Ngjarje

Universiteti i Prizrenit

Adresa: Rruga e Shkronjave, nr. 1 20000 Prizren, Republika e Kosovës

Tel: 029 232-140
Email: rektorati@uni-prizren.com (Rektorati)

Universiteti “Ukshin Hoti” lidhi marrëveshje bashkëpunimi me Universitetin “Nënë Tereza” të Shkupit

13 Korrik 2017

Universiteti “Ukshin Hoti” – Prizren dhe tri universitete tjera publike nga Kosova kanë arritur marrëveshje bashkëpunimi me Universitetin “Nënë Tereza” të Shkupit. Kjo është realizuar të mërkurën ku katër rektorët ishin mysafirë në Universitetin “Nënë Tereza” të Shkupit, me qëllim të avancimit të bashkëpunimit ndëruniversitar, i cili edhe ashtu nuk ka munguar që prej themelimit të UNT-së. Në këtë takim të përbashkët te rektori të UNT-së, Aziz Pollozhanit, me homologët e tij, Ramë Vataj, rektorin e Universitetit të Prizrenit “Ukshin Hoti”, Agron Bajraktarin, rektorin e Universitetit të Shkencave Aplikative në Ferizaj, Shaban Buzën, rektorin e Universitetit “Femi Agani” në Gjakovës dhe Alush Metaj, rektorin e Universitetit “Isa Boletini” në Mitrovicë, përveç tjerash, janë diskutuar edhe çështjet e pjesëmarrjes për organizimin e dy konferencave të përbashkëta shkencore, të cilat do të organizohen në muajt tetor dhe nëntor në Shkup.

Në cilësinë e nikoqirit, rektori Pollozhani, falënderoi rektorët nga Kosova për mbështetjen që i kanë dhënë deri tani UNT-së si dhe vullnetit që po tregojnë institucionet arsimore kosovare në drejtim të zgjerimit dhe avancimit të bashkëpunimit të mëtutjeshëm. Sa i përket këmbimit kadrovik, respektivisht angazhimin e profesorëve për ato drejtime dhe profile të munguara në Maqedoni, Pollozhani deklaroi se pa këtë lloj ndihmese nuk do të ishte i mundur as akreditimi i disa studimeve në kuadër të UNT-së. “Emrat e profesorëve nga Kosova, ne si UNT i kemi paraqitur si pjesë të stafit akademik, kur kemi kërkuar akreditimin e atyre programe, pasi sikurse dihet, ne në Maqedoni kemi deficit kadrovik, sidomos për shkencat teknike, ndërsa Kosova fatmirësisht ka kuadro të këtillë, me kualifikime shumë të mira”, deklaroi Pollozhani. Tani, sikurse plotësoi më tej ai, “është koha që të konkretizohet dhe detaizojmë çështjet e angazhimit të këtyre kuadrove”. Pra, një prej temave të diskutimit, do të jetë edhe konkretizimi i bashkëpunimit kadrovik, pa lënë mënjanë edhe çështjet e realizimit të projekteve të përbashkëta që lidhen me sferën e kërkimeve shkencore, mobilitetin e studentëve dhe të ngjashme.

Të mërkurën, rektori Pollozhani dhe rektorët Vataj dhe Bajraktari, firmosën gjithashtu dokumentet e bashkëpunimit në emër të Universitetit “Nënë Terza” të Shkupit me Universitetin “Ukshin Hoti” në Prizren dhe Universitetin e Shkencave Aplikative në Ferizaj, pasi me dy universitete tjera: të Gjakovës dhe Mitrovicës, bashkëpunimi është nënshkruar muaj më parë. Me nënshkrimin e bashkëpunimit, sipas rektorit Bajraktari, vendosen në kuadër ligjor të gjitha mundësitë e mobilitetit mes Universitetit  “Nënë Tereza” të Shkupit me Universitetin e Shkencave Aplikative në Ferizaj(USHA), duke marrë si përparësi të veçantë edhe distancën e afërt gjeografike mes këtyre dy qyteteve.

“Bashkëpunimi do të mbështetet në realizmin e projekteve të përbashkëta kombëtare dhe ndërkombëtare, organizimin e konferencave shkencore dhe në të gjitha sferat për të cilat do të kemi nevojë në të ardhmen”, u shpreh rektori i USHA-së. Ai u shpreh i gatshëm të ndihmojë UNT-në me profesorë për të cilët do të jetë e nevojshme për realizimin e studimeve të akredituara, pasi i themeluar prej jo më tepër se para dy viteve USHA, sikurse nënvizoi Bajraktari e ndjen më tepër se askush çfarë do të thotë “një dorë e shtrirë ndihmese” në këtë drejtim. Për UNT-në nuk mungon mbështetja as nga universiteti i dytë më i vjetër dhe më i madh i Kosovës, pra nga Universiteti “Ukshin Hoti” në Prizren. Rektori Vataj deklaroi se nuk do të mungojë mbështetja për UNT-në në asnjë rast. “Ne kemi tanimë një përvojë, edhe pse të re, të bashkëpunimit me universitetet tjera që janë themeluar pas Universitetit të Prishtinës. I njohim nevojat për bashkëpunim kadrovik dhe të gjitha sferat tjera. Prioriteti ynë është bashkëpunimi me universitetet e rajonit, sidomos universitetet e Maqedonisë, sepse na lidhin jo vetëm një gjuhë e një kulturë, por edhe sistemet arsimore, të cilat i kemi shumë të përafërta”. Për këtë, ndihma e parë dhe me e mirë vjen nga fqinjët”, u shpreh ai. Mirëpo, Kosova dhe Maqedonia, nënvizoi rektori Vataj, përveç se janë fqinj, janë edhe pjesë e një kombi të përbashkët dhe për këtë bashkëpunimi mes universiteteve merr një vlerë të veçantë.

<< prapa

Universiteti

UPZ është Universiteti i dytë publik në Kosovë. Në vitin 2010 numri i studentëve ishte afër 1700, ndërsa tani, në vitin 2014, numri i studentëve...

Lexo më shumë

Rekomandimet

"Në ditën e dytë të vizitës në Austri, me 31.03.2015 Rektori i UPZ-së, Prof. Dr. Ramë Vataj ka vizituar Universitetin e Shkencave të Aplikuara – Technikum-Vjenë, ku është takuar me Prof. DI Dr. Christian Kollmitzer, Prorektor dhe Udhëheqës i Departamentit për Electronic Engineering, prof. DI Dr. Thomas Sommer, Udhëheqës i Departamentit të Masterit për „Telekommunikation und Internettechnologien” dhe   Mag. Dr. Sandra Allmayer, MA, Udhëheqëse e Marrëdhënieve Ndërkombëtare. Ndërsa pjesë e delegacionit nga UPZ ishte edhe Prof.Ass.Dr. Artan Dermaku - Dekan në FSHK dhe Prof.Ass.Dr. Xhevahir Bajrami profesor në këtë fakultet. Në takim është biseduar për format e bashkëpunimit të ndërsjellë në mes të  FH Technikum Wien në Vjenë dhe UPZ-së, me theks të veçantë në mundësitë e  mobilitetit të profesorëve dhe mundësisë që studentet tanë të vazhdojnë studimet në nivelin Master, apo edhe përmes programit ERASMUS, për një apo dy semestra në nivelin Bachelor në këtë Universitet. Duke ditur se ky Universitet prestigjioz në Vjenë është shumë i njohur në Teknologji , është kërkuar nga UPZ që Technikum Vjene të ndihmoj në krijimin e laboratorëve teknologjik gjë që u pranua me dëshirë nga ana e tyre. Gjithashtu treguan një gatishmëri të madhe që studentët tanë të mund të vijojnë pjesën praktike sidomos në semestrin e pestë dhe të gjashtë të studimeve Bachelor në laboratorët e këtij Universiteti. Gjithashtu në takim është treguar gatishmëri e FH Technikum Wien që mësimdhënësit e tyre të mbajnë ligjërata në UPZ si dhe anasjelltas që Profesorët e UPZ të mbajnë ligjërata në këtë Universitet si mësimdhënës mysafir. Duke pasur parasysh se programi TIT në Fakultetin e Shkencave Kompjuterike në UPZ është shumë i përafërt me programet ekzistuese të Technikum u ra dakord që studentët tanë janë të mirëpritur për të bërë vazhdimin e studimeve Master në drejtimet e tyre përkatëse. Vizita në këtë universitet prestigjioz të Austrisë ishte shumë e suksesshme dhe së shpejti do të formalizohet nënshkrimi i marrëveshjes së bashkëpunimit në mes të dy universiteteve."

Rektori Vataj ka vizituar Universitetin e Shkencave të Aplikuara – Technikum në Vjenë

Rektori Vataj ka vizituar Universitetin e Shkencave të Aplikuara – Technikum në Vjenë

Në ditën e dytë të vizitës në Austri, me 31.03.2015 :Rektori i UPZ-së, Prof. Dr. Ramë Vataj ka vizituar Universitetin e Shkencave të Aplikuara – Technikum-Vjenë, ku është takuar me Prof. DI Dr. Christian Kollmitzer, Prorektor dhe Udhëheqës i Departamentit për Electronic Engineering, prof. DI Dr. Thomas Sommer, Udhëheqës i Departamentit të Masterit për „Telekommunikation und Internettechnologien” dhe Mag. Dr. Sandra Allmayer, MA, Udhëheqëse e Marrëdhënieve Ndërkombëtare. Ndërsa pjesë e delegacionit nga UPZ ishte edhe Prof.Ass.Dr. Artan Dermaku - Dekan në FSHK dhe Prof.Ass.Dr. Xhevahir Bajrami profesor në këtë fakultet.