1 - FILOZOFIA, PSIKOLOGJIA

Në këtë kategori përfshihen këto llojet e Librave:

  • Sisteme dhe rryma filozofike
  • Psikologjia
  • Logjika
  • Etika, Studime mbi moralin

Universiteti

UPZ është Universiteti i dytë publik në Kosovë. Në vitin 2010 numri i studentëve ishte afër 1700, ndërsa tani, në vitin 2018, numri i studentëve...

Lexo më shumë

Rekomandimet

"Një histori e shkurtër rreth Prizrenit"

Qyteti  i Universitetit të Prizrenit

Qyteti i Universitetit të Prizrenit