Fakulteti i Edukimit

Universiteti "UKSHIN HOTI" Prizren

Adresa: Rruga e Shkronjave, nr. 1 20000 Prizren, Republika e Kosovës

Tel: 029 232-140
Email: rektorati@uni-prizren.com (Rektorati)

Albulena Alidema CV

Emridhembiemri (TitulliAkad)

Ma. Sc Albulena Alidema

Pozita:

Asistente

Telefoniipunes (Mobil dhe Fix)

044/

E-mail:

albulena.alidema@uni-prizren.com

Office Hours (oretkur je present ne UPz)

044/