fakultete të Universitetit Bujqësor të Tiranës

Rektori i Universitetit “Ukshin Hoti” në Prizren, Prof. Dr. Ramë Vataj, i shoqëruar edhe nga zv.Kryesuesi i Këshillit Drejtues i UPZ-së, Dr. Sc. Bekim Gashi, dhe Senatori Prof. Ass.Dr. Isuf Lushi, të hënën ka qëndruar në një vizitë zyrtare në Universitetin Bujqësorë të Tiranës, ku janë arritur dy marrëveshje bashkëpunimi të rëndësishme me dy fakultetet të këtij universiteti. Marrëveshje konkrete është arritur me Fakultetin e Ekonomisë dhe Agrobiznesit dhe me Fakultetin e Bioteknologjisë dhe Ushqimit në Universitetin Bujqësor të Tiranës, me qëllim të finalizimit të njësisë së re akademike në UPZ, Fakultetin e Shkencave të Jetës dhe Mjedisit.