Bordi Këshillëdhënës Industrial i Fakultetit të Edukimit në Universitetin “Ukshin Hoti” Prizren.

Anëtarët nga institucionet shkollore publike, publiko-private, private, shoqatat dhe institucionet tjera me të drejtë vote):

 • Hilmi Rexha, kryetar, Drejtor i ShFMU “Aziz Tolaj” Prizren
 • Doruntina Rakaj, nënkryetare, mësuese, ALG “Loyola” Prizren
 • Akif Gashi, anëtar, zv. Drejtor i ShFMU Emin Duraku Zv. Drejtor (komunitetit turk)
 • Jygjel Spahi, anëtar, International Maarif Schools of Kosova – Prizren
 • Almir Sahiti, anëtar, zyrtar, Drejtoria e Arsimit dhe Shkencës-Prizren
 • Nexhat Maçkaj, anëtar, Zyrtar i lartë për arsim, Drejtoria e Arsimit dhe Shkencës-Prizren
 • Hadis Haxhillari, anëtar, student, Fakulteti i Edukimit, Universiteti “Ukshin Hot” Prizren
 • Katarina Gojani, anëtare, mesuese, ALG “Loyola” Prizren
 • Qemajl Bytyqi, anëtar, Inspektor i arsimit, MASHTI- Ministria e Arsimit, e Shkencës dhe e Teknologjisë
 • Bajram Pomak, anëtar, OJQ IDEA

Anetaret e BKI-ës (pa te drejt vote) Ex-officio”:

 • Fahredin Shabani, Dekan i Fakultetit te Edukimit - ex-officio
 • Mujdin Lutfiu, Sekretar - ex-officio
 • Vedat Bajrami, Prodekan i Fakultetit te Edukimit- ex-officio
 • Xhafer Beqiraj, Profesor i Fakultetit te Filologjisë- anëtar - ex-officio

Universiteti

UPZ është Universiteti i dytë publik në Kosovë. Në vitin 2010 numri i studentëve ishte afër 1700, ndërsa tani, në vitin 2018, numri i studentëve...

Lexo më shumë

Rekomandimet

"  Këshilli Drejtuesi i Universitetit "Ukshin Hoti", të premten mbajti mbledhjen e radhës. Mbledhjen e hapi kryesuesi i KD-së, Prof. Asoc. Dr. Naser Bajraktari. Mbledhja kishte këtë rend dite: Shqyrtimi dhe miratimi i procesverbalit të mbledhjes së kaluar, raporti i rektorit për të arriturat dhe sfidat e universitetit dhe shqyrtimi i kërkesave të ndryshme drejtuar KD-së.    "

Këshilli Drejtuesi i Universitetit

Këshilli Drejtuesi i Universitetit "Ukshin Hoti", të premten mbajti mbledhjen e radhës.

Mbledhjen e hapi kryesuesi i KD-së, Prof. Asoc. Dr. Naser Bajraktari. Mbledhja kishte këtë rend dite: Shqyrtimi dhe miratimi i procesverbalit të mbledhjes së kaluar, raporti i rektorit për të arriturat dhe sfidat e universitetit dhe shqyrtimi i kërkesave të ndryshme drejtuar KD-së.