0 - VEPRA ME PËRMBAJTJE TE PËRGJITHSHME

Në këtë kategori përfshihen këto llojet e Librave:

 • Çështje themelore të diturisë dhe kulturës
 • Shkenca dhe dituria
 • Dokumentacioni, Librat, Shkrimet, Historia e librit
 • Shkrimi, Historia e shkrimeve të ndryshme
 • Kultura, Qytetërimi në vende të ndryshme
 • Shkencat humanitare në përgjithësi
 • Bibliografia, Treguesit, Katalogët
 • Bibliotekat, Bibliotekonomia
 • Enciklopedi dhe fjalorë me karakter
 • Botimet ne seri, Periodikët. Almanakët, Vjetarët. Kalendarët
 • Organizatat dhe tipet e tjera te bashkëpunimit, Shoqëritë. Ekspozitat, Muzetë
Jani Thomai
Fjalor frazeologjik i Gjuhës Shqipe
Tiranë, 2010,
ISBN: 978-99956-830-6-1
Ali Dhrimo, Edmind Tupaj, Esherf Ymeri
Fjalor Sinonimik i Gjuhës Shqipe
Tiranë, 2007
ISBN: 9789994392070
Grup Autorësh
Fjalor i Shqipes së Sotme
Tiranë, 2002
ISBN: 99927-1-607-X
Pavli Qesku
Fjalor Themelor i Gjuhës Shqipe
Tiranë, 2012
ISBN: 978-99943-92
Grup Autorësh 
Fjalor i Gjuhës Shqipe
Tiranë, 2006
ISBN; 99943-817-5-X
Ali Dhrimo - Rami Memushaj 
Fjalor Drejtshkrimor i Gjuhës Shqipe
Tiranë, 2011
ISBN: 978-99956-830-4-7
Pasho Baku
Fjalor Enciklopedik
Tiranë, 2002
ISBN:
Jean-Claude Corbeil, Arisane Archambault
Fjalor Pamor Trigjuhësh
Tiranë, 2007
ISBN: 9789992774991
Ndriqim Kulla
Enciklopedi Antologjike e mendimit Shqiptar 1807-1957  Vë. I
Tiranë, 2014
ISBN: 9789928183033
Ndriqim Kulla
Enciklopedi Antologjike e mendimit Shqiptar 1807-1957  Vë. II
Tiranë, 2014
ISBN: 9789928183033
Ndriqim Kulla
Enciklopedi Antologjike e mendimit Shqiptar 1807-1957  Vë. III
Tiranë, 2014
ISBN: 9789928183033

 

Universiteti

UPZ është Universiteti i dytë publik në Kosovë. Në vitin 2010 numri i studentëve ishte afër 1700, ndërsa tani, në vitin 2018, numri i studentëve...

Lexo më shumë

Rekomandimet

" Në kuadër të “Javës së të drejtave të njeriut” në Universitetin “Ukshin Hoti” në Prizren, të hënën është mbajtur Tryezë e rrumbullakët për prezantimin e Hartëzimit të Nevojave të Komunitetit për Drejtës. Panelist ishin: Prof. Dr. Kadri Kryeziu, Dekan në Fakultetin Juridik në UPZ, Fidan Çerkini zv.drejtor i programit, znj. Florda Mujollar, zyrtare ligjore në Agjencinë për Ndihmë Juridike Falas, Prizren, Rinor Nuhiu, Zyrtar për Komunikim, Aktiviteti i USAID Drejtësia Vlen. Në fund pati diskutim në mes të panelistëve dhe pjesëmarrësve mbi të gjeturat dhe rekomandimet e raportit: Hartëzimi i nevojave të Komuniteteve për Drejtësi. "

Tryezë e rrumbullakët për prezantimin e Hartëzimit të Nevojave të Komunitetit për Drejtësi

Tryezë e rrumbullakët për prezantimin e Hartëzimit të Nevojave të Komunitetit për Drejtësi

Në kuadër të “Javës së të drejtave të njeriut” në Universitetin “Ukshin Hoti” në Prizren, të hënën është mbajtur Tryezë e rrumbullakët për prezantimin e Hartëzimit të Nevojave të Komunitetit për Drejtës. Panelist ishin: Prof. Dr. Kadri Kryeziu, Dekan në Fakultetin Juridik në UPZ, Fidan Çerkini zv.drejtor i programit, znj. Florda Mujollar, zyrtare ligjore në Agjencinë për Ndihmë Juridike Falas