Ngjarje

Universiteti i Prizrenit

Adresa: Rruga e Shkronjave, nr. 1 20000 Prizren, Republika e Kosovës

Tel: 029 232-140
Email: rektorati@uni-prizren.com (Rektorati)

Debat në UPZ rreth transparencës të organeve të drejtësisë

14 Prill 2017

Lëvizja FOL, si pjesë e programit “Kërko Drejtësi”, ka organizuar të enjten diskutimin me studentë të fakultetit juridik të UPZ për temën “Transparenca e sistemit gjyqësor”. Pjesë e këtij debati që është organizuar në amfiteatrin e fakultetit ekonomik të UPZ “ Ukshin Hoti”, ishin zyrtarë të Gjykatës, Prokurorisë, Odës së Avokatëve në Prizren, ministrisë së Drejtësisë dhe të Universitetit të Prizrenit. Para studentëve, rreth temës i pari ka folur zv/kryetari i Gjykatës Themelore ,Skender Çoçaj, i cili tha se në këtë institucion ka angazhime konkrete që niveli i transparencës të jetë i lartë, duke filluar nga seancat e hapura gjyqësore. Shqipe Kusari, këshilltare juridike në ministrinë e Drejtësisë, tha se ky institucion aktualisht është duke u anagzhuar në hartimin e legjislacionit për fuqizimin e sundimit të Ligjit, përfshirë Ligjin për Gjykatat, theksoi ajo. Mehreme Hoxha, nga Prokuroria Themelore e Prizrenit, tha gjithashtu se ky institucion është transparent me punën e tij karshi opinionit, ndërsa përmendi disa sfida që e përcjellin institucionin e hetuesisë siç janë mungesa e stafit administrativ dhe prokurorëve. Prorektori i UPZ-së, Kadri Kryeziu, tha se hartimi i një rregullore të përbashkët ndërmjet institucioneve përkatëse dhe shoqërisë civile, do të ndikonte dukshëm në përmirësimin e gjendjes aktuale të transparencës së kërkar nga organet e drejtësisë. Studentët parashtruan disa pyetje rreth kësaj teme,që kishin të bënin në përmirësimin e transparancës në këto institucione. Diskutimi ka trajtuar çështje të rëndësishme të transparencës së gjyqësorit duke përfshirë: publikimin e vendimeve të gjykatave, çasja në seancat gjyqësore dhe arsyet e anulimit të tyre, dhe tema të tjera të nevojshme për ngritjen e besimit të qytetarëve në gjyqësorin e Kosovës.

<< prapa

Universiteti

UPZ është Universiteti i dytë publik në Kosovë. Në vitin 2010 numri i studentëve ishte afër 1700, ndërsa tani, në vitin 2014, numri i studentëve...

Lexo më shumë

Rekomandimet

"Në ditën e dytë të vizitës në Austri, me 31.03.2015 Rektori i UPZ-së, Prof. Dr. Ramë Vataj ka vizituar Universitetin e Shkencave të Aplikuara – Technikum-Vjenë, ku është takuar me Prof. DI Dr. Christian Kollmitzer, Prorektor dhe Udhëheqës i Departamentit për Electronic Engineering, prof. DI Dr. Thomas Sommer, Udhëheqës i Departamentit të Masterit për „Telekommunikation und Internettechnologien” dhe   Mag. Dr. Sandra Allmayer, MA, Udhëheqëse e Marrëdhënieve Ndërkombëtare. Ndërsa pjesë e delegacionit nga UPZ ishte edhe Prof.Ass.Dr. Artan Dermaku - Dekan në FSHK dhe Prof.Ass.Dr. Xhevahir Bajrami profesor në këtë fakultet. Në takim është biseduar për format e bashkëpunimit të ndërsjellë në mes të  FH Technikum Wien në Vjenë dhe UPZ-së, me theks të veçantë në mundësitë e  mobilitetit të profesorëve dhe mundësisë që studentet tanë të vazhdojnë studimet në nivelin Master, apo edhe përmes programit ERASMUS, për një apo dy semestra në nivelin Bachelor në këtë Universitet. Duke ditur se ky Universitet prestigjioz në Vjenë është shumë i njohur në Teknologji , është kërkuar nga UPZ që Technikum Vjene të ndihmoj në krijimin e laboratorëve teknologjik gjë që u pranua me dëshirë nga ana e tyre. Gjithashtu treguan një gatishmëri të madhe që studentët tanë të mund të vijojnë pjesën praktike sidomos në semestrin e pestë dhe të gjashtë të studimeve Bachelor në laboratorët e këtij Universiteti. Gjithashtu në takim është treguar gatishmëri e FH Technikum Wien që mësimdhënësit e tyre të mbajnë ligjërata në UPZ si dhe anasjelltas që Profesorët e UPZ të mbajnë ligjërata në këtë Universitet si mësimdhënës mysafir. Duke pasur parasysh se programi TIT në Fakultetin e Shkencave Kompjuterike në UPZ është shumë i përafërt me programet ekzistuese të Technikum u ra dakord që studentët tanë janë të mirëpritur për të bërë vazhdimin e studimeve Master në drejtimet e tyre përkatëse. Vizita në këtë universitet prestigjioz të Austrisë ishte shumë e suksesshme dhe së shpejti do të formalizohet nënshkrimi i marrëveshjes së bashkëpunimit në mes të dy universiteteve."

Rektori Vataj ka vizituar Universitetin e Shkencave të Aplikuara – Technikum në Vjenë

Rektori Vataj ka vizituar Universitetin e Shkencave të Aplikuara – Technikum në Vjenë

Në ditën e dytë të vizitës në Austri, me 31.03.2015 :Rektori i UPZ-së, Prof. Dr. Ramë Vataj ka vizituar Universitetin e Shkencave të Aplikuara – Technikum-Vjenë, ku është takuar me Prof. DI Dr. Christian Kollmitzer, Prorektor dhe Udhëheqës i Departamentit për Electronic Engineering, prof. DI Dr. Thomas Sommer, Udhëheqës i Departamentit të Masterit për „Telekommunikation und Internettechnologien” dhe Mag. Dr. Sandra Allmayer, MA, Udhëheqëse e Marrëdhënieve Ndërkombëtare. Ndërsa pjesë e delegacionit nga UPZ ishte edhe Prof.Ass.Dr. Artan Dermaku - Dekan në FSHK dhe Prof.Ass.Dr. Xhevahir Bajrami profesor në këtë fakultet.