Orari i Ligjeratave per SD

Semestri Dimror 2016/2017

Fakulteti I Shkencave Kompjuterike - SD (Bachelor)

Viti I - II - III

Ligj & Ush

2016

Shkarko ketu

 

 

Universiteti

UPZ është Universiteti i dytë publik në Kosovë. Në vitin 2010 numri i studentëve ishte afër 1700, ndërsa tani, në vitin 2014, numri i studentëve...

Lexo më shumë

Rekomandimet

""

Universiteti i Vjenes

http://www.wu.ac.at/en/