LAJME

  • 28/04/2016 - NJOFTIM

    Studentët me të drejtë vote që nuk figurojne në listë,në bazë të nenit 23, pika 5 dhe 6, kanë të drejtë ankese. Ankesa bëhet përmes deklaratës me shkrim e cila i paraqitet Kryesuesit...

  • 08/04/2016 - NJOFTIM - Listat e studentëve me të drejtë vote

    Në bazë të nenit 23 të Rregullores për Zgjedhjet Studentore në UPZ, KQZ shpallë listat e studentëve me të drejtë vote.

  • 29/03/2016 - VENDIM

    Çertifikohen organizatat studentore për Zgjedhjet Studentore të Universitetit të Prizrenit "Ukshin Hoti" si në vijim: