Bordi Këshillëdhënës Industrial i Fakultetit të Edukimit në Universitetin “Ukshin Hoti” Prizren.

Anëtarët nga institucionet shkollore publike, publiko-private, private, shoqatat dhe institucionet tjera me të drejtë vote):

 • Hilmi Rexha, kryetar, Drejtor i ShFMU “Aziz Tolaj” Prizren
 • Doruntina Rakaj, nënkryetare, mësuese, ALG “Loyola” Prizren
 • Akif Gashi, anëtar, zv. Drejtor i ShFMU Emin Duraku Zv. Drejtor (komunitetit turk)
 • Jygjel Spahi, anëtar, International Maarif Schools of Kosova – Prizren
 • Almir Sahiti, anëtar, zyrtar, Drejtoria e Arsimit dhe Shkencës-Prizren
 • Nexhat Maçkaj, anëtar, Zyrtar i lartë për arsim, Drejtoria e Arsimit dhe Shkencës-Prizren
 • Hadis Haxhillari, anëtar, student, Fakulteti i Edukimit, Universiteti “Ukshin Hot” Prizren
 • Katarina Gojani, anëtare, mesuese, ALG “Loyola” Prizren
 • Qemajl Bytyqi, anëtar, Inspektor i arsimit, MASHTI- Ministria e Arsimit, e Shkencës dhe e Teknologjisë
 • Bajram Pomak, anëtar, OJQ IDEA

Anetaret e BKI-ës (pa te drejt vote) Ex-officio”:

 • Fahredin Shabani, Dekan i Fakultetit te Edukimit - ex-officio
 • Mujdin Lutfiu, Sekretar - ex-officio
 • Vedat Bajrami, Prodekan i Fakultetit te Edukimit- ex-officio
 • Xhafer Beqiraj, Profesor i Fakultetit te Filologjisë- anëtar - ex-officio

Universiteti

UPZ është Universiteti i dytë publik në Kosovë. Në vitin 2010 numri i studentëve ishte afër 1700, ndërsa tani, në vitin 2018, numri i studentëve...

Lexo më shumë

Rekomandimet

" Në kuadër të “Javës së të drejtave të njeriut” në Universitetin “Ukshin Hoti” në Prizren, të hënën është mbajtur Tryezë e rrumbullakët për prezantimin e Hartëzimit të Nevojave të Komunitetit për Drejtës. Panelist ishin: Prof. Dr. Kadri Kryeziu, Dekan në Fakultetin Juridik në UPZ, Fidan Çerkini zv.drejtor i programit, znj. Florda Mujollar, zyrtare ligjore në Agjencinë për Ndihmë Juridike Falas, Prizren, Rinor Nuhiu, Zyrtar për Komunikim, Aktiviteti i USAID Drejtësia Vlen. Në fund pati diskutim në mes të panelistëve dhe pjesëmarrësve mbi të gjeturat dhe rekomandimet e raportit: Hartëzimi i nevojave të Komuniteteve për Drejtësi. "

Tryezë e rrumbullakët për prezantimin e Hartëzimit të Nevojave të Komunitetit për Drejtësi

Tryezë e rrumbullakët për prezantimin e Hartëzimit të Nevojave të Komunitetit për Drejtësi

Në kuadër të “Javës së të drejtave të njeriut” në Universitetin “Ukshin Hoti” në Prizren, të hënën është mbajtur Tryezë e rrumbullakët për prezantimin e Hartëzimit të Nevojave të Komunitetit për Drejtës. Panelist ishin: Prof. Dr. Kadri Kryeziu, Dekan në Fakultetin Juridik në UPZ, Fidan Çerkini zv.drejtor i programit, znj. Florda Mujollar, zyrtare ligjore në Agjencinë për Ndihmë Juridike Falas