Njoftim

Grupët studentëve të vitit të parë 2017/2018 në Fakultetin Juridik sipas numrit rendor të ID-së.

Grupet: a,b,c,d

Thirrje për aplikim

PROGRAMI KËRKO DREJTËSI

 

Shkarko:   PDF

NJOFTIM

Konsultimet në lëndën "Historia e Shtetit dhe së Drejtës me theks të veçantë atë Shqiptare", te Prof.Dr.Eqrem Zenelaj, do të mbahen ditën e premëte, me datë: 06.10.2017 në ora 11:00.

Njoftim

Të dashur student të Fakultetit Juridik, kam kënaqësinë të ju njoftoj se hapja solemne e vitit Akademik 2017/18 për të gjithë studentet, e posaçërisht studentet e vitit të parë bëhet me datë 2 tetor 2017 në ora 11 në Amfiteatrin e  madh të Fakultetit Juridik.

Me ndrime
Dr.iur.Arif Riza Prof. Ass. Dekan i Fakulltetit Juridik Dean of Law Faculty

Sotë me datë 20.09.2017 në ora 9 është mbajtur provimi pranues për kandidatet të cilët kanë aplikuar për të marr stautsin e studentit të Fakultetit Juridik të Universitetit "Ukshin Hoti" në Prizren.

Në mbikëqyrje ishte i pranishem Dekani i Fakultetit Juridik Prof.Ass.Dr. Arif Riza

NJOFTIM

Provimi nga lënda E Drejta Evropiane, i cili do të mbahet më datën: 21.09.2017, te Prof. Ass. Dr. Arif Riza, (janë të ndara në grupe, sipas alfabetit), si në vijim:

1. Grupi i Parë (I):Emrat qe fillojnë me shkronjat A -F, provimi mbahet në ora: 13:00.

2. Grupi i Dytë (II):Emrat që fillojnë me G - Z, provimi mbahet në ora: 14:00.

Ju lutem që t’i përmbaheni këtij orari të mbajtjes së provimit.

20.09.2017, Prizren

NJOFTIM

Njoftohen studentët e vitit të dytë të cilët i janë nënshtruar provimit nga lënda "E drejta Kushtetuese" Te Prof Dr Kadri Kryeziu dhe Dr.Sc. Safet Hoxha.

Konsultimet nga kjo lëndë mbahen me datë 22.09.2017 (E Shtunë) nga ora 14:00.

 • Prof.Dr Kadri Kryeziu Salla 402.
 • Dr.Sc. Safet Hoxha Salla 403.

Studentet të cilët nuk paraqiten në konsultime, konsiderohet se kanë refuzuar notën!

NJOFTIM

Njoftohen studentët e vitit të dytë të cilët i janë nënshtruar provimit nga lënda "E drejta Administrative" Te Prof Dr Kadri Kryeziu dhe Dr.Sc. Safet Hoxha.

Konsultimet nga kjo lëndë mbahen me datë 22.09.2017 (E Shtunë) nga ora 9:00.

 • Prof.Dr Kadri Kryeziu Salla 402.
 • Dr.Sc. Safet Hoxha Salla 403.

Studentet të cilët nuk paraqiten në konsultime, konsiderohet se kanë refuzuar notën!

NJOFTIM

Njoftohen studentet e vitit të parë të Fakultetit Jurdik se provimi nga lënda Kompetencat Ndërkulturore te Prof. Ass. Dr. Nahat Krasniqi për arsye të mbajtjës se provimit pranues te afatit të dytë me datën 20 do të shtyhet për datën 21.09.2017 në ora 10.

me nderime

Lajmërim

Lajmerohen studentët e vitit te trete te Fakultetit Juridik te "UNIVERSITETIT UKSHIN HOTI"Prizren,se me date 18.O9.2017,nuk do te mbahet provimi ne lenden: Procedurë administrative I njejti provim, mbahet me date 21.09.2017,ora 11.

Pedagogu i lendes:Prof.Asoc.Dr.Fejzulla Berisha

Njoftim

Njoftohen studentët e vitit të dytë Provimi nga lënda;

"E drejta Administrative" do te mbahet me date 08.09.2017 nga ora 15;00

- Prof.Dr Kadri Kryeziu Amfiteatri i madh.

- Dr.Sc Safet Hoxha Salla 403.

Njoftim

Të nderuar studentë,

Ju njoftojmë se provimi nga lëndët, "E drejta doganore", tek Prof. Naim Spahiu, i paraparë për datën 11.09.2017, në ora 10:00 shtyhet për në orën 13:00.
Provimi nga lënda "E drejta e falimentimit", do të mbahet në datën e njejtë por me fillimin në ora 14:00. Kurse provimi nga lënda "E drejta tregtare", e paraparë të mbahet po në të njejtën datë në ora 13:00 shtyhet për në orën 15:00.
Suksese !

Me respekt,

Prof. Naim Spahiu
Ass. Simeana Beshi

Njoftim

Të nderuar studentë,

Ju njoftojmë se provimi E drejta penale II (pjesa e posaçme) tek Prof. Hashim Qollaku, i paraparë për datën 07.09.2017,  me kërkesën e studentëve shtyhet për datën 15.09.2017, në ora 15: 00 .

Suksese

Me respekt

Prof. Hashim Qollaku

Njoftim

Sotë me datë 17.07.2017 në ora 9 është mbajtur provimi pranues për kandidatet të cilët kanë aplikuar për të marr stautsin e studentit të Fakultetit Juridik të Universitetit "Ukshin Hoti" në Prizren.

Në mbikëqyrje ishte i pranishem Dekani i Fakultetit Juridik Prof.Ass.Dr. Arif Riza.
NJOFTIM
Njoftohen studentët të cilët i janë nënshtruar provimit në lëndën: "Historia e Shtetit dhe së Drejtës në përgjithësi dhe në veçanti e shtetit Shqiptar", te Prof.Dr.Eqrem Zenelaj, se konsultimet do të mbahen ditën e hënë (10.07.2017) në ora 12:00

NJOFTIM

Njoftohen studentët e vitit të dytë të cilët i janë nënshtruar provimit nga lënda

"E drejta Administrative"

Tek Prof Dr Kadri Kryeziu dhe Dr.Sc. Safet Hoxha

Konsultimet nga kjo lëndë mbahen me datë 30.06.2017 (E Premte) nga ora 14:00.

 • Prof.Dr Kadri Kryeziu Salla 402.
 • Dr.Sc. Safet Hoxha Salla 403.

Studentet të cilët nuk paraqiten në konsultime, konsiderohet se kanë refuzuar notën!

NJOFTIM


Njoftohen studentët e vitit të parë të cilët do ti nënshtrohen provimit nga lënda "Fillet e së drejtës"

Provimi te  Prof Dr. Kadri Kryeziu mbahet me datë 30.06.2017 (Ditë e Premte) në Amfiteatrin e madh,

Studentet duhet t’i përmbahen orarit si në vijim:

Grupi 1. Emrat e studentëve që fillojnë me shkronjat: A, B, C, Ç, D, DH, E, Ë, F, G, GJ, H   Ora 10:00-10:45, ditë e Premte.

Grupi 2. Emrat e studentëve që fillojnë me shkronjat: I, J, K, L, LL, M, N, NJ, O, P, Q, R, RR, S, SH, T, TH, U, V, X, XH,Y, Z  ZH. Ora 11:00-11:45, ditë e Premte


Me respekt,
LL.M. Dardan Vuniqi

NJOFTIM

Njoftohen studentët e vitit të parë të Fakultetit Juridik, se provimi nga lënda  "Fillet e së Drejtës" i paraparë të mbahet me datë 29.06.2017 shtyhet për datën 30.06.2017, ditë e (Premte) nga ora 10;00.

Prof.Ass Dr Kadri Kryeziu

NJOFTIM

Njoftohen studentët, se konsultimet nga lënda: E Drejta Ndërkombëtare Publike, Prof.Ass.Dr. Arif Riza do të mbahen me datë: 23.06.2017 (e premte), nga ora 14:00, në sallën 413.

Prizren, 22.06.2017

Njoftim

Njoftohen studentët e vitit të parë të cilët i janë nënshtruar provimit nga lënda "E drejtë Kushtetuese I" tek Prof Dr Kadri Kryeziu dhe Dr.Sc Safet Hoxha.

Se konsultimet nga kjo lëndë mbahen me datë 23.06.2017 (E Premte) nga ora 10;00.

Prof.Dr Kadri Kryeziu Salla 410.
Dr.Sc Safet Hoxha Salla 411.


Studentët të cilët nuk paraqiten në konsultime, konsiderohet se kanë refuzuar notën

NJOFTIM

Njoftohen studentët e vitit të Parë se konsultimet nga lënda; Mbrojtja Ndërkombëtare e të Drejtave të Njëriut, Prof Dr. Enver Bytyçi do të mbahen me datë 22.06.2017 (ditë e enjte), nga ora 13;00, në sallën 413.

Prizren, 21.06.2017

NJOFTIM

Provimi nga lënda; Mbrojtja Ndërkombëtare e të Drejtave të Njëriut, i cili do të mbahet më datë: 15.06.2017, te Prof. Ass. Dr. Halim BAJRAKTARI, (janë të ndara në grupe, sipas alfabetit, për arsye te numrit të madh të studenteve), si në vijim:

1. Grupi i parë (I):   Emrat qe fillojnë me shkronjat A dhe B, provimi mbahet në ora: 12:00,
2. Grupi i dytë (II):   Emrat që fillojnë me D, E, F, G, provimi mbahet në ora: 13:00,
3. Grupi i tretë (III): Emrat që fillojnë me H deri Z, provimi mbahet në ora: 14:00.


Ju lutem që t’i përmbaheni këtij orari të mbajtjes së provimit.

Prizren, 14.06.2017.

Njoftim

Njoftohen studentet e Fakulteti Juridik se:

Provimi nga lënda Gjuha Gjermane I do të mbahet me datë 19.06.2017 në ora 14:00, ndërsa,

Provimi nga lënda Gjuha Gjermane II do të mbahet me datë 20.06.2017 në ora 12:00.

ABSOLVENTIADA 2017

Fotografi nga mbrëmja e Absolventiades 2017.

Studentët absolvent të Fakultetit Juridik me Dekanin Prof.ass.Dr. Arif Riza.

24.05.2017, Prizren

 

 

Alexandra Papadopoulou, Shefe e misionit të EULEX-it mbajti ligjëratë në UPZ

Në Universitetin “Ukshin Hoti” në Prizren, të martën ka mbajtur një ligjëratë, Zonja Alexandra Papadopoulou, Shefe e misionit të EULEX-it në Kosovë. Ajo foli për mandatin e këtij misioni, të arriturat e shënuara dhe sfidat me të cilat ballafaqohet sistemi i drejtësisë në Kosovë. Po ashtu ajo zhvilloi një debat mjaftë produktiv me stafin e akademik të këtij Fakulteti, duke u ndarë e impresionuar. Ajo theksoi se Fakulteti Juridik i UPZ-së është i njohur për të mirë pasi po nxjerrë kuadro mjaftë të përgatitur. Zonja. Papadopoulou, në UPZ përkatësisht në Fakultetin Juridik ka ardhur me ftesë të dekanit, Prof. Dr. Arif Riza. Me këtë rast dekani Riza e falënderoi shefen e misionit të EULEX, për vizitën dhe ligjëratën mjaftë përmbajtjesore.

Për më shumë lexo në likun: http://www.eulex-kosovo.eu

Njoftim

Njoftohen të gjithë studentët e fakultetit juridik se ditën e enjte më datë 25.05.2017,   në ora 15  në njërën nga sallat e fakultetit juridik do të mbahet ligjerata me temë “ Mbrojtja dhe realizimi i të drejtave statusore-familjare në  gjykatë”,  nga gjyqtarët e Gjykatës Themelore në Prizren:

1. Lumni Sallauka;
2. Valon Totaj; dhe
3. Arsim Hamzaj

Studentët në këtë ligjeratë do të informohen rreth punës së Gjykatës Themelore në Prizren dhe zbatimit të së drejtës në praktikë.

Ju mirëpresim!

Prizren; Datë:23.05.2017

Dekani i Fakultetit Juridik
Dr.iur. Arif Riza

Njoftim

Njoftohen studentet dhe stafi akademik i Universitetit të Prizrenit “Ukshin Hoti”, se nesër me datë 23.05.2017, në ora 15:00, në amfiteatrin e Fakultuetit Ekonomik, do të mbaj ligjeratë:

Zonja Alexandra Papadopoulou, Shefe e Zyrës së EULEX-it në Kosovë.

Të Pranishem do të jetë, për Rektorin Prof. Dr. Ramë Vatja, prorektori Prof. Ass.Dr. Sadik Idrizi, Dekani i Fakultetit Juridik, Prof. Ass. Dr.Arif Riza dhe dekani i Fakultetit Ekonomik Prof. Ass.Dr.Halil Kukaj.

NJOFTIM

Njoftohen studentët të cilët i janë nështruar provimeve te Prof.Ass.Dr. Eqrem Zenelaj, në lëndët:

1. Historia e Shtetit dhe së Drejtës, me theks të veçantë atë shqiptare,
2. E Drejta Humanitare Ndërkombëtare dhe,
3. E Drejta Diplomatike dhe Konsullore.

 

Konsultimet do të mbahen me datë: 17.05.2017, ditë e mërkurë, në ora 11:00

Ass.Fatmir Halili

Orari i konsultimeve nga lëndet e poshtëshënuar prof. ass Arif Riza

27.04.2017 ora 11;30, E Drejta Kushtetuese II, Fakulteti Juridik

27.04.2017 ora 15:00, E Drejta Ndërkombëtare Publike, Fakulteti Juridik

27.04.2017 ora 16:00, E Drejta Evropiane, Fakulteti Ekonomik

28.04.2017 ora 09:00, E Drejta Evropiane, Fakulteti Juridik

28 04.2017 ora 12:00, E Drejte Kompanive, Fakulteti Ekonomik

Prezenca e juaj per konsutlime eshte e obligueshme.

 

Konsultimet
Lajmrohen studentet e vitit te II dhe gjeneratat e vitit te III dhe IV se konsultimet nga lenda E Drejta Kushtetuese do te mbahen me dat 27. 04. 2017 ne ora 11:30, prezenca e juaj per konsutlime eshte e obligueshme.

NJOFTIM

Të dashur koleg student, Ju njoftoj se ditën e Martë me datë: 25/04/2017, në ora: 14:00, Salla 414, do të bëjmë zëvendësim për datën 10/ Prill/ 2017, nga lënda: Mbrojtja ndërkombëtare e të drejtave të njeriut.

Mirëupafshim,

Profa, Halim.

Njoftim

Njoftohen studentët se provimi nga lënda  E drejta penale I , te Prof. Hashim Qollaku, edhe për studentët me sistem të vjetër edhe për studentët me sistem të ri do tëmbahet më datë 22.04.2017 ( e shtunë), në ora 13.00, salla 404.

Pra, edhe provimi  E drejta penale I,  i paraparë për datën 23.04.2017, do të mbahet më date 22.04.2017.

Suksese,

Njoftim

Njoftohen studentët e vitit të dytë te Fakultetit Juridik,  se kollokfiumi nga lënda e Drejta Penale II (pjesa e posaçme)  me asistente Adelina Rakaj, do të mbahet të martën prej orës 13.30,  me të dy grupet.

Suksese,

Me respekt, Adelina Rakaj

Ftesë

Të nderuar kolegë,
Jeni të ftuar që të merrni pjesë me datë 14.04.2017 (Nesër) nga ora 13;00 në Universitetin e Prizrenit "Ukshin Hoti"  në Amfiteatrin e Fakultetit të Edukimit. Do të jetë mysafirë Kyle Courtney, Profesor nga Universiteti i Harvardit për të diskutuar me në temën E Drejta Autorit.

NJOFTIM

Të dashur Koleg Student, ju njoftoj se ditën e premte me datë 07 prill 17, në ora 9 do të bëjmë zëvendësim për datën 4 maj nga lënda E Drejtës Evropiane për vitin e II.

ju uroj suksese

Ftesë

Lëvizja FOL,  si pjesë e programit “Kërko Drejtësi”, ka kënaqësinë të ju ftoj në cilësinë e panelistit në diskutim me studenta/e dhe qytetarë/e për temën “Transparenca e sistemit gjyqësor”, që do të mbahet në Prizren, më datën 13 Prill (e Enjte), nga ora 09:30 - 12:00 , në Universitetin e Prizrenit.

Agjenda

Inspektorati Policor i Kosovës

Universiteti “ Ukshin Hoti” Prizren

“Inspektorati Policor i Kosovës, roli dhe rëndësia në sundimin e ligjit në  Kosovë”

Ftesë

Datë:30.03.2017

Koha:11:00

Vendi:  Universiteti “ Ukshin Hoti” Prizren , Amfiteatri i Juridikut

Të nderuar studentë të Universitetit “Ukshin Hoti”,

Inspektorati Policor i Kosovës,  ka planifikuar organizimin e disa aktiviteteve në Universitetet Publike të Republikës së Kosovës.

Organizimi i aktiviteteve të tilla ka për qëllim që Inspektorati Policor i Kosovës të jetë më afër qytetarëve të Kosovës duke ofruar informacione për fushë-veprimtarinë e IPK-së dhe projektet e iniciuara si “ Hapja e Zyrave Rajonale të IPK-së”, “Kutia e Ankesave” ,“Linja e kaltër” etj.

Me respekt, nga Dekanati i Fakultetit Juridik dhe Inspektorati Policor i Kosovës/Police Inspectorate of Kosova

Rruga /Str "Dëshmorët e Gollakut" - Hajvali, Prishtinë

Republika e Kosovës/Republic of Kosova

Telefoni: 080003333

 

Agjenda

Inspektorati Policor i Kosovës, roli dhe rëndësia në sundimin e ligjit në Kosovë

Datë: 30.03.2017

Koha: 12:00

Vendi: Universiteti “ Ukshin Hoti” Prizren, Amfiteatri i Juridikut

11:00-11:05

MIRËSEARDHJA

FJALA HYRËSE

11:05 – 11:10

 • Moderatori - hyrje  (Student nga Universiteti “Ukshin Hoti”)
 • Dr.iur.Arif Riza Prof. Ass. Dekan i Fakultetit Juridik
 • Përfaqësuesi nga MPB-ja (Divizioni për siguri në bashkësi)

11:10 – 11:40

Inspektorati Policor i Kosovës, roli dhe rëndësia në sundimin e ligjit në Republikën e Kosovës

 • Prezantimi nga IPK-ja (përmes sllajdeve)

11:40-12:00

DISKUTIM I HAPUR – Mekanizmat e ankesave në IPK dhe të ndryshme

12:00-12:10

REKOMANDIMET  DHE KONKLUZAT

Njoftim

Njoftohen studentët e vitit të dytë të Fakultetit Juridik  se zëvendësimi i ushtrimeve  të humbura në lendën e Drejta penale II, me asistente Adelina Rakaj,  do të bëhet më datë 11.03.2017 ( e shtunë) sipas këtij orari :

Grupi A prej orës  10.00 – 11.30

Grupi B prej orës  12.00 – 13.30

Me respekt,

Adelina Rakaj,

Njoftim

Lajmërohen studentet e e vitit të dytë të Fakultetit Juridik, se ligjerata nga lënda Financat dhe e Drejta Financiare do të mbahen ditën e Enjte duke filluar nga ora 13 -15 grupi i par dhe grupi i dytë nga ora 15 dere në ora 16:30.

NJOFTIM

Programi “Kërko Drejtësi” në bashkëpunim me Fakultetin Juridik të Universitetit “Ukshin Hoti” ofron mundësi për punë praktike me pagesë, për një student në zyrën në Klinikën Juridike Penale të Programit “Kërko Drejtësi” në Fakultetin Juridik të Universitetit “Ukshin Hoti”. Kohëzgjatja e punës është tre (3) muaj.

Aplikimi: PDF


NJOFTIM

Njoftohen të gjithë studentët, të cilët i janë nënshtruar provimit në lëndën: Historia e Shtetit dhe së Drejtës, me theks të veҫantë atë shqiptare, se notat janë të vendosura në SEMS.

Konsultimet për të gjithë ata që janë të pakënaqur, dhe dëshirojnë të shikojnë testin, do të mbahen ditën e Shtunë me datë: 11.02.2017, nga ora 14:00.

NJOFTIM

Njoftohen të gjithë studentët, të cilët i janë nënshtruar provimit në lëndën: E Drejta Humanitare Ndërkombëtare, se notat janë të vendosura në SEMS.

Konsultimet për të gjithë ata që janë të pakënaqur, dhe dëshirojnë të shikojnë testin, do të mbahen ditën e Shtunë me datë: 11.02.2017, nga ora 15:00.

Njoftim

Njoftohen studentët e vitit të parë të cilët do ti nënshtrohen provimit nga lënda "Fillet e së drejtës" tek Prof Dr. Kadri Kryeziu me datë 02.02.2017,  t’i përmbahen orarit si në vijim:
Provimi do të mbahen në Amfiteatrin e madh sipas këtij orari:

Grupi 1. Emrat e studentëve që fillojnë me shkronjat: A, B, C, Ç, D, ora 11:00-11:45, ditë e Enjte.

Grupi 2. Emrat e studentëve që fillojnë me shkronjat: DH, E, Ë, F, G, GJ, H,I, J ora 12:00-12:45, ditë e Enjte.

Grupi 3. Emrat e studentëve që fillojnë me shkronjat: K, L, LL, M,  N, NJ, O, P, Q, R, RR, S, SH, T, TH, U, V, X, XH,Y, Z  ZH.
ora 13:00-13:45 ditë e Enjte.

Me respekt,
LL.M. Dardan Vuniqi

Njoftim

Njoftohen studentet e vitit të dytë të Fakultetit Juridik, se konsultimet nga lënda e Drejta Kushtetuese Pozitive do të mbahen ditën e Enjte me datë 02.02.2017 në ora 13:00. Suksese
NJOFTIM

Njoftohen studentët e vitit të parë të cilët do ti nënshtrohen provimit nga lënda E drejtë "Kushtetuese I" tek Prof Dr. Kadri Kryeziu me datë 30.01.2017,  t’i përmbahen orarit si në vijim:
Provimi do të mbahen në Amfiteatrin e madh sipas këtij orari:

 • Grupi 1. Emrat e studentëve që fillojnë me shkronjat: A, B, C, Ç, D, ora 11:00-11:45, ditë e Hëne.
 • Grupi 2. Emrat e studentëve që fillojnë me shkronjat: DH, E, Ë, F, G, GJ, H, ora 12:00-12:45, ditë e Hëne
 • Grupi 3. Emrat e studentëve që fillojnë me shkronjat: I, J, K, L, LL, M, ora 13:00-13:45, ditë e Hëne
 • Grupi 4. Emrat e studentëve që fillojnë me shkronjat: N, NJ, O, P, Q, R, RR, S, SH, T, TH, U, V, X, XH,Y, Z  ZH. ora 14:00-14:45 ditë e Hëne.

Me respekt,
LL.M. Dardan Vuniqi

Projekte të vogla shkencore

http://masht.rks-gov.net/uploads/2017/01/konkurs-per-projekte-te-vogla-shkencore.docx

http://masht.rks-gov.net/uploads/2017/01/ua-per-aplikim-ne-projektet-e-vogla-shkencore-rotated-1.pdf

http://masht.rks-gov.net/uploads/2017/01/formulari-i-aplikimit-per-projekte-te-vogla-shkencore-2017.docx

NJOFTIM

Provimi nga lënda E Drejta Penale Ndërkombëtare (Prof. Halim Bajraktari) shtyhet për datën 07.02.2017 në ora 14:00 h, Salla 414.

NJOFTIM

Provimi nga lënda E Drejta e Pronësisë Intelektuale (Komision) shtyhet për datën 31.01.2017 në ora 14:00 h, Salla 414.

NJOFTIM

Provimi nga lënda E Drejta e Procedures Civile 1 (Prof. Muharrem Faiku) nga data 03.02.2017 shtyhet për datën 13.02.2017 në ora 10:00 h.

NJOFTIM

Provimi nga lënda e Drejta e Falimentimit në afatin e janarit 2017 i cili është i caktuar më datë 28.01.2017 shtyhet për datën 04.02.2016 në ora 15:00.

Prof. Ramadan Gashi

Ju faleminderit për mirëkuptim!

Njoftim

Njoftohen studentët e vitit të parë se provimi nga lënda “Sociologji Juridike” shtyhet për datën  01.02.2017 nga ora 12:00 ditë e Merkure.

Profesori i lëndes: Prof.Dr. Beqir Sadikaj

 

Njoftim

Njoftohen studentët e vitit të parë se provimi nga lënda “Fillet e së drejtës” shtyhet për datën  02.02.2017 nga ora 11:00 ditë e Enjte.

Profesori i lëndes: Prof. Ass. Dr. Kadri Kryeziu

Njoftim

Njoftohen studentët e vitit të dytë të Fakultetit Juridik, se më datë 13.01.2017  ditën e premte në orën 10:00 do të mbahet ligjerata nga lëndën E Drejta Kushtetuse.

prof. Arif Riza

Njoftim


Njoftohen studentët e vitit të dytë të Fakultetit Juridik, se ditën e premte në orën 9:30 do të mbahet ligjerata nga  lëndën E Drejta Kushtetuse.


Prof.Dr. Arif Riza

Njoftim

Njoftohen  studentët e Fakultetit Juridik, viti I dytë se ushtrimet nga lënda e Drejta penale I, me  Ass. Adelina Rakaj, do të mbahen tëenjten më date  05.01.2017, prej ores 10.00 grupi I parë dhe prej orës 11.30 grupi I dytë ( ashtu sic jemi dakorduar ) ,meqenëse ditën e henë dhe të martë nuk punohet, atëhere dita e enjte do të jetë zëvendesim i orëve të humbura.

Me respekt,

Adelina Rakaj

Urime viti i ri 2017

Të nderuar koleg profesor, asistent dhe të dashur student të Fakultetit Juridik, së pari ju uroj shume shëndet dhe suksese për vitin 2017 dhe duke pasur parasysh se afati i provimeve të janarit është afër, ju uroj rezultate të mira ne provime,

me nderime Dekani Dr.iur Arif Riza

Njoftim

Njoftohen studentët e vitit të dytë se ligjërata e paraparë për nesër , date 31.12.2016,  në lendën E drejta penale I, tek Prof.Dr. Hashim Qollaku nuk do të mbahet dhe e njëjta do të zëvendësohet javën e ardhshme.

Me respekt,

Prof. Hashim Qollaku

LAJMËRIM

Lajmerohen studentet e vitit te III te  F.Juridik te Universitetit "Ukshin Hoti"Prizren,te cilet i degjojne leksionet-ligjeratat ne lenden:Procedure administrative se data 27.12.2016,eshte dita e fundit kur studentet mund te i bejne prezantimet- seminaret ne lenden perkatese.

Profesori i lendes:

Prof.Asoc.Dr.Fejzulla BERISHA
Asistente,Ll.M.Dardan BERISHA

LAJMËRIM

Lajmerohen studentet e vitit te III te F.Juridik te Universitetit "Ukshin Hoti"Prizren,te cilet i degjojne leksionet-ligjeratat ne lenden:Procedure administrative se me daten 10 Janar 2017, ora 11-mbahet kollokfiumi i II.

Te drejte me ju nenshtruar kollokfiumit te dyte,kane te gjithe ata student qe kan marre 26-40 pike ne kollokfiumin e  pare.

Profesori i lendes:

Prof.Asoc.Dr.Fejzulla BERISHA
Asistente,Ll.M.Dardan BERISHA

Njoftim

Njoftohen studentet e  vitit të dytë (II) të Fakultetit Juridik, se ligjëratat nga lënda E Drejta Kushtetuese II te Prof. Ass. Dr. Arif Riza do të mbahen me datë 16.12.2016 ditën e Premte, në ora 14 në dhe atë për te dy gupet. 
suksese -- 
Dr.iur.Arif Riza Prof. Ass. Dekan i fakulltetit juridik

Fondi për të Drejtën Humanitare Kosovë

në bashkëpunim me

Fakultetin Juridik të

Universitetit “Ukshin Hoti”

organizon:

Ligjëratë mbi ballafaqimin me të kaluarën ku do të shtjellohen temat si: gjykimet dhe ndjekjet penale për krime të luftës, komisionet e së vërtetës, reparacionet si dhe reformat institucionale.

Ligjërojnë:

Bekim Blakaj-drejtor ekzekutiv i FDH Kosovë

Njomza Haxhibeqiri-FDH Kosovë

Profesorët e Fakultetit Juridik

Të gjithë studentët janë të mirëseardhur për pjesëmarrje.

Vendi: Fakulteti Juridik në Prizren

Koha: 09.12.2016 ora 14

NJOFTIM

Njoftohen studentët e vitit I se në lëndën "E drejta Kushtetuese I" ditën e hënë me datë 05.12.2016 ushtrimet me asistentin Besard Belegu do të mbahen nga ora 13:00. Termini vlen vetëm për datën e lartpërmendur për arsye të natyrës së punës.

 

Me respekt, ass.Besard Belegu PhD (c)

NJOFTIM

Njoftohen studentët e vitit të parë, grupi E dhe grupi D, se Kolokiumi në lëndën Historia e Shtetit dhe së Drejtës me theks të veçant atë shqiptare, do të mbahet me datën 06.12.2016 (ditë e martë), dhe atë, grupi E nga ora 10:00 dhe grupi D nga ora 12:00.


Ass. Fatmir HALILI

Njoftim për mbrojtën e temave të diplomës afati i Nentorit

Mbrojtja e punimeve të diplomës për të gjithë kandidatet që kanë plotësuar kushtet formale do të  mbahen  sipas orarit:

Me datë: 25.11.2016

Emri dhe Mbiemri Ora Mentori
1. Rifat Sadikaj 14:00 Prof. Ass. Dr. Arif Riza
Me datë: 26.11.2016

Emri dhe Mbiemri Ora Mentori
1. Samire Krasniqi 10:00 Prof. Ass. Dr. Halim Bajraktari
2. Rahime Krasniqi 10:15
3. Kastriot Tafolli 10:30
4. Agnesa Domzeti 11:00
5. Fitore Thaqi 11:15
6. Arnella Hoxha 11:30
7. Valentina Kicaj 11:45
8. Albanit Kryeziu 12:00
9. Edona Kryeziu 12:30

 

Njoftim për mbrojtën e temave të diplomës afati i Nëntorit

Mbrojtja e punimeve të diplomës për të gjithë kandidatet që kanë plotësuar kushtet formale do të  mbahen  sipas orarit:

Emri dhe Mbiemri Ora Mentori
1. Ledion Berisha 13:30 Prof. Ass. Dr. Kadri Kryeziu
2. Noli Krasniqi 14:15 Prof Ass. Dr. Halim  Bajraktari
3. Kosovare Kryeziu 14:30 Prof Ass. Dr. Halim  Bajraktari

 

Prizren, 21.11.2016                                         Dekan :Prof.Ass.Dr. Arif Riza

NJOFTIM

Njoftim për mbajtjen e provime  për lëndët të cilat nuk janë mbajtur Këshimi i Fakultetit Juridik ka vendosur të mbahen në datat e poshtshenuar dhe atë :

Lëndet: dhe  termini kohor:

1. Lënda e Drejta Civile, do të mbahet me datë: 01.11.2016 në ora: 16:00  salla 414.

2. Lënda e Drejta e Procedurale Civile II, do të mbahet me datë: 01.11.2016. Ora: 16:00, salla 414

3. Lënda e Drejta Sociale do të mbahet me datë: 01.11.2016 në ora 16 :00, salla  413.

4. Lenda Kompentencat Nderkulturore do te mbahet më datë: 04.11. ora 13 e 30.

5. Lenda Pronsia  intelekutale  mbahet më datë: 02.11.2016, ora 14:00. Salla 414.

6. Lenda Psikologjia Gjyqesore mbahet më datë:  02.11.2016, ora: 14:00 salla 414.

7. Historia e shteti dhe e së drejtës me datë: 03.11.2016 ora: 14:00,

8. Teoria e marrëdhënieve ndërkombëtare mbahet më datë: 04.11.2016 ora 15:00.

Prizren, 01.11.2016.

Dekanati

Prof. Dr. Ass. Arif Riza

NJOFTIM


Zëvendësimi i ushtrimeve për grupin E dhe D nga lënda Historia e Shtetit dhe së Drejtës, me theks të veçant atë Shqiptate, të cilat nuk janë mbajtur ditën e martë do të bëhet ditën e enjte (03.11.2016) dhe atë: Grupi E nga ora 10:30 dhe grupi D nga ora 14:45.


Ass.Fatmir Halili.

NJOFTIM


Njiftohen studentët e grupit E dhe grupit D se ushtrimet në lëndën Historia e Shtetit dhe së Drejtës, me theks të veçant atë Shqiptare, nuk do të mbahen nesër. Për zëvendësim do të njoftoheni me kohë.


Ass. Fatmir Halili

Njoftim

Njoftohen studentet e Fakultetit Juridik, se provimi nga lënda e Drejta Kushtetuese II te Prof. Ass. Dr. Arif Riza i paraparë të mbahet me datë: 28.10.16, ora 15 do të shtyhet për në  orën 16.

Prof. Ass. Dr. Arif Riza

Ftesë për pjesëmarrje

"Marrëveshja e Stabilizim-Asociimit dhe Ngritja e Vetëdijes Publike Rreth Liberalizimit të Vizave"

I/e nderuar:

Bashkëngjitur po ju dërgojmë agjendën e tryezës së rrumbullakët që organizohet nga Instituti Kërkimor për Çështje Evropiane dhe të Zhvillimit (RIDEA) me seli në Prishtinë.

Tema e Tryezës do të jetë ‘Ngritja e Vetëdijes Publike rreth Marrëveshjes së Stabilizim-Asociimit dhe Liberalizimit të Vizave’ . Data e tryezës 28 tetor 2016, duke filluar nga ora 10:30 në Hotel “Kaçinari”, Prizren. Për më shumë, mund t’i referoheni agjendës së bashkëngjitur.

Të gjithë ata që dëshirojnë të ndjekin konferencën duhet të dërgojnë një e-mail për regjistrim në e-mailin: research@ridea-ks.org më së largu deri me datën 26 tetor 2016, në orën 11:00 paradite.

E-mailin konfirmues për regjistrim do ta pranoni brenda 24 orëve  pas aplikimit tuaj.

Ju faleminderit për bashkëpunimin tuaj!

Me respekt,

Ekipi i RIDEA-s

 

Agjenda: PDF

Njoftim për mbrojtën e temave të diplomës afati i Tetorit 2016

Mbrojtja e punimeve të diplomës për të gjithë kandidatet që kanë plotësuar kushtet formale do të  mbahen  sipas orarit në listen në vijim:

LISTA -  PDF

Njoftim

Grupët studentëve të vitit të parë 2016/2017 në Fakultetin Juridik.

Grupët 1,2,3,4,5

Njoftim

Të dashur student të Fakultetit Juridik, kam kënaqësinë të ju njoftoj se hapja solemne e vitit Akademik 2016/17 për të gjithë studentet e posaçërisht studentet e vitit të parë bëhet me datë 3 tetor 2016 në ora 11 në Amfiteatrin e  madh të Fakultetit Juridik.

Me ndrime

Dr.iur.Arif Riza Prof. Ass. Dekan i Fakulltetit Juridik Dean of Law Faculty

Njoftim

Provimi nga lënda: E drejta Familjare që ishte parapar të mbahet për ditën e Hëne me datë 26.09.2016 do të mbahet të Enjtën me datë 29.09.2016 duke filluar nga ora 9:00.

Prof.Ass.Dr. Muharrem Faiku

Njoftim

Njoftohen studentet e vitit të III në Fakultetin Juridik të UPZ, se provimi nga lënda E drejta e Mbrojtjes së Konsumatorit do të mbahet me datën 30.09.2016  nga ora 11.00h në sallën  nr.402.

Me respekt

Prof. Ramadan Gashi

NJOFTIM

Provimi nga lënda Mbrojtja Ndërkombëtare e të Drejtave të Njëriut, i cili do të mbahet më datën: 07.09.2016, te Prof. Ass. Dr. Halim BAJRAKTARI, (janë të ndara në grupe, sipas alfabetit), si në vijim:

1. Grupi i Parë (I): Emrat qe fillojnë me shkronjat A dhe B, provimi mbahet në ora: 10:00.

2. Grupi i Dytë (II): Emrat që fillojnë me D, E, F, G, H, I, provimi mbahet në ora: 12:00.

3. Grupi i Tretë (III): Emrat që fillojnë me J, K, L, M, N, I, Q, R, S, SH, U, V, XH, Z, provimi mbahet në ora: 14:00.

Ju lutem që t’i përmbaheni këtij orari të mbajtjes së provimit.

Prizren,

06.09.2016

Njoftim

Njoftohen studentët e Fakultetit Juridik viti i I, se provimi, nga lënda: E drejta Romake te Prof. Dr. Kadri Kryeziu, i paraparë për datën:12.09.2016. Shtyhet për datë 24.09.2016 nga ora 12;00.


Dekanati

Njoftim për mbrojtën e temave të diplomës afati i shtatorit

Mbrojtja e punimeve të diplomës për të gjithë kandidatet që kanë plotësuar kushtet formale do të  mbahen  sipas orarit:

Me datë: 01.09.2016

Emri dhe Mbiemri Ora Mentori
1. Saranda Ajupi 09:30 Prof. Ass. Dr. Muharrem Faiku
2. Arxhent Ahmeti 10:00 Prof. Ass. Dr. Muharrem Faiku
3. Visar Halili 10:30 Prof. Ass. Dr. Muharrem Faiku
4. Fatlinda Osmanaj 11:00 Prof Ass. Dr. Halim Bajraktari
5. Flutra Rraçi 11:30 Prof Ass. Dr. Halim Bajraktari
6. Arben Berisha 12:00 Prof Ass. Dr. Halim Bajraktari
7. Ditore Tërshani 14:00 Prof Ass. Dr. Halim Bajraktari
8. Hyra Duraj 14:30 Prof Ass. Dr. Halim Bajraktari
9. Besmire Ramadani 15:00 Prof Ass. Dr. Halim Bajraktari

 

Me datë: 02.09.2016

Emri dhe Mbiemri Ora Mentori
1. Shkëmbim Cikaqi 09:30 Prof Ass. Dr. Halim Bajraktari
2. Alban Palushi 10:00 Prof Ass. Dr. Halim Bajraktari
3. Sibel Çukiqi 10:30 Prof Ass. Dr. Halim Bajraktari
4. Donika Morina 11:00 Prof Ass. Dr. Kadri Kryeziu
5. Rrezarta Gashi 11:30 Prof Ass. Dr. Kadri Kryeziu
6. Fatlum Berisha 12:00 Prof Ass. Dr. Kadri Kryeziu
7. Gentian Gashi 14:00 Prof Ass. Dr. Kadri Kryeziu
8. Donjeta Kryeziu 14:30 Prof Ass. Dr. Kadri Kryeziu
9. Medine Qafleshi 15:00 Prof Ass. Dr. Kadri Kryeziu

 

Me datë: 03.09.2016

Emri dhe Mbiemri Ora Mentori
1. Agron Baxhaku 09:30 Prof Ass. Dr. Halim Bajraktari
2. Faik Miftari 10:00 Prof Ass. Dr. Halim Bajraktari
3. Arsim Bytyqi 10:30 Prof Ass. Dr. Halim Bajraktari
4. Kadri Rabi 11:00 Prof Ass. Dr. Halim Bajraktari
5. Kujtim Hoti 11:30 Prof Ass. Dr. Halim Bajraktari
6. Fjorda Rexhepi 12:00 Prof Ass. Dr. Halim Bajraktari
7. Majlinda Kurtishaj 14:00 Prof Ass. Dr. Halim Bajraktari

8. Adelina Tahiri

14:30

Prof Ass. Dr. Kadri Kryeziu

9 .Gentiana Kasoolli 15:00 Prof Ass. Dr. Kadri Kryeziu

Me datë: 05.09.2016

Emri dhe Mbiemri Ora Mentori
1. Raze Xhebxhia 09:30 Prof Ass. Dr. Halim Bajraktari
2. Fëllenz

Universiteti

UPZ është Universiteti i dytë publik në Kosovë. Në vitin 2010 numri i studentëve ishte afër 1700, ndërsa tani, në vitin 2014, numri i studentëve...

Lexo më shumë

Rekomandimet

""

Universiteti i Vjenes

http://www.wu.ac.at/en/