Informimi dhe Orientimi Profesional

  • 04/02/2020 - Pyetësor për studentët e Diplomuar

    Universiteti "Ukshin Hoti" në Prizren, nëpërmjet Qendrës së karrierës dhe Alumnit, ju fton të merrni pjesë në studimin që synon të evidentojë punësimin e studentëve të diplomuar në...