Jeta në Kampusi

Universiteti i Prizrenit

Adresa: Rruga e Shkronjave, nr. 1 20000 Prizren, Republika e Kosovës

Tel: 029 232-140
Email: rektorati@uni-prizren.com (Rektorati)

Misioni ynë

Universiteti i Prizrenit është i angazhuar për krijimin dhe ruajtjen e një mjedisi të sigurtë për komunitetin universitar. Për të realizuar këtë detyrë, departamenti pajtohet me një filozofi të orientuara komunitetit policimit. Punëtorët e sigurisë së Universitetit janë në detyrë 24 orë në ditë, gjatë gjithë vitit. Punëtorët e sigurisë patrollojnë në Universitet dhe rrugët afër Universitetit.

 

Të gjithë punonjësit e policisë kanë të njëjtin autoritet të zbatimit të ligjit. Gjithashtu për të rritur sigurinë brenda universitetit te Prizrenit ëshëe instaluar sitemi i kamerave moderne që mbulojnë tërë hapsirën universitare si brenda ashtu dhe jashtë kampusit.

Universiteti

UPZ është Universiteti i dytë publik në Kosovë. Në vitin 2010 numri i studentëve ishte afër 1700, ndërsa tani, në vitin 2014, numri i studentëve...

Lexo më shumë

Rekomandimet

"Njoftim Njoftohën studentët e Upz-së të Fakultetit të Shkencave Kompjuterik dhe të interesuarit të drejtimeve tjera se të hënën nga ora 10:00h në Amfiteatër, prof. Betim Cico do ta mbajë ligjeratën në temën: Tendencat dhe Zhvillimet në Shkencat Kompjuterike. Dekanati Fshk-së"

Njoftim

Njoftim Njoftohën studentët e Upz-së të Fakultetit të Shkencave Kompjuterik dhe të interesuarit të drejtimeve tjera se të hënën nga ora 10:00h në Amfiteatër, prof. Betim Cico do ta mbajë ligjeratën në temën: Tendencat dhe Zhvillimet në Shkencat Kompjuterike. Dekanati Fshk-së