Misioni

Për të ofruar edukim cilesor, hulumtues dhe inovativ në mënyrë që të prodhojmë liderët në fushën e Teknologjisë, Ekonomisë ,Juridikut,Edukimit dhe  Filologjisë etj, të cilat do t'i përshtaten nevojave të një bote dinamike.

Vizioni

Universiteti i Prizrenit do të jetë universiteti i zgjedhur për shumicën e studentëve të Republikës së Kosovës dhe një Universitet i zgjedhur për të gjithë studentët që kërkojnë mundësi të jashtëzakonshme arsimore. Universiteti i Prizrenit do të jetë një universitet që ofron mundësi hulumtuse për rritjen e cilësisë së jetës, jo vetëm për të gjithë kosovarët, por edhe për dhënien e kontributit intelektual edhe nëpër botë.

Qëllimet Strategjike

  • Avanscimet akademike, kërkimore, hulumtuese dhe sigurimi i bursave janë shërbime me prioritet të Universitetit,
  • Në përputhje me një universitet të lartë shtresore, dhe të vazhdojë për të nxitur rritjen dhe rëndësi kombëtare në këto fusha.
  • Ngritja e mësimdhënies, hulumtimit dhe të shërbimit të Universitetit duke mbajtur dhe punësuar staf të për zgjedhur.
  • Rritja e mjedisit mësimor të Universitetit për të tërhequr dhe mbajtur studentët e shkëlqyer.
  • Zhvillimi dhe ngritja e universitetit të Prizrenit në një universitet që ofron edukim dhe studim cilësor per studentet duke u bër Universiteti më prestigjioz në Kosovë dhe më gjere.

Universiteti

UPZ është Universiteti i dytë publik në Kosovë. Në vitin 2010 numri i studentëve ishte afër 1700, ndërsa tani, në vitin 2014, numri i studentëve...

Lexo më shumë

Rekomandimet

"Rektori i Universitetit “Ukshin Hoti” në Prizren, Prof. Dr. Ramë Vataj, i shoqëruar edhe nga zv.Kryesuesi i Këshillit Drejtues i UPZ-së, Dr. Sc. Bekim Gashi, dhe Senatori Prof. Ass.Dr. Isuf Lushi, të hënën ka qëndruar në një vizitë zyrtare në Universitetin Bujqësorë të Tiranës, ku janë arritur dy marrëveshje bashkëpunimi të rëndësishme me dy fakultetet të këtij universiteti. Marrëveshje konkrete është arritur me Fakultetin e Ekonomisë dhe Agrobiznesit dhe me Fakultetin e Bioteknologjisë dhe Ushqimit në Universitetin Bujqësor të Tiranës, me qëllim të finalizimit të njësisë së re akademike në UPZ, Fakultetin e Shkencave të Jetës dhe Mjedisit. "

Rektori Vataj nënshkruan dy marrëveshje për bashkëpunim konkret me dy fakultete të Universitetit Bujqësor të Tiranës

Rektori Vataj nënshkruan dy marrëveshje për bashkëpunim konkret me dy fakultete të Universitetit Bujqësor të Tiranës

Rektori i Universitetit “Ukshin Hoti” në Prizren, Prof. Dr. Ramë Vataj, i shoqëruar edhe nga zv.Kryesuesi i Këshillit Drejtues i UPZ-së, Dr. Sc. Bekim Gashi, dhe Senatori Prof. Ass.Dr. Isuf Lushi, të hënën ka qëndruar në një vizitë zyrtare në Universitetin Bujqësorë të Tiranës, ku janë arritur dy marrëveshje bashkëpunimi të rëndësishme me dy fakultetet të këtij universiteti. Marrëveshje konkrete është arritur me Fakultetin e Ekonomisë dhe Agrobiznesit dhe me Fakultetin e Bioteknologjisë dhe Ushqimit në Universitetin Bujqësor të Tiranës, me qëllim të finalizimit të njësisë së re akademike në UPZ, Fakultetin e Shkencave të Jetës dhe Mjedisit.