0 - VEPRA ME PËRMBAJTJE TE PËRGJITHSHME

Në këtë kategori përfshihen këto llojet e Librave:

 • Çështje themelore të diturisë dhe kulturës
 • Shkenca dhe dituria
 • Dokumentacioni, Librat, Shkrimet, Historia e librit
 • Shkrimi, Historia e shkrimeve të ndryshme
 • Kultura, Qytetërimi në vende të ndryshme
 • Shkencat humanitare në përgjithësi
 • Bibliografia, Treguesit, Katalogët
 • Bibliotekat, Bibliotekonomia
 • Enciklopedi dhe fjalorë me karakter
 • Botimet ne seri, Periodikët. Almanakët, Vjetarët. Kalendarët
 • Organizatat dhe tipet e tjera te bashkëpunimit, Shoqëritë. Ekspozitat, Muzetë
Jani Thomai
Fjalor frazeologjik i Gjuhës Shqipe
Tiranë, 2010,
ISBN: 978-99956-830-6-1
Ali Dhrimo, Edmind Tupaj, Esherf Ymeri
Fjalor Sinonimik i Gjuhës Shqipe
Tiranë, 2007
ISBN: 9789994392070
Grup Autorësh
Fjalor i Shqipes së Sotme
Tiranë, 2002
ISBN: 99927-1-607-X
Pavli Qesku
Fjalor Themelor i Gjuhës Shqipe
Tiranë, 2012
ISBN: 978-99943-92
Grup Autorësh 
Fjalor i Gjuhës Shqipe
Tiranë, 2006
ISBN; 99943-817-5-X
Ali Dhrimo - Rami Memushaj 
Fjalor Drejtshkrimor i Gjuhës Shqipe
Tiranë, 2011
ISBN: 978-99956-830-4-7
Pasho Baku
Fjalor Enciklopedik
Tiranë, 2002
ISBN:
Jean-Claude Corbeil, Arisane Archambault
Fjalor Pamor Trigjuhësh
Tiranë, 2007
ISBN: 9789992774991
Ndriqim Kulla
Enciklopedi Antologjike e mendimit Shqiptar 1807-1957  Vë. I
Tiranë, 2014
ISBN: 9789928183033
Ndriqim Kulla
Enciklopedi Antologjike e mendimit Shqiptar 1807-1957  Vë. II
Tiranë, 2014
ISBN: 9789928183033
Ndriqim Kulla
Enciklopedi Antologjike e mendimit Shqiptar 1807-1957  Vë. III
Tiranë, 2014
ISBN: 9789928183033

 

Universiteti

UPZ është Universiteti i dytë publik në Kosovë. Në vitin 2010 numri i studentëve ishte afër 1700, ndërsa tani, në vitin 2018, numri i studentëve...

Lexo më shumë

Rekomandimet

"Rektori i Universitetit “Ukshin Hoti” në Prizren, Prof. Dr. Ramë Vataj, i shoqëruar edhe nga zv.Kryesuesi i Këshillit Drejtues i UPZ-së, Dr. Sc. Bekim Gashi, dhe Senatori Prof. Ass.Dr. Isuf Lushi, të hënën ka qëndruar në një vizitë zyrtare në Universitetin Bujqësorë të Tiranës, ku janë arritur dy marrëveshje bashkëpunimi të rëndësishme me dy fakultetet të këtij universiteti. Marrëveshje konkrete është arritur me Fakultetin e Ekonomisë dhe Agrobiznesit dhe me Fakultetin e Bioteknologjisë dhe Ushqimit në Universitetin Bujqësor të Tiranës, me qëllim të finalizimit të njësisë së re akademike në UPZ, Fakultetin e Shkencave të Jetës dhe Mjedisit. "

Rektori Vataj nënshkruan dy marrëveshje për bashkëpunim konkret me dy fakultete të Universitetit Bujqësor të Tiranës

Rektori Vataj nënshkruan dy marrëveshje për bashkëpunim konkret me dy fakultete të Universitetit Bujqësor të Tiranës

Rektori i Universitetit “Ukshin Hoti” në Prizren, Prof. Dr. Ramë Vataj, i shoqëruar edhe nga zv.Kryesuesi i Këshillit Drejtues i UPZ-së, Dr. Sc. Bekim Gashi, dhe Senatori Prof. Ass.Dr. Isuf Lushi, të hënën ka qëndruar në një vizitë zyrtare në Universitetin Bujqësorë të Tiranës, ku janë arritur dy marrëveshje bashkëpunimi të rëndësishme me dy fakultetet të këtij universiteti. Marrëveshje konkrete është arritur me Fakultetin e Ekonomisë dhe Agrobiznesit dhe me Fakultetin e Bioteknologjisë dhe Ushqimit në Universitetin Bujqësor të Tiranës, me qëllim të finalizimit të njësisë së re akademike në UPZ, Fakultetin e Shkencave të Jetës dhe Mjedisit.