Bordi Këshillëdhënës Industrial i Fakultetit të Shkencave Kompjuterike në Universitetin “Ukshin Hoti” Prizren.

Anëtarët nga shoqatat, bizneset ose institucionet tjera (me të drejtë vote)

 • Diogjen Elshani - Kompania Gjirafa - kryetar,
 • Majlinda Bahtijari - Komuna e Prizrenit - zëvendës kryetare,
 • Drilon Kastrati -  Kompania Gjirafa - anëtar,
 • Alper Yildirim - Kompania Telcomm - anëtar,
 • Lamir Shkurti - Kompania Telcomm - anëtar,
 • Alketa Fazliu - Kompania Asseco See - anëtare,
 • Agim Morina - Kompania Best Vision - anëtar,
 • Syzana Kostanica -  Instituti INKOS - anëtare,
 • Jakup Tahiraj -  Instituti INKOS - anëtar,
 • Jeta Qollpani - jCoders RKS - anëtare,
 • Fatir Berzati - NGO JCI Prizren - anëtar,
 • Fatlind Mazreku - Student në FSHK-anëtar.

Anëtarët e BKI-së  (pa të drejtë vote) Ex - officio:

 • Prof. Asoc. Dr. Samedin Krrabaj - Dekan i FSHK-së,
 • Prof. Ass. Dr. Arsim Susuri - Prodekan i FSHK-së,
 • Ma. sc. Arbnore Shehu - Sekretare e FSHK-së

Universiteti

UPZ është Universiteti i dytë publik në Kosovë. Në vitin 2010 numri i studentëve ishte afër 1700, ndërsa tani, në vitin 2018, numri i studentëve...

Lexo më shumë

Rekomandimet

"Universiteti i Prizrenit"

Qasja - SMU (SEMS)

Qasja - SMU (SEMS)

SEMS