Personeli Akademik

Personeli akademik pranë Fakultetit te Shkencave Kompjuterike në Universitetin e Prizrenit përbëhet nga profesor shqipëtarë, boshnjak dhe turqë. Profesorët boshnjak dhe turqi janë pjesë e stafi akademik të Universiteteve Boshnjake dhe Turke. Profesorët e Universiteti te Prizrenit nxisin dhe promomovojë përhapja e njohurive dhe garantojnë profesionalizmit dhe cilësinë e mësimdhënies.

 


Universiteti

UPZ është Universiteti i dytë publik në Kosovë. Në vitin 2010 numri i studentëve ishte afër 1700, ndërsa tani, në vitin 2014, numri i studentëve...

Lexo më shumë

Rekomandimet

"Një histori e shkurtër rreth Prizrenit"

Qyteti  i Universitetit të Prizrenit

Qyteti i Universitetit të Prizrenit