1

Arrihet marrëveshja e bashkëpunimit ndërmjet Universitetit “Ukshin Hoti” Prizren dhe Universitetit “Yıldız Teknik”