6 - SHKENCAT E APLIKUARA MJEKËSIA, TEKNOLOGJIA

Në këtë kategori përfshihen këto llojet e Librave:

  • Mjekësia
  • Teknologjia
Stephen J. McPhee, William F. Ganong
Fizpatologjia e Sëmundjeve njohje me mjekësinë Klinike
Shkup, 2014
ISBN-ja: 608210337-8
Grup Autorësh
Traktati i Mjekësisë së Kujdesit Parësor
Shkup, 2013
ISBN-ja: 608210268-1
Laurence L. Brunton, John S. Lazo, Keith L. Parker
Bazat e Farmakologjike të Terapisë të Goodman-it e Gilman-it
Shkup, 2014
ISBN-ja: 608210338-6
Kindt , Goldsbz, Osborne
Kubi Imunologji
Shkup, 2014
ISBN-ja: 608210345-9
Keith L. Moore, T.V.N Persaud
Zhvillimi Njerëzor embriologjia e orientuar klinikish
Shkup, 2013
ISBN-ja: 608210256-8
Benjamin J. Sadock, M.D, Virginia A. Sadock, M.D.
Kaplan & Sadock Traktati i Plotë i Psikiatrisë Vëllimi II
Shkup, 2014
ISBN-ja: 608210356-4
Benjamin J. Sadock, M.D, Virginia A. Sadock, M.D.
Kaplan & Sadock Traktati i Plotë i Psikiatrisë Vëllimi I
Shkup, 2014
ISBN-ja: 608210355-6
Kliegman, Behrman, Jenson, Stanton
Manuali Nelson i Pediatrisë
Shkup, 2013
ISBN-ja: 608210288-6
Grup Autorësh
Parimet e Mjekësisë Interne Harrison
Shkup, 2013
ISBN-ja: 608210267-3
Grup Autorësh
Rosen dhe Barkin Konsulta Mjekësore e Urgjencës së Pesë Minutave të Para
Shkup, 2014
ISBN-ja: 608210332-7
Grup Autorësh
Hematologjia Klinike e Wintrobe Velllimi II
Shkup, 2013
ISBN-ja: 608210274-6
Grup Autorësh
Hematologjia Klinike e Wintrobe Velllimi I
Shkup, 2013
ISBN-ja: 608210271-1
Robert E. Rakel.  MD
Traktati i Mjekësisë së Familjes
Shkup, 2013
ISBN-ja: 608210248-7
Mark H. Swartz
Traktati i Diagnozës Mjekësore
Shkup, 2013
ISBN-ja: 608210258-4
K.R. Sethuraman
Shprehitë e Komunikimit në Praktikën Klinike (komunikimi mjek- pacient)
Shkup, 2014
ISBN-ja: 608210331-9
Grup Autorësh
Manuali i Diagnostik i Otorinolaringologjisë
Shkup, 2014
ISBN-ja: 608210326-2
Vincent J. Dimaio, Dominick Dimaio
Mjekësia Ligjore
Shkup, 2014
ISBN-ja: 608210325-4
Grup Autorësh
Sëmundjet Infektive Vëllimi II
Shkup, 2013
ISBN-ja: 608210263-0
Grup Autorësh
Sëmundjet Infektive Vëllimi I
Shkup, 2013
ISBN-ja: 608210262-2
Thomas P. Habif
Dermatologjia Klinike
Shkup, 2013
ISBN-ja: 608210261-4
Grup Autorësh
Mjekësia Fizike dhe Riaftësimi parime dhe praktikë Vëllimi II
Shkup, 2014
ISBN-ja: 608210299-1
Grup Autorësh
Mjekësia Fizike dhe Riaftësimi parime dhe praktikë Vëllimi I
Shkup, 2014
ISBN-ja: 608210298-3
Richard S. Irwin, James M. Rippe
Mjekësia Kujdesit Intensiv
Shkup, 2013
ISBN-ja: 608210250-9
Leonard L. Gunderson, Joel E.Tepper
Radionkologjia Klinike
Shkup, 2013
ISBN-ja: 608210291-6
Michael H. Ross, Wojciech Pawlina
Histologji tekst dhe atlas me biologji qelizore dhe molekulare të intergruar
Shkup, 2014
ISBN-ja: 608210335-1
Daniel Jurafsky & James H. Martin
Procesimi i Shqiptimit dhe Gjuhës
Shkup, 2014
ISBN-ja: 608210379-3
Grup Autorësh
Sëmundje Seksualisht të Transmetueshme
Shkup, 2013
ISBN-ja: 608210308-4
Johnson, Cohen, Wojtowycz, McCabe 
Atlas i Radiologjisë së Urgjencës
Shkup, 2013
ISBN-ja: 608210253-3
Peter W.Callen, Md 
Ekografia në Obstetrike dhe në Gjinekologji
Shkup, 2013
ISBN-ja: 608210254-1
Philip J. Disaia MD, William T Creasman MD 
Onkologjia Gjinekologjike Klinike
Shkup, 2013
ISBN-ja: 608210264-9
Keith L. Moore, Arthur F. Dalley, Anne M.R. Agur 
Anatomia me Orientim Klinik
Shkup, 2014
ISBN-ja: 608210333-5
Lewis P. Rowland 
Neurologjia Merritt
Shkup, 2014
ISBN-ja: 608210339-4
Duane E. Haines 
Neuroanatomia atlas strukturave seksioneve dhe sistemeve
Shkup, 2014
ISBN-ja: 608210327-0
Stefan Silbernagl, Agamemmnon Despopoulos 
Atlas me ngjyra I Fiziologjisë
Shkup, 2014
ISBN-ja: 608210322-x
Randall L. Braddom
Riaftesimi Mjekesor dhe Fizioterapeutik
Shkup, 2013
ISBN-ja: 608210259-2
Basil J. Zitelli
Atlas i Diagnozës së Ekzaminimit Pediatrik
Shkup, 2013
ISBN-ja: 608210252-5
Grup Autorësh
Bazat e Patologjisë së Robbins-it
Shkup, 2013
ISBN-ja: 608210257-6
Kenneth L. Bontrager, John P. Lampignano
Traktati I Pozicionimit Radiografik dhe i Anatomisë Përkatëse
Shkup, 2013
ISBN-ja: 608210256-7
Steven G. Gabbe, Jennifer R. Nibyl, Je Leigh Simpson
Obstetrika shtatzënitë normale dhe shtatzënitë patologjike
Shkup, 2013
ISBN-ja: 608210249-5
Nancy B. Carlson, Daniel Kurtz
Procedurat Klinike për Ekzaminimin Okular
Shkup, 2014
ISBN-ja: 608210324-6
Lee Goldman, Dennis Auiello
Traktat Mjekësor i Cecil-it
Shkup, 2013
ISBN-ja: 608210266-5
Henry M. Kronenberg, Shlomo Melmed, Kenneth S. Polonsky, P. Reed Larsen
Traktati i Endokrinologjisë Williams
Shkup, 2013
ISBN-ja: 608210260-6
Alexander C. Brownie, John C. Kernohan
Biokimia Mjekësore
Shkup, 2014
ISBN-ja: 608210106-5
David A. Warrell, Timothy M. Cox, John D. Firth, Edward J. Benz,jr
Traktati i Oksfordit për Mjekësinë Vëllimi 1
Shkup, 2013
ISBN-ja: 608210303-3
David A. Warrell, Timothy M. Cox, John D. Firth, Edward J. Benz,jr
Traktati i Oksfordit për Mjekësinë Vëllimi 2
Shkup, 2013
ISBN-ja: 608210304-1
David A. Warrell, Timothy M. Cox, John D. Firth, Edward J. Benz,jr
Traktati i Oksfordit për Mjekësinë Vëllimi 3
Shkup, 2013
ISBN-ja: 608210305-X
R.Daniel Beauchamp, Mark Everes, Kenneth Mattox
Traktati I Kirugjisë Sabiston
Shkup, 2013
ISBN-ja: 608210279-7
Jonathan S. Berek
Gjinekologjia e Berek dhe Novak
Shkup, 2014
ISBN-ja: 608210320-3

DeVita, Hellman dhe Rosenberg
Kanceri parime dhe praktika të onkologjisë Vëllimi 1
Shkup, 2014
ISBN-ja: 608210341-6

 

DeVita, Hellman dhe Rosenberg
Kanceri parime dhe praktika të onkologjisë Vëllimi 2
Shkup, 2014
ISBN-ja: 608210342-4
Grup Autorësh
Traktati i Oksfordit Nefrologjia Klinike Vëllimi 1
Shkup, 2014
ISBN-ja: 608210300-9
Grup Autorësh
Traktati i Oksfordit Nefrologjia Klinike Vëllimi 2
Shkup, 2014
ISBN-ja: 608210301-7
Grup Autorësh
Traktati i Oksfordit Nefrologjia Klinike Vëllimi 3
Shkup, 2014
ISBN-ja: 608210303-3
James F. Jekel, David L. Katz, Joann G. Elmore, Dorothea M.G. Wild
Epidemiologji, Biostatistikë dhe mjekësi Parandaluese
Shkup, 2013
ISBN-ja: 608210255-X
Maxcy- Rosenay- Last
Shëndet Publik & Mjekësi Parandaluese
Shkup, 2014
ISBN-ja: 608210334-3
Adam Greenspan
Imazheria  Ortopedike
Shkup, 2013
ISBN-ja: 608210297-5
Perez dhe Brady
Parimet dhe Praktikat e Radioonkologjisë
Shkup, 2014
ISBN-ja: 608210343-2
Helen Chapel, Mansel Haeney, siraj Misbah & neil Snowden
Bazat e Imunologjisë Klinike
Shkup, 2014
ISBN-ja: 608210328-9
Grup Autorësh
Atlai Bazë i Sëmundjeve Infektive
Shkup, 2014
ISBN-ja: 608210330-0
Eugene Hecht
Optika
Shkup, 2014
ISBN-ja: 608210365-3
John G. Proakis, Dimitris G. Manolakis
Përpunimi Digjital i Sinjalit
Shkup, 2014
ISBN-ja: 608210378-5
Jan. M. Rabaey, Anantha Chandrakasan, Borivoje Nikolic
Qarqet e Integruara Digjitale
Shkup, 2014
ISBN-ja: 608210382-3
John V. Petersen
Udhëzues Fillestar i plot i Bazës së të dhënave
Shkup, 2014
ISBN-ja: 608210376-9

Universiteti

UPZ është Universiteti i dytë publik në Kosovë. Në vitin 2010 numri i studentëve ishte afër 1700, ndërsa tani, në vitin 2018, numri i studentëve...

Lexo më shumë

Rekomandimet

"Universiteti i Prizrenit"

Qasja - SMU (SEMS)

Qasja - SMU (SEMS)

SEMS