Ngjarje

Universiteti "UKSHIN HOTI" Prizren

Adresa: Rruga e Shkronjave, nr. 1 20000 Prizren, Republika e Kosovës

Tel: 029 232-140
Email: rektorati@uni-prizren.com (Rektorati)

Ekspertët e forenzikës të policisë demostrojnë para studentëve të UPZ egzaminimin e vendit të krimit

20 Dhjetor 2017

Para studentëve dhe profesorëve të UPz në amfiteatër të madh të Fakultetit Juridik është bërë prezantimi i njohurive dhe shkathtësive të eksperteve të Forenzikës që veprojnë në kuadër të Policisë së Kosovës respektivisht Drejtorisë Regjionale të Prizrenit. Ekspertet kanë prezantuar në praktikë aplikimin e metodës së Daktiloskopisë, në zbulimin dhe ndriçimin e veprës penale, kryesit të veprës penale, fajësinë e kryesit etj, me qëllim të parandalimit, luftimit dhe ndëshkimit të veprave penale - krimit.

Vlen të theksohet se ky aktivitet organizohet me kërkesë dhe iniciativë të profesorit të UPz-së, Prof.Ass.Dr Armend Podvorica ( Profesor i Kriminalistikës; Kriminologjisë dhe Profesor i Procedurës Penale në Fakultetin Juridik ) që ka gjetur mbështetje tek udhëheqësia e fakultetit dhe e menaxhmentit të UPZ-së. Me qëllim rritjen e bashkëpunimit institucional respektivisht në mes të Fakultetit Juridik të Universitetit " Ukshin Hoti " me Policinë e Kosovës respektivisht me Drejtorin Regjionale të Prizrenit me qëllim të aftësimit, përgatitjes dhe pajisjes me njohuri praktike për ushtrimin e pavarur të profesionit të Hetuesit, Prokurorit, Gjyqtarit dhe të Avokatit. Prezent ishte edhe Drejtori i Policisë për Rajonin e Prizrenit Nexhmedin Krasniq i cili e mbajti një fjalë rasti.

Vlen të theksohet se aplikimi për këtë aktivitet është si rezultat i krijimit të hapësirave të pavarura për të vepruar në ngritjen e profesionalizmit në mësimdhënie dhe mësim nxënie nga Rektori Prof.Dr. Ramë Vataj.

Prof.Ass.Dr Armend Podvorica, e falënderoj Prorektorin Prof.Ass.Dr. Kadri Kryeziu dhe Dekanin i cili në momentet e para e ka përkrahë këtë ide duke me frymëzuar që këtë ide ta realizojna dhe në as një moment nuk është kursye për këtë qëllim.

<< prapa

Universiteti

UPZ është Universiteti i dytë publik në Kosovë. Në vitin 2010 numri i studentëve ishte afër 1700, ndërsa tani, në vitin 2018, numri i studentëve...

Lexo më shumë

Rekomandimet

"Në ditën e dytë të vizitës në Austri, me 31.03.2015 Rektori i UPZ-së, Prof. Dr. Ramë Vataj ka vizituar Universitetin e Shkencave të Aplikuara – Technikum-Vjenë, ku është takuar me Prof. DI Dr. Christian Kollmitzer, Prorektor dhe Udhëheqës i Departamentit për Electronic Engineering, prof. DI Dr. Thomas Sommer, Udhëheqës i Departamentit të Masterit për „Telekommunikation und Internettechnologien” dhe   Mag. Dr. Sandra Allmayer, MA, Udhëheqëse e Marrëdhënieve Ndërkombëtare. Ndërsa pjesë e delegacionit nga UPZ ishte edhe Prof.Ass.Dr. Artan Dermaku - Dekan në FSHK dhe Prof.Ass.Dr. Xhevahir Bajrami profesor në këtë fakultet. Në takim është biseduar për format e bashkëpunimit të ndërsjellë në mes të  FH Technikum Wien në Vjenë dhe UPZ-së, me theks të veçantë në mundësitë e  mobilitetit të profesorëve dhe mundësisë që studentet tanë të vazhdojnë studimet në nivelin Master, apo edhe përmes programit ERASMUS, për një apo dy semestra në nivelin Bachelor në këtë Universitet. Duke ditur se ky Universitet prestigjioz në Vjenë është shumë i njohur në Teknologji , është kërkuar nga UPZ që Technikum Vjene të ndihmoj në krijimin e laboratorëve teknologjik gjë që u pranua me dëshirë nga ana e tyre. Gjithashtu treguan një gatishmëri të madhe që studentët tanë të mund të vijojnë pjesën praktike sidomos në semestrin e pestë dhe të gjashtë të studimeve Bachelor në laboratorët e këtij Universiteti. Gjithashtu në takim është treguar gatishmëri e FH Technikum Wien që mësimdhënësit e tyre të mbajnë ligjërata në UPZ si dhe anasjelltas që Profesorët e UPZ të mbajnë ligjërata në këtë Universitet si mësimdhënës mysafir. Duke pasur parasysh se programi TIT në Fakultetin e Shkencave Kompjuterike në UPZ është shumë i përafërt me programet ekzistuese të Technikum u ra dakord që studentët tanë janë të mirëpritur për të bërë vazhdimin e studimeve Master në drejtimet e tyre përkatëse. Vizita në këtë universitet prestigjioz të Austrisë ishte shumë e suksesshme dhe së shpejti do të formalizohet nënshkrimi i marrëveshjes së bashkëpunimit në mes të dy universiteteve."

Rektori Vataj ka vizituar Universitetin e Shkencave të Aplikuara – Technikum në Vjenë

Rektori Vataj ka vizituar Universitetin e Shkencave të Aplikuara – Technikum në Vjenë

Në ditën e dytë të vizitës në Austri, me 31.03.2015 :Rektori i UPZ-së, Prof. Dr. Ramë Vataj ka vizituar Universitetin e Shkencave të Aplikuara – Technikum-Vjenë, ku është takuar me Prof. DI Dr. Christian Kollmitzer, Prorektor dhe Udhëheqës i Departamentit për Electronic Engineering, prof. DI Dr. Thomas Sommer, Udhëheqës i Departamentit të Masterit për „Telekommunikation und Internettechnologien” dhe Mag. Dr. Sandra Allmayer, MA, Udhëheqëse e Marrëdhënieve Ndërkombëtare. Ndërsa pjesë e delegacionit nga UPZ ishte edhe Prof.Ass.Dr. Artan Dermaku - Dekan në FSHK dhe Prof.Ass.Dr. Xhevahir Bajrami profesor në këtë fakultet.