Rektor i Universitetit të Prizrenit "Ukshin Hoti"
Rector of University of Prizren "Ukshin Hoti"

CURRICULUM VITAE  - CURRICULUM VITAE (In English)

Emri dhe mbiemri Ramë VATAJ
Data dhe vendi i lindjes 24. 04. 1967, Sallagrazhdë (Lumbardh), komuna e Therandës
Gjendja familjare i martuar, 2 fëmijë
Nacionaliteti Shqiptar (i Kosovës) dhe Francez
Adresa personale 100 rue de la Comète, 68200 Mulhouse, Francë
Fshati Sallagrazhdë (Lumbardh), Therandë, Republika e Kosovës
Adresa elektronike rame.vataj@uni-prizren.com

1. SHKOLLIMI UNIVERSITAR

2004 - Doktoratura e Université de Haute Alsace në Mulhouse, Francë.

Laboratoire d’Electrochimie Analytique, ENSCMu, Francë.


2000 -  DEA (Diploma e Studimeve të Thelluara) në Kimi, opsioni Kimia e Sipërfaqeve, Ndërfaqeve dhe Materialeve, Université de Haute-Alsace në Mulhouse, Francë.

 

1991 - Diploma e profesorit të kimisë, departamenti i Kimisë, Fakulteti i Shkencave Matematike- Natyrore në Prishtinë.

2. AKTIVITETI  MЁSIMOR

Dhjetor 2013- në vazhdim :

Profesor i rregullt  në Fakultetin e Shkencave Matematike Natyrore në Prishtinë.

 • Departamenti i Kimisë, Fakulteti i Shkencave Matematike-Natyrore në Prishtinë,
 • Fakulteti i Edukimit, Universiteti i Prizrenit “Ukshin Hoti”.

Maj 2009- Dhjetor 2013 :

Profesor i asocuar  në Fakultetin e Shkencave Matematike Natyrore në Prishtinë.

 • Departamenti i Kimisë, Fakulteti i Shkencave Matematike-Natyrore në Prishtinë,
 • Fakulteti i Edukimit, qendra në Prizren.

Tetor 2007- maj 2009 :

Profesor asistent në Fakultetin e Shkencave Matematike Natyrore në Prishtinë.

 • Departamenti i Kimisë, Fakulteti i Shkencave Matematike-Natyrore në Prishtinë,
 • Fakulteti i Edukimit, qendra në Prizren.

Tetor 2006 – shtator 2007 :

Ligjërues i angazhuar në Universitetin e Prishtinës,

 • Departamenti i Kimisë, Fakulteti i Shkencave Matematike-Natyrore në Prishtinë,
 • Fakulteti i Edukimit, qendra në Prizren dhe Prishtinë.

Shtator 2004 – gusht 2006 :

Bashkëpunëtor i përkohshëm hulumtues dhe arsimor,

 • Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Mulhouse (ENSCMu), Francë.

1992 - 1999 :

Asistent në Universitetin e Prishtinës,

 • Departamenti i Kimisë, Fakulteti i Shkencave Matematike-Natyrore në Prishtinë.
 • Fakulteti i Mjekësisë, Universiteti i Prishtinës.

1991- 1992 :

Profesor i lëndës së kimisë,

 • Qendra e Arsimit të Mesëm të Orientuar « Jeta e Re » në Suharekë (Therandë).

Angazhime të ndryshme të karakterit akademik-shkencor:

 • Anëtar i jurisë së mbrojtjes në dy tema të doktoraturës, në Universitetin Paris 6, në Francë, i një doktorate në Universitetin e Prishtinës (UP) “Hasan Prishtina”.
 • Mentor i 4 temave të Masterit në Departamentin e Kimisë, FSHMN, UP “Hasan Prishtina”.
 • Mentor i dhjetëra temave në studimet Bachelor, në Departamentin e Kimisë, FSHMN dhe në programin Avancimi-Kualifikimi i Mësimdhënësve, në Fakultetin e Edukimit në UP “Hasan Prishtina”.
 • Gjatë studimeve dhe punës në Francë, ka mbikëqyrur dhjetëra studentë në realizimin e punës hulumtuese në temat Master dhe një në doktoratë.

3. TЁ  DHЁNA  PLOTЁSUESE

Gjuhët :

 • Franceze (të folur, shkrim-lexim),
 • Angleze (shkrim-lexim, të folur niveli i kënaqshëm),
 • Serbo-Kroate (të folur, shkrim-lexim),

Aktivitete të tjera:

 • 2011-në vazhdim: Anëtar i Këshillit drejtues të Institutit Pedagogjik të Kosovës (IPK).
 • 2011-në vazhdim: Anëtar i Komisionit të ekspertëve pranë NARIC Kosova, për njohjen dhe barasvlerësimin e diplomave të fituara jashtë Republikës së Kosovës.
 • Shkurt 2011- maj 2014: Deputet i Kuvendit të Kosovës. Anëtar i Komisionit Parlamentar për Arsim, Kulturë, Rini, Sport, Administrate Publike, Qeverisje Lokale dhe Media i Kuvendit të Kosovës.
 • Janar 2014- maj 2014: Kryetar i Komisionit Parlamentar për Arsim, Kulturë, Rini, Sport, Administrate Publike, Qeverisje Lokale dhe Media i Kuvendit të Kosovës.
 • Prill 2011- prill 2013 : President i shoqatës “ Alliance Française” në Prishtinë.
 • Shkurt 2008-maj 2010:  Këshilltar Politik i Ministrit të Arsimit, Shkencës dhe    Teknologjisë.
 • Përkthyes zyrtar i gjuhës frënge në atë shqipe dhe serbokroate (dhe anasjelltas), i autorizuar në Francë.
 • Përkthyes zyrtar i gjuhës frënge në atë shqipe (dhe anasjelltas), i autorizuar  nga Gjykata e Qarkut në Prizren.

Informatikë : Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), Paint Shop Pro, ISIS Draw, ChemOffice.

Universiteti

UPZ është Universiteti i dytë publik në Kosovë. Në vitin 2010 numri i studentëve ishte afër 1700, ndërsa tani, në vitin 2018, numri i studentëve...

Lexo më shumë

Rekomandimet

"Rektori i Universitetit “Ukshin Hoti” në Prizren, Prof. Dr. Ramë Vataj, i shoqëruar edhe nga zv.Kryesuesi i Këshillit Drejtues i UPZ-së, Dr. Sc. Bekim Gashi, dhe Senatori Prof. Ass.Dr. Isuf Lushi, të hënën ka qëndruar në një vizitë zyrtare në Universitetin Bujqësorë të Tiranës, ku janë arritur dy marrëveshje bashkëpunimi të rëndësishme me dy fakultetet të këtij universiteti. Marrëveshje konkrete është arritur me Fakultetin e Ekonomisë dhe Agrobiznesit dhe me Fakultetin e Bioteknologjisë dhe Ushqimit në Universitetin Bujqësor të Tiranës, me qëllim të finalizimit të njësisë së re akademike në UPZ, Fakultetin e Shkencave të Jetës dhe Mjedisit. "

Rektori Vataj nënshkruan dy marrëveshje për bashkëpunim konkret me dy fakultete të Universitetit Bujqësor të Tiranës

Rektori Vataj nënshkruan dy marrëveshje për bashkëpunim konkret me dy fakultete të Universitetit Bujqësor të Tiranës

Rektori i Universitetit “Ukshin Hoti” në Prizren, Prof. Dr. Ramë Vataj, i shoqëruar edhe nga zv.Kryesuesi i Këshillit Drejtues i UPZ-së, Dr. Sc. Bekim Gashi, dhe Senatori Prof. Ass.Dr. Isuf Lushi, të hënën ka qëndruar në një vizitë zyrtare në Universitetin Bujqësorë të Tiranës, ku janë arritur dy marrëveshje bashkëpunimi të rëndësishme me dy fakultetet të këtij universiteti. Marrëveshje konkrete është arritur me Fakultetin e Ekonomisë dhe Agrobiznesit dhe me Fakultetin e Bioteknologjisë dhe Ushqimit në Universitetin Bujqësor të Tiranës, me qëllim të finalizimit të njësisë së re akademike në UPZ, Fakultetin e Shkencave të Jetës dhe Mjedisit.