9 - STUDIME KRAHINORE, GJEOGRAFIA, BIOGRAFIA, HISTORIA

Në këtë kategori përfshihen këto llojet e Librave:

  • Arkeologjia
  • Studime krahinore
  • Gjeografia, Eksplorimi i tokes dhe i vendeve te veçanta, Udhëtimet
  • Biografitë, Gjenealogjitë, Heraldika
  • Shkenca e historisë, Shkencat ndihmese te historisë, Historiografia
  • Historia në përgjithësi
Edi Shukriu
Kosova Antike
Prishtinë,2004
ISBN: 9951-450-27-X
Edi Shukriu
Gra të Shquara Shqiptare
Prishtinë,2003
ISBN: 9951-8557-0-9
Edi Shukriu
Kisha e Shën Prendës Prizren
Prishtinë,2012
ISBN: 978-9951-16-049-0
Sabahajdin Cena
Kasim Haxhimurati
Rahovec, 2014
ISBN:
Avdi Ibrahimi
Besa e Mbajtur e Kaqakut Sali Shabani
Prizren, 2014
ISBN: 978-9951-14-4
Roger Keesing, Andrew Strathern
Antropologjia Kulturore
UFO Pres, 2008
ISBN: 978-99956-19-05-3
Jusuf Buxhovi
Kosova  Antika Mesjeta Libri i Parë
Prishtinë, 2014
ISBN: 978-9951-06-377-7
Jusuf Buxhovi
Kosova Perandoria Osmane Libri i Dytë
Prishtinë, 2014
ISBN: 978-9951-06-379-1
Jusuf Buxhovi
Kosova Nga Konferenca e Londrës deri te Protektorati ndërkombëtar Libri i Tretë
Prishtinë, 2014
ISBN: 978-9951-06-382-1
Noel Malcolm 
Kosova Një Histori e shkurtër
Prishtinë, 2011
ISBN: 978-9951-417-53-2
Drita Halimi- Statovci
Veshjet Shqiptare të Kosovës
Prishtinë, 2009
ISBN: 978-9951-411-84-4
Drita Halimi- Statovci
Nga Djepi në Përjetësi
Prishtinë, 2014
ISBN: 978-9951-596-96-1
Frano Prendi, Adem Bunguri
Studime për Prehistorinë e Shqiprisë
Tiranë, 2014
ISBN: 978-9928-172-18-1
Selim Islami
Kultura Ilire e Tumave të Matit
Prishtinë, 2013
ISBN: 978-9951-604-00-0
Frano Prendi
Studime Arkeologjike 1
Prishtinë, 2008
ISBN: 978-9951-555-01-2
Frano Prendi
Archaeological Studies
Prishtinë, 2008
ISBN: 978-9951-555-02-9

Frano Prendi, Adem Bunguri
Bronzi i Hershëm në Shqipëri
The Early Bronze Age in Albania

Prishtinë, 2008
ISBN: 978-9951-555-00-5

Akademia e Shkencave e Shqipërisë Instituti i Historisë
Historia e Popullit Shqiptar I
Tiranë, 2002
ISBN: 99927 1 622 3
Akademia e Shkencave e Shqipërisë Instituti i Historisë
Historia e Popullit Shqiptar II
Tiranë, 2002
ISBN: 99927 1 623 1
Akademia e Shkencave e Shqipërisë Instituti i Historisë
Historia e Popullit Shqiptar III
Tiranë, 2007
ISBN: 978 99943 1 269 61
Akademia e Shkencave e Shqipërisë Instituti i Historisë
Historia e Popullit Shqiptar IV
Tiranë, 2009
ISBN: 978 99943 1 452 2
Vasil S. Tole
100 këngë, Himne dhe marshe patriotike Shqiptare
Tiranë, 2012
ISBN: 978-9928-08-088-2
Petrika Thengjilli
Skënderbeu Arritje, mangësi pikëpamje të ndryshme
Prishtinë, 2012
ISBN: 978-9951-8859-5-9
Mehmet Hajrizi, Gani Sylaj
Nga Grupi Revolucionar te Fronti i Republikës
Prishtinë, 2014
ISBN: 978-9951-409-40-7
John Baylis,James J. Wirtz, Colin S. Fray, Eliot Cohen
Strategjia në botën Bashkëkohore
Tiranë, 2013
ISBN:

 

Robert Kagan
Bota që krijoi Amerika
Tiranë, 2012
ISBN: 978-9928-136-12-1
Adam Smith 
Pasuria e Kombeve
Tiranë, 2000
ISBN: 99943-727-4-2
Edlira Gjuraj
Kultura Kombëtare në Kulturën Organizative
Tiranë, 2013
ISBN: 978-99956-39-83-9
Shaban Demiraj 
Epiri, Pellazgët, Etruskët dhe Shqiptarët
Tiranë, 2008
ISBN: 978-99956-682-2-8
Grup Autorësh 
Historia e shtetit dhe së drejtës në Shqipëri
Tiranë, 2007
ISBN: 978-99943-756-6-0
Franc Nopça 
Fiset e Malësisë së shqipërisë veriore dhe e drejta zakonore e tyre
Tiranë, 2013
ISBN: 978-9928-110-35-0
Vasil S. Tole
Himni Kombëtar
Tiranë, 2013
ISBN: 978-9928-08-122-3
Nuri Dragoj
Prapaskenat e Konferencës së Londrës 1912-1913
Iceberg, 2014
ISBN: 978-9928-4140-8-3
Akademia e Shkencave e Shqipërisë Instituti i Historisë
Beteja e Kosovës 1389
Tiranë, 2005
ISBN: 978-99943-73-31-4
Tafil Boletini
Kujtime pranë Isa Boletinit & përballë sfidave të kohës
Tiranë, 2013
ISBN: 978-9928-4039-8-8
Sabina Voqarri
Rite, Doke dhe Zakone të martesës në tiranë dhe rrethinat e saj
Tiranë, 2014
ISBN: 978-992841-410-6
Skender Blakaj
Lidhja Shqiptare e Prizrenit
Prishtinë, 2013
ISBN: 978-9951-452-12-0
Kristo Frashëri
Historia e Qytetërimit Shqiptar
Tiranë, 2008
ISBN: 978-99956-10-13-5
Marenglen Verli
Aspekte rreth krijimit dhe zgjedhjes së çështjes Shqiptare ( Shek XIX-XX)
Tiranë, 2014
ISBN: 978-9928-4209-7-8
Marenglen Verli
Shqiptarët në Optikën e Diplomacisë Astro-Hungareze 1877-1918
Tiranë, 2014
ISBN: 978-9928-4209-3-0
Afrim Hoti, Arton Musliu
Parimi i Vetëvendosjes dhe Evoluimi i tij në të drejtësn ndërkombëtare
Prishtinë, 2015
ISBN: 978-9951-45-9-42-6

 

Hakif Bajrami
Politika Serbe për rikolonozimin e Kosovës me sllavë 1945-1948
Prishtinë, 2002
ISBN: 9951-03-002-5
Bardhyl Mahmuti 
Mashtrimi i Madh
Çabej, 2015
ISBN:

 

Universiteti

UPZ është Universiteti i dytë publik në Kosovë. Në vitin 2010 numri i studentëve ishte afër 1700, ndërsa tani, në vitin 2018, numri i studentëve...

Lexo më shumë

Rekomandimet

""

Western Balkan Online Library Platform

https://lnss-projects.eu/bal/western-balkan-online-library-platform/