Shkurt rreth Universitetit

Universiteti Publik i Prizrenit “Ukshin Hoti” në Prizren (UPZ) ka nisur punën në vitin 2010 pas vendimit të Qeverisë së Kosovës për themelim. Selia e Universiteti është në Prizren, njëri nga qytetet më të lashta të Kosovës. UPZ është Universiteti i dytë publik në Kosovë. Në vitin 2010 numri i studentëve ishte afër 1700, ndërsa tani, në vitin 2014, numri i studentëve është rreth 8000 studentë. Universiteti është i akredituar nga viti 2010. Për herë të fundit i është nënshtruar procesit të akreditimit vitin e kaluar dhe është riakredituar. Momentalisht Universiteti ofron studime në ciklin Bachelor dhe Master.

Programet e ciklit të parë të akredituara nga AKA janë:

 • Fakulteti i Ekonomik me drejtimet:
  • Administrim Biznesi
  • Menaxhment Ndërkombëtar
 • Fakulteti Juridik;
 • Fakulteti i Shkencave kompjuterike me drejtimet
  • Dizajn i Softuerit dhe
  • Teknologji e Informacionit dhe Telekomunikimit;
 • Fakulteti i Edukimit me programet:
  • Programi Fillor dhe
  • Parashkollor
 • Fakulteti i Filologjisë:
  • Gjuhë dhe Letërsi Shqipe
  • Gjuhë Angleze
  • Gjuhë Gjermane
 • Fakulteti i Shkencave të Jetës dhe Mjedisit me programet:
  • Agrobiznes
  • Shkencat e Pyjeve dhe Mjedisit

Nga 2013 ka filluar edhe programi Master në Trashëgimi Kulturore dhe Menaxhim i Turizmit. Sivjet pritet të akreditohen dhe të nisin punën programe të reja në nivelin mastar dhe bochelor, ndërsa për në mot po punojmë që të hapen edhe drejtime të reja dhe të fillojmë me studimet e doktoratës.

Universiteti

UPZ është Universiteti i dytë publik në Kosovë. Në vitin 2010 numri i studentëve ishte afër 1700, ndërsa tani, në vitin 2014, numri i studentëve...

Lexo më shumë

Rekomandimet

"Njoftim Njoftohën studentët e Upz-së të Fakultetit të Shkencave Kompjuterik dhe të interesuarit të drejtimeve tjera se të hënën nga ora 10:00h në Amfiteatër, prof. Betim Cico do ta mbajë ligjeratën në temën: Tendencat dhe Zhvillimet në Shkencat Kompjuterike. Dekanati Fshk-së"

Njoftim

Njoftim Njoftohën studentët e Upz-së të Fakultetit të Shkencave Kompjuterik dhe të interesuarit të drejtimeve tjera se të hënën nga ora 10:00h në Amfiteatër, prof. Betim Cico do ta mbajë ligjeratën në temën: Tendencat dhe Zhvillimet në Shkencat Kompjuterike. Dekanati Fshk-së