7 - ARTET, ZBAVITJA, ARGËTIMI, SPORTI

Në këtë kategori përfshihen këto llojet e Librave:

  • Historia e artit. Stilet, rrymat dhe ndikimet në art
  • Planifikimi fizik, Planifikimi krahinor i qytetit dhe i fshatit
  • Arkitektura
  • Artet figurative
  • Numizmatika
  • Vizatimi dhe arti i aplikuar

Universiteti

UPZ është Universiteti i dytë publik në Kosovë. Në vitin 2010 numri i studentëve ishte afër 1700, ndërsa tani, në vitin 2018, numri i studentëve...

Lexo më shumë

Rekomandimet

""

Western Balkan Online Library Platform

https://lnss-projects.eu/bal/western-balkan-online-library-platform/