3 -  SHKENCAT SOCIALE

Në këtë kategori përfshihen këto llojet e Librave:

  • Politika, Sistemet politike
  • Shkencat ekonomike, Ekonomia
  • Shkencat juridike, E drejta. Ligje
  • Administrata, E drejta administrative
  • Forcat e armatosura, Arti ushtarak
  • Ndihmat shoqërore, Sigurimet shoqërore
  • Arsimi, Edukimi
  • Etnologjia, Jeta shoqërore, Doke dhe zakone të jetës shoqërore, Folklori
Richard Saferstein
Kriminalistika një hyrje në shkencat ligjore
Shkup, 2014
ISBN: 608210321-1
Zhelko Panian
Informatika Afariste për ekonomistë
Prishtinë, 2009
Dr. Gani Gjini
Tregtia e Jashtme si faktor zhvillimit ekonomik të Kosovës
Prizren, 2005
ISBN: 9951-8666-3-8
Jordan Belfort
Ujku i Wall Street-it
Tiranë, 2007
ISBN: 978-9928-186-08-9
Seadin Xhaferi, Avdi Elezi
Terminologji Financiare
Shkup, 2009
ISBN: 978-9989-173-22-6
Ksenija Klasiq, Ivo Andrjaniq
Bazat e sigurimit
Prishtinë, 2009
ISBN: 987-9951-495-14-1
Philip Kotler, John T. Bowen, James C. Makens
Marketingu i Mikpritjes dhe i Turizmit
Shkup, 2014
ISBN: 608210390-4
Saaed Moaveni
Bazat e Inxhinierisë
Shkup, 2014
ISBN: 608210357-2
Jerry C. Whitaker
Mikroelektronika
Shkup, 2014
ISBN: 608210353-x
Marcus Banks
Metodat Vizale  në Hulumtimin Shoqëror
Shkup, 2014
ISBN: 608210370-x
Philip Kotler, Nancy
Marketingu në sektorin  Publik
Shkup, 2014
ISBN: 608210374-2
Fiona Bowie
Antropologjia e Religjionit
Shkup, 2014
ISBN: 608210368-8
Michael E. Porter
Strategjia Konkurrente
Shkup, 2014
ISBN: 608210381-5
Rexford E. Santerre, Stephen P. Neun
Ekonomia Shëndetësore
Shkup, 2014
ISBN: 608210381-5

Universiteti

UPZ është Universiteti i dytë publik në Kosovë. Në vitin 2010 numri i studentëve ishte afër 1700, ndërsa tani, në vitin 2018, numri i studentëve...

Lexo më shumë

Rekomandimet

"Në ditën e dytë të vizitës në Austri, me 31.03.2015 Rektori i UPZ-së, Prof. Dr. Ramë Vataj ka vizituar Universitetin e Shkencave të Aplikuara – Technikum-Vjenë, ku është takuar me Prof. DI Dr. Christian Kollmitzer, Prorektor dhe Udhëheqës i Departamentit për Electronic Engineering, prof. DI Dr. Thomas Sommer, Udhëheqës i Departamentit të Masterit për „Telekommunikation und Internettechnologien” dhe   Mag. Dr. Sandra Allmayer, MA, Udhëheqëse e Marrëdhënieve Ndërkombëtare. Ndërsa pjesë e delegacionit nga UPZ ishte edhe Prof.Ass.Dr. Artan Dermaku - Dekan në FSHK dhe Prof.Ass.Dr. Xhevahir Bajrami profesor në këtë fakultet. Në takim është biseduar për format e bashkëpunimit të ndërsjellë në mes të  FH Technikum Wien në Vjenë dhe UPZ-së, me theks të veçantë në mundësitë e  mobilitetit të profesorëve dhe mundësisë që studentet tanë të vazhdojnë studimet në nivelin Master, apo edhe përmes programit ERASMUS, për një apo dy semestra në nivelin Bachelor në këtë Universitet. Duke ditur se ky Universitet prestigjioz në Vjenë është shumë i njohur në Teknologji , është kërkuar nga UPZ që Technikum Vjene të ndihmoj në krijimin e laboratorëve teknologjik gjë që u pranua me dëshirë nga ana e tyre. Gjithashtu treguan një gatishmëri të madhe që studentët tanë të mund të vijojnë pjesën praktike sidomos në semestrin e pestë dhe të gjashtë të studimeve Bachelor në laboratorët e këtij Universiteti. Gjithashtu në takim është treguar gatishmëri e FH Technikum Wien që mësimdhënësit e tyre të mbajnë ligjërata në UPZ si dhe anasjelltas që Profesorët e UPZ të mbajnë ligjërata në këtë Universitet si mësimdhënës mysafir. Duke pasur parasysh se programi TIT në Fakultetin e Shkencave Kompjuterike në UPZ është shumë i përafërt me programet ekzistuese të Technikum u ra dakord që studentët tanë janë të mirëpritur për të bërë vazhdimin e studimeve Master në drejtimet e tyre përkatëse. Vizita në këtë universitet prestigjioz të Austrisë ishte shumë e suksesshme dhe së shpejti do të formalizohet nënshkrimi i marrëveshjes së bashkëpunimit në mes të dy universiteteve."

Rektori Vataj ka vizituar Universitetin e Shkencave të Aplikuara – Technikum në Vjenë

Rektori Vataj ka vizituar Universitetin e Shkencave të Aplikuara – Technikum në Vjenë

Në ditën e dytë të vizitës në Austri, me 31.03.2015 :Rektori i UPZ-së, Prof. Dr. Ramë Vataj ka vizituar Universitetin e Shkencave të Aplikuara – Technikum-Vjenë, ku është takuar me Prof. DI Dr. Christian Kollmitzer, Prorektor dhe Udhëheqës i Departamentit për Electronic Engineering, prof. DI Dr. Thomas Sommer, Udhëheqës i Departamentit të Masterit për „Telekommunikation und Internettechnologien” dhe Mag. Dr. Sandra Allmayer, MA, Udhëheqëse e Marrëdhënieve Ndërkombëtare. Ndërsa pjesë e delegacionit nga UPZ ishte edhe Prof.Ass.Dr. Artan Dermaku - Dekan në FSHK dhe Prof.Ass.Dr. Xhevahir Bajrami profesor në këtë fakultet.