Afatet e Provimeve

Paraqitja e provimeve behet 5 dite para qdo afati

Afatet e rregullta te provimeve ne Universitettin e Prizrenit

 

Afatet

Fillon

Mbaron

Afati i Janarit

20 janari

10 shkurt

Afati i Qershorit

9 qershori

30 qershor

Afati i Shtatorit

06 shtator

26 shtator

Universiteti

UPZ është Universiteti i dytë publik në Kosovë. Në vitin 2010 numri i studentëve ishte afër 1700, ndërsa tani, në vitin 2018, numri i studentëve...

Lexo më shumë

Rekomandimet

""

Western Balkan Online Library Platform

https://lnss-projects.eu/bal/western-balkan-online-library-platform/