Rektor i Universitetit të Prizrenit "Ukshin Hoti"
Rector of University of Prizren "Ukshin Hoti"

CURRICULUM VITAE  - CURRICULUM VITAE (In English)

Emri dhe mbiemri Ramë VATAJ
Data dhe vendi i lindjes 24. 04. 1967, Sallagrazhdë (Lumbardh), komuna e Therandës
Gjendja familjare i martuar, 2 fëmijë
Nacionaliteti Shqiptar (i Kosovës) dhe Francez
Adresa personale 100 rue de la Comète, 68200 Mulhouse, Francë
Fshati Sallagrazhdë (Lumbardh), Therandë, Republika e Kosovës
Adresa elektronike rame.vataj@uni-prizren.com

1. SHKOLLIMI UNIVERSITAR

2004 - Doktoratura e Université de Haute Alsace në Mulhouse, Francë.

Laboratoire d’Electrochimie Analytique, ENSCMu, Francë.


2000 -  DEA (Diploma e Studimeve të Thelluara) në Kimi, opsioni Kimia e Sipërfaqeve, Ndërfaqeve dhe Materialeve, Université de Haute-Alsace në Mulhouse, Francë.

 

1991 - Diploma e profesorit të kimisë, departamenti i Kimisë, Fakulteti i Shkencave Matematike- Natyrore në Prishtinë.

2. AKTIVITETI  MЁSIMOR

Dhjetor 2013- në vazhdim :

Profesor i rregullt  në Fakultetin e Shkencave Matematike Natyrore në Prishtinë.

 • Departamenti i Kimisë, Fakulteti i Shkencave Matematike-Natyrore në Prishtinë,
 • Fakulteti i Edukimit, Universiteti i Prizrenit “Ukshin Hoti”.

Maj 2009- Dhjetor 2013 :

Profesor i asocuar  në Fakultetin e Shkencave Matematike Natyrore në Prishtinë.

 • Departamenti i Kimisë, Fakulteti i Shkencave Matematike-Natyrore në Prishtinë,
 • Fakulteti i Edukimit, qendra në Prizren.

Tetor 2007- maj 2009 :

Profesor asistent në Fakultetin e Shkencave Matematike Natyrore në Prishtinë.

 • Departamenti i Kimisë, Fakulteti i Shkencave Matematike-Natyrore në Prishtinë,
 • Fakulteti i Edukimit, qendra në Prizren.

Tetor 2006 – shtator 2007 :

Ligjërues i angazhuar në Universitetin e Prishtinës,

 • Departamenti i Kimisë, Fakulteti i Shkencave Matematike-Natyrore në Prishtinë,
 • Fakulteti i Edukimit, qendra në Prizren dhe Prishtinë.

Shtator 2004 – gusht 2006 :

Bashkëpunëtor i përkohshëm hulumtues dhe arsimor,

 • Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Mulhouse (ENSCMu), Francë.

1992 - 1999 :

Asistent në Universitetin e Prishtinës,

 • Departamenti i Kimisë, Fakulteti i Shkencave Matematike-Natyrore në Prishtinë.
 • Fakulteti i Mjekësisë, Universiteti i Prishtinës.

1991- 1992 :

Profesor i lëndës së kimisë,

 • Qendra e Arsimit të Mesëm të Orientuar « Jeta e Re » në Suharekë (Therandë).

Angazhime të ndryshme të karakterit akademik-shkencor:

 • Anëtar i jurisë së mbrojtjes në dy tema të doktoraturës, në Universitetin Paris 6, në Francë, i një doktorate në Universitetin e Prishtinës (UP) “Hasan Prishtina”.
 • Mentor i 4 temave të Masterit në Departamentin e Kimisë, FSHMN, UP “Hasan Prishtina”.
 • Mentor i dhjetëra temave në studimet Bachelor, në Departamentin e Kimisë, FSHMN dhe në programin Avancimi-Kualifikimi i Mësimdhënësve, në Fakultetin e Edukimit në UP “Hasan Prishtina”.
 • Gjatë studimeve dhe punës në Francë, ka mbikëqyrur dhjetëra studentë në realizimin e punës hulumtuese në temat Master dhe një në doktoratë.

3. TЁ  DHЁNA  PLOTЁSUESE

Gjuhët :

 • Franceze (të folur, shkrim-lexim),
 • Angleze (shkrim-lexim, të folur niveli i kënaqshëm),
 • Serbo-Kroate (të folur, shkrim-lexim),

Aktivitete të tjera:

 • 2011-në vazhdim: Anëtar i Këshillit drejtues të Institutit Pedagogjik të Kosovës (IPK).
 • 2011-në vazhdim: Anëtar i Komisionit të ekspertëve pranë NARIC Kosova, për njohjen dhe barasvlerësimin e diplomave të fituara jashtë Republikës së Kosovës.
 • Shkurt 2011- maj 2014: Deputet i Kuvendit të Kosovës. Anëtar i Komisionit Parlamentar për Arsim, Kulturë, Rini, Sport, Administrate Publike, Qeverisje Lokale dhe Media i Kuvendit të Kosovës.
 • Janar 2014- maj 2014: Kryetar i Komisionit Parlamentar për Arsim, Kulturë, Rini, Sport, Administrate Publike, Qeverisje Lokale dhe Media i Kuvendit të Kosovës.
 • Prill 2011- prill 2013 : President i shoqatës “ Alliance Française” në Prishtinë.
 • Shkurt 2008-maj 2010:  Këshilltar Politik i Ministrit të Arsimit, Shkencës dhe    Teknologjisë.
 • Përkthyes zyrtar i gjuhës frënge në atë shqipe dhe serbokroate (dhe anasjelltas), i autorizuar në Francë.
 • Përkthyes zyrtar i gjuhës frënge në atë shqipe (dhe anasjelltas), i autorizuar  nga Gjykata e Qarkut në Prizren.

Informatikë : Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), Paint Shop Pro, ISIS Draw, ChemOffice.

Universiteti

UPZ është Universiteti i dytë publik në Kosovë. Në vitin 2010 numri i studentëve ishte afër 1700, ndërsa tani, në vitin 2018, numri i studentëve...

Lexo më shumë

Rekomandimet

"Në ditën e dytë të vizitës në Austri, me 31.03.2015 Rektori i UPZ-së, Prof. Dr. Ramë Vataj ka vizituar Universitetin e Shkencave të Aplikuara – Technikum-Vjenë, ku është takuar me Prof. DI Dr. Christian Kollmitzer, Prorektor dhe Udhëheqës i Departamentit për Electronic Engineering, prof. DI Dr. Thomas Sommer, Udhëheqës i Departamentit të Masterit për „Telekommunikation und Internettechnologien” dhe   Mag. Dr. Sandra Allmayer, MA, Udhëheqëse e Marrëdhënieve Ndërkombëtare. Ndërsa pjesë e delegacionit nga UPZ ishte edhe Prof.Ass.Dr. Artan Dermaku - Dekan në FSHK dhe Prof.Ass.Dr. Xhevahir Bajrami profesor në këtë fakultet. Në takim është biseduar për format e bashkëpunimit të ndërsjellë në mes të  FH Technikum Wien në Vjenë dhe UPZ-së, me theks të veçantë në mundësitë e  mobilitetit të profesorëve dhe mundësisë që studentet tanë të vazhdojnë studimet në nivelin Master, apo edhe përmes programit ERASMUS, për një apo dy semestra në nivelin Bachelor në këtë Universitet. Duke ditur se ky Universitet prestigjioz në Vjenë është shumë i njohur në Teknologji , është kërkuar nga UPZ që Technikum Vjene të ndihmoj në krijimin e laboratorëve teknologjik gjë që u pranua me dëshirë nga ana e tyre. Gjithashtu treguan një gatishmëri të madhe që studentët tanë të mund të vijojnë pjesën praktike sidomos në semestrin e pestë dhe të gjashtë të studimeve Bachelor në laboratorët e këtij Universiteti. Gjithashtu në takim është treguar gatishmëri e FH Technikum Wien që mësimdhënësit e tyre të mbajnë ligjërata në UPZ si dhe anasjelltas që Profesorët e UPZ të mbajnë ligjërata në këtë Universitet si mësimdhënës mysafir. Duke pasur parasysh se programi TIT në Fakultetin e Shkencave Kompjuterike në UPZ është shumë i përafërt me programet ekzistuese të Technikum u ra dakord që studentët tanë janë të mirëpritur për të bërë vazhdimin e studimeve Master në drejtimet e tyre përkatëse. Vizita në këtë universitet prestigjioz të Austrisë ishte shumë e suksesshme dhe së shpejti do të formalizohet nënshkrimi i marrëveshjes së bashkëpunimit në mes të dy universiteteve."

Rektori Vataj ka vizituar Universitetin e Shkencave të Aplikuara – Technikum në Vjenë

Rektori Vataj ka vizituar Universitetin e Shkencave të Aplikuara – Technikum në Vjenë

Në ditën e dytë të vizitës në Austri, me 31.03.2015 :Rektori i UPZ-së, Prof. Dr. Ramë Vataj ka vizituar Universitetin e Shkencave të Aplikuara – Technikum-Vjenë, ku është takuar me Prof. DI Dr. Christian Kollmitzer, Prorektor dhe Udhëheqës i Departamentit për Electronic Engineering, prof. DI Dr. Thomas Sommer, Udhëheqës i Departamentit të Masterit për „Telekommunikation und Internettechnologien” dhe Mag. Dr. Sandra Allmayer, MA, Udhëheqëse e Marrëdhënieve Ndërkombëtare. Ndërsa pjesë e delegacionit nga UPZ ishte edhe Prof.Ass.Dr. Artan Dermaku - Dekan në FSHK dhe Prof.Ass.Dr. Xhevahir Bajrami profesor në këtë fakultet.