Lajme

Universiteti "UKSHIN HOTI" Prizren

Adresa: Rruga e Shkronjave, nr. 1 20000 Prizren, Republika e Kosovës

Tel: 029 232-140
Email: rektorati@uni-prizren.com (Rektorati)

NJOFTIM për zgjedhjen e personelit akademik

31 Gusht 2017

NJOFTIM

për zgjedhjen e personelit akademik

Senati i Universitetit “Ukshin Hoti” në mbledhjen e mbajtur më 31.08.2017, duke miratuar raportet e Komisioneve Recensuese dhe të Komisionit të Studimeve, vendosi për pranimin e këtyre kandidatëve për lëndët sipas konkursit nr. 01-164/A datë 17.07.2017:

FAKULTETI I SHKENCAVE TË JETËS DHE MJEDISIT:

1. Dr.Sc. Isuf Lushi (Prof. asoc.) mësimdhënës për lëndët: Prodhim Bimor, Hortikulturë, Marketing Agroushqimor, Teknologjia e Prodhimit dhe Përpunimit të Produkteve Bujqësore, Prodhimtaria Organike.

2. Dr.Sc. Albana Plakiqi-Milaimi (Prof. ass.) mësimdhënës për: Grup Lëndësh nga Biologjia.

Pozitat të cilat nuk janë plotësuar, mbeten për konkurset e radhës pasi që kandidatët për këto pozita rezultuan të pasuksesshëm përkatësisht nuk i plotësuan kriteret e konkursit.

Për afatin dhe procedurën e ankesës shih konkursin nr. 01-164/A datë 17.07.2017.

​Zyra e Personelit

<< prapa

Universiteti

UPZ është Universiteti i dytë publik në Kosovë. Në vitin 2010 numri i studentëve ishte afër 1700, ndërsa tani, në vitin 2018, numri i studentëve...

Lexo më shumë

Rekomandimet

"Njoftim Njoftohën studentët e Upz-së të Fakultetit të Shkencave Kompjuterik dhe të interesuarit të drejtimeve tjera se të hënën nga ora 10:00h në Amfiteatër, prof. Betim Cico do ta mbajë ligjeratën në temën: Tendencat dhe Zhvillimet në Shkencat Kompjuterike. Dekanati Fshk-së"

Njoftim

Njoftim Njoftohën studentët e Upz-së të Fakultetit të Shkencave Kompjuterik dhe të interesuarit të drejtimeve tjera se të hënën nga ora 10:00h në Amfiteatër, prof. Betim Cico do ta mbajë ligjeratën në temën: Tendencat dhe Zhvillimet në Shkencat Kompjuterike. Dekanati Fshk-së