Rektorati

Rektorati përbëhet nga:

Prof. Dr. Ramë Vataj, - REKTOR

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prorektor për Buxhet, Financa dhe infrastrukturë;

Prof.ass.dr. Kadri Kryeziu                                                                   

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prorektor për Mësimdhënie, Çështje të Studentëve dhe Kërkime Shkencore:

Prof. Ass. Dr. Malush Mjaku                                                               

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prorektor për Bashkëpunim Ndërkombëtar dhe Ngritje të Cilësisë:

Dr. Sadik Idrizi

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Blerta Hajra - Asistente Administrative në Zyrën e Rektorit


 

Universiteti

UPZ është Universiteti i dytë publik në Kosovë. Në vitin 2010 numri i studentëve ishte afër 1700, ndërsa tani, në vitin 2014, numri i studentëve...

Lexo më shumë

Rekomandimet

""

Universiteti i Vjenes

http://www.wu.ac.at/en/