Lajme

Universiteti "UKSHIN HOTI" Prizren

Adresa: Rruga e Shkronjave, nr. 1 20000 Prizren, Republika e Kosovës

Tel: 029 232-140
Email: rektorati@uni-prizren.com (Rektorati)

Public Lecture Series: Governance Matters - Jobs, Money & Power

05 Maj 2017

Misioni i OSBE-së në Kosovë do ta mbajë ligjëratën e dytë për qeverisjen e mire.


E titulluar ‘“Punësimi, Paraja dhe Pushteti: Si një qeverisje më e mirë mund ta zhbllokojë potencialin ekonomik në Kosovë’ ligjërata do të mbahet nga Agim Demukaj nga Banka Botërore dhe do t’i shtjelloj çështjet e krijimit të punësimit, klimës së investimeve dhe rritjes ekonomike.

Ligjërata do të jetë e hapur për publikun dhe mbahet në Amfiteatrin e Rektoratit ne Universitetin e Prizrenit.

11 May at 13:00–14:30

Amphitheatre, Rector’s Building, Prizren University

---

Misija OEBS-a na Kosovu održaće drugo predavanje o dobrom upravljanju.

Agim Demukaj iz Svetske banke održaće predavanje na temu ‘Poslovi, novac i vlast: Kako bolje upravljanje može da oslobodi ekonomski potencijal na Kosovu’ i tom prilikom će govoriti o otvaranju novih radnih mesta, klimi investiranja i privrednom rastu.

Predavanje je besplatno i otvoreno za javnost i biće održano u amfiteatru rektorata universiteta u Prizrenu.

---

AGİT Kosova Misyonu iyi yönetimle alakalı ikinci konferansını düzenliyor.

‘İş, Para ve Güç: Daha İyi Yönetim Kosova’da Ekonomik Potansiyelini Nasıl Açığa Vurabilir ’ adlı konferansa konuşmacı olarak Dünya Bankası temsilcisi Agim Demukaj katılacaktır ve iş yerlerinin yaratılması, yatırımlar iklimi ve ekonomik büyüme konularına değinecektir.

İlgili konferans ücretsiz ve herkese açıktır ve Prizren Üniversitesi, Rektör Binası Amfitiyatrosun’da gerçekleşecektir.

<< prapa

Universiteti

UPZ është Universiteti i dytë publik në Kosovë. Në vitin 2010 numri i studentëve ishte afër 1700, ndërsa tani, në vitin 2018, numri i studentëve...

Lexo më shumë

Rekomandimet

"Njoftim Njoftohën studentët e Upz-së të Fakultetit të Shkencave Kompjuterik dhe të interesuarit të drejtimeve tjera se të hënën nga ora 10:00h në Amfiteatër, prof. Betim Cico do ta mbajë ligjeratën në temën: Tendencat dhe Zhvillimet në Shkencat Kompjuterike. Dekanati Fshk-së"

Njoftim

Njoftim Njoftohën studentët e Upz-së të Fakultetit të Shkencave Kompjuterik dhe të interesuarit të drejtimeve tjera se të hënën nga ora 10:00h në Amfiteatër, prof. Betim Cico do ta mbajë ligjeratën në temën: Tendencat dhe Zhvillimet në Shkencat Kompjuterike. Dekanati Fshk-së