Emri dhe mbiemri (TitulliAkad)

Prof. Ass. Dr. Halim BAJRAKTARI, Prodekan për çështje akademike

Pozita:

Profesor Asistent

Telefoniipunes (Mobil dhe Fix)

029/231085  Mob: 044 696 096

E-mail:

halim.bajraktari@uni-prizren.com

Office Hours (oretkur je present ne UPz)

E Hënë, e Mërkure dhe e Premte ora: 09:30 - 15:00

Universiteti

UPZ është Universiteti i dytë publik në Kosovë. Në vitin 2010 numri i studentëve ishte afër 1700, ndërsa tani, në vitin 2018, numri i studentëve...

Lexo më shumë

Rekomandimet

""

Universiteti i Vjenes

http://www.wu.ac.at/en/