6 - SHKENCAT E APLIKUARA MJEKËSIA, TEKNOLOGJIA

Në këtë kategori përfshihen këto llojet e Librave:

  • Mjekësia
  • Teknologjia
Stephen J. McPhee, William F. Ganong
Fizpatologjia e Sëmundjeve njohje me mjekësinë Klinike
Shkup, 2014
ISBN-ja: 608210337-8
Grup Autorësh
Traktati i Mjekësisë së Kujdesit Parësor
Shkup, 2013
ISBN-ja: 608210268-1
Laurence L. Brunton, John S. Lazo, Keith L. Parker
Bazat e Farmakologjike të Terapisë të Goodman-it e Gilman-it
Shkup, 2014
ISBN-ja: 608210338-6
Kindt , Goldsbz, Osborne
Kubi Imunologji
Shkup, 2014
ISBN-ja: 608210345-9
Keith L. Moore, T.V.N Persaud
Zhvillimi Njerëzor embriologjia e orientuar klinikish
Shkup, 2013
ISBN-ja: 608210256-8
Benjamin J. Sadock, M.D, Virginia A. Sadock, M.D.
Kaplan & Sadock Traktati i Plotë i Psikiatrisë Vëllimi II
Shkup, 2014
ISBN-ja: 608210356-4
Benjamin J. Sadock, M.D, Virginia A. Sadock, M.D.
Kaplan & Sadock Traktati i Plotë i Psikiatrisë Vëllimi I
Shkup, 2014
ISBN-ja: 608210355-6
Kliegman, Behrman, Jenson, Stanton
Manuali Nelson i Pediatrisë
Shkup, 2013
ISBN-ja: 608210288-6
Grup Autorësh
Parimet e Mjekësisë Interne Harrison
Shkup, 2013
ISBN-ja: 608210267-3
Grup Autorësh
Rosen dhe Barkin Konsulta Mjekësore e Urgjencës së Pesë Minutave të Para
Shkup, 2014
ISBN-ja: 608210332-7
Grup Autorësh
Hematologjia Klinike e Wintrobe Velllimi II
Shkup, 2013
ISBN-ja: 608210274-6
Grup Autorësh
Hematologjia Klinike e Wintrobe Velllimi I
Shkup, 2013
ISBN-ja: 608210271-1
Robert E. Rakel.  MD
Traktati i Mjekësisë së Familjes
Shkup, 2013
ISBN-ja: 608210248-7
Mark H. Swartz
Traktati i Diagnozës Mjekësore
Shkup, 2013
ISBN-ja: 608210258-4
K.R. Sethuraman
Shprehitë e Komunikimit në Praktikën Klinike (komunikimi mjek- pacient)
Shkup, 2014
ISBN-ja: 608210331-9
Grup Autorësh
Manuali i Diagnostik i Otorinolaringologjisë
Shkup, 2014
ISBN-ja: 608210326-2
Vincent J. Dimaio, Dominick Dimaio
Mjekësia Ligjore
Shkup, 2014
ISBN-ja: 608210325-4
Grup Autorësh
Sëmundjet Infektive Vëllimi II
Shkup, 2013
ISBN-ja: 608210263-0
Grup Autorësh
Sëmundjet Infektive Vëllimi I
Shkup, 2013
ISBN-ja: 608210262-2
Thomas P. Habif
Dermatologjia Klinike
Shkup, 2013
ISBN-ja: 608210261-4
Grup Autorësh
Mjekësia Fizike dhe Riaftësimi parime dhe praktikë Vëllimi II
Shkup, 2014
ISBN-ja: 608210299-1
Grup Autorësh
Mjekësia Fizike dhe Riaftësimi parime dhe praktikë Vëllimi I
Shkup, 2014
ISBN-ja: 608210298-3
Richard S. Irwin, James M. Rippe
Mjekësia Kujdesit Intensiv
Shkup, 2013
ISBN-ja: 608210250-9
Leonard L. Gunderson, Joel E.Tepper
Radionkologjia Klinike
Shkup, 2013
ISBN-ja: 608210291-6
Michael H. Ross, Wojciech Pawlina
Histologji tekst dhe atlas me biologji qelizore dhe molekulare të intergruar
Shkup, 2014
ISBN-ja: 608210335-1
Daniel Jurafsky & James H. Martin
Procesimi i Shqiptimit dhe Gjuhës
Shkup, 2014
ISBN-ja: 608210379-3
Grup Autorësh
Sëmundje Seksualisht të Transmetueshme
Shkup, 2013
ISBN-ja: 608210308-4
Johnson, Cohen, Wojtowycz, McCabe 
Atlas i Radiologjisë së Urgjencës
Shkup, 2013
ISBN-ja: 608210253-3
Peter W.Callen, Md 
Ekografia në Obstetrike dhe në Gjinekologji
Shkup, 2013
ISBN-ja: 608210254-1
Philip J. Disaia MD, William T Creasman MD 
Onkologjia Gjinekologjike Klinike
Shkup, 2013
ISBN-ja: 608210264-9
Keith L. Moore, Arthur F. Dalley, Anne M.R. Agur 
Anatomia me Orientim Klinik
Shkup, 2014
ISBN-ja: 608210333-5
Lewis P. Rowland 
Neurologjia Merritt
Shkup, 2014
ISBN-ja: 608210339-4
Duane E. Haines 
Neuroanatomia atlas strukturave seksioneve dhe sistemeve
Shkup, 2014
ISBN-ja: 608210327-0
Stefan Silbernagl, Agamemmnon Despopoulos 
Atlas me ngjyra I Fiziologjisë
Shkup, 2014
ISBN-ja: 608210322-x
Randall L. Braddom
Riaftesimi Mjekesor dhe Fizioterapeutik
Shkup, 2013
ISBN-ja: 608210259-2
Basil J. Zitelli
Atlas i Diagnozës së Ekzaminimit Pediatrik
Shkup, 2013
ISBN-ja: 608210252-5
Grup Autorësh
Bazat e Patologjisë së Robbins-it
Shkup, 2013
ISBN-ja: 608210257-6
Kenneth L. Bontrager, John P. Lampignano
Traktati I Pozicionimit Radiografik dhe i Anatomisë Përkatëse
Shkup, 2013
ISBN-ja: 608210256-7
Steven G. Gabbe, Jennifer R. Nibyl, Je Leigh Simpson
Obstetrika shtatzënitë normale dhe shtatzënitë patologjike
Shkup, 2013
ISBN-ja: 608210249-5
Nancy B. Carlson, Daniel Kurtz
Procedurat Klinike për Ekzaminimin Okular
Shkup, 2014
ISBN-ja: 608210324-6
Lee Goldman, Dennis Auiello
Traktat Mjekësor i Cecil-it
Shkup, 2013
ISBN-ja: 608210266-5
Henry M. Kronenberg, Shlomo Melmed, Kenneth S. Polonsky, P. Reed Larsen
Traktati i Endokrinologjisë Williams
Shkup, 2013
ISBN-ja: 608210260-6
Alexander C. Brownie, John C. Kernohan
Biokimia Mjekësore
Shkup, 2014
ISBN-ja: 608210106-5
David A. Warrell, Timothy M. Cox, John D. Firth, Edward J. Benz,jr
Traktati i Oksfordit për Mjekësinë Vëllimi 1
Shkup, 2013
ISBN-ja: 608210303-3
David A. Warrell, Timothy M. Cox, John D. Firth, Edward J. Benz,jr
Traktati i Oksfordit për Mjekësinë Vëllimi 2
Shkup, 2013
ISBN-ja: 608210304-1
David A. Warrell, Timothy M. Cox, John D. Firth, Edward J. Benz,jr
Traktati i Oksfordit për Mjekësinë Vëllimi 3
Shkup, 2013
ISBN-ja: 608210305-X
R.Daniel Beauchamp, Mark Everes, Kenneth Mattox
Traktati I Kirugjisë Sabiston
Shkup, 2013
ISBN-ja: 608210279-7
Jonathan S. Berek
Gjinekologjia e Berek dhe Novak
Shkup, 2014
ISBN-ja: 608210320-3

DeVita, Hellman dhe Rosenberg
Kanceri parime dhe praktika të onkologjisë Vëllimi 1
Shkup, 2014
ISBN-ja: 608210341-6

 

DeVita, Hellman dhe Rosenberg
Kanceri parime dhe praktika të onkologjisë Vëllimi 2
Shkup, 2014
ISBN-ja: 608210342-4
Grup Autorësh
Traktati i Oksfordit Nefrologjia Klinike Vëllimi 1
Shkup, 2014
ISBN-ja: 608210300-9
Grup Autorësh
Traktati i Oksfordit Nefrologjia Klinike Vëllimi 2
Shkup, 2014
ISBN-ja: 608210301-7
Grup Autorësh
Traktati i Oksfordit Nefrologjia Klinike Vëllimi 3
Shkup, 2014
ISBN-ja: 608210303-3
James F. Jekel, David L. Katz, Joann G. Elmore, Dorothea M.G. Wild
Epidemiologji, Biostatistikë dhe mjekësi Parandaluese
Shkup, 2013
ISBN-ja: 608210255-X
Maxcy- Rosenay- Last
Shëndet Publik & Mjekësi Parandaluese
Shkup, 2014
ISBN-ja: 608210334-3
Adam Greenspan
Imazheria  Ortopedike
Shkup, 2013
ISBN-ja: 608210297-5
Perez dhe Brady
Parimet dhe Praktikat e Radioonkologjisë
Shkup, 2014
ISBN-ja: 608210343-2
Helen Chapel, Mansel Haeney, siraj Misbah & neil Snowden
Bazat e Imunologjisë Klinike
Shkup, 2014
ISBN-ja: 608210328-9
Grup Autorësh
Atlai Bazë i Sëmundjeve Infektive
Shkup, 2014
ISBN-ja: 608210330-0
Eugene Hecht
Optika
Shkup, 2014
ISBN-ja: 608210365-3
John G. Proakis, Dimitris G. Manolakis
Përpunimi Digjital i Sinjalit
Shkup, 2014
ISBN-ja: 608210378-5
Jan. M. Rabaey, Anantha Chandrakasan, Borivoje Nikolic
Qarqet e Integruara Digjitale
Shkup, 2014
ISBN-ja: 608210382-3
John V. Petersen
Udhëzues Fillestar i plot i Bazës së të dhënave
Shkup, 2014
ISBN-ja: 608210376-9

Universiteti

UPZ është Universiteti i dytë publik në Kosovë. Në vitin 2010 numri i studentëve ishte afër 1700, ndërsa tani, në vitin 2018, numri i studentëve...

Lexo më shumë

Rekomandimet

"Në ditën e dytë të vizitës në Austri, me 31.03.2015 Rektori i UPZ-së, Prof. Dr. Ramë Vataj ka vizituar Universitetin e Shkencave të Aplikuara – Technikum-Vjenë, ku është takuar me Prof. DI Dr. Christian Kollmitzer, Prorektor dhe Udhëheqës i Departamentit për Electronic Engineering, prof. DI Dr. Thomas Sommer, Udhëheqës i Departamentit të Masterit për „Telekommunikation und Internettechnologien” dhe   Mag. Dr. Sandra Allmayer, MA, Udhëheqëse e Marrëdhënieve Ndërkombëtare. Ndërsa pjesë e delegacionit nga UPZ ishte edhe Prof.Ass.Dr. Artan Dermaku - Dekan në FSHK dhe Prof.Ass.Dr. Xhevahir Bajrami profesor në këtë fakultet. Në takim është biseduar për format e bashkëpunimit të ndërsjellë në mes të  FH Technikum Wien në Vjenë dhe UPZ-së, me theks të veçantë në mundësitë e  mobilitetit të profesorëve dhe mundësisë që studentet tanë të vazhdojnë studimet në nivelin Master, apo edhe përmes programit ERASMUS, për një apo dy semestra në nivelin Bachelor në këtë Universitet. Duke ditur se ky Universitet prestigjioz në Vjenë është shumë i njohur në Teknologji , është kërkuar nga UPZ që Technikum Vjene të ndihmoj në krijimin e laboratorëve teknologjik gjë që u pranua me dëshirë nga ana e tyre. Gjithashtu treguan një gatishmëri të madhe që studentët tanë të mund të vijojnë pjesën praktike sidomos në semestrin e pestë dhe të gjashtë të studimeve Bachelor në laboratorët e këtij Universiteti. Gjithashtu në takim është treguar gatishmëri e FH Technikum Wien që mësimdhënësit e tyre të mbajnë ligjërata në UPZ si dhe anasjelltas që Profesorët e UPZ të mbajnë ligjërata në këtë Universitet si mësimdhënës mysafir. Duke pasur parasysh se programi TIT në Fakultetin e Shkencave Kompjuterike në UPZ është shumë i përafërt me programet ekzistuese të Technikum u ra dakord që studentët tanë janë të mirëpritur për të bërë vazhdimin e studimeve Master në drejtimet e tyre përkatëse. Vizita në këtë universitet prestigjioz të Austrisë ishte shumë e suksesshme dhe së shpejti do të formalizohet nënshkrimi i marrëveshjes së bashkëpunimit në mes të dy universiteteve."

Rektori Vataj ka vizituar Universitetin e Shkencave të Aplikuara – Technikum në Vjenë

Rektori Vataj ka vizituar Universitetin e Shkencave të Aplikuara – Technikum në Vjenë

Në ditën e dytë të vizitës në Austri, me 31.03.2015 :Rektori i UPZ-së, Prof. Dr. Ramë Vataj ka vizituar Universitetin e Shkencave të Aplikuara – Technikum-Vjenë, ku është takuar me Prof. DI Dr. Christian Kollmitzer, Prorektor dhe Udhëheqës i Departamentit për Electronic Engineering, prof. DI Dr. Thomas Sommer, Udhëheqës i Departamentit të Masterit për „Telekommunikation und Internettechnologien” dhe Mag. Dr. Sandra Allmayer, MA, Udhëheqëse e Marrëdhënieve Ndërkombëtare. Ndërsa pjesë e delegacionit nga UPZ ishte edhe Prof.Ass.Dr. Artan Dermaku - Dekan në FSHK dhe Prof.Ass.Dr. Xhevahir Bajrami profesor në këtë fakultet.