1

Lista preliminare e rezultateve të përfituesve të bursës për vitin akademik 2022/23