Universiteti "UKSHIN HOTI"

Fakulteti Ekonomik

Fakulteti i Edukimit

Fakulteti Juridik

Fakulteti i Filologjisë

 

Fakulteti i Shkencave
të Jetës dhe Mjedisit

Fakulteti i Shkencave
Kompjuterike

Universiteti

UPZ është Universiteti i dytë publik në Kosovë. Në vitin 2010 numri i studentëve ishte afër 1700, ndërsa tani, në vitin 2018, numri i studentëve...

Lexo më shumë

Rekomandimet

"Një histori e shkurtër rreth Prizrenit"

Qyteti  i Universitetit të Prizrenit

Qyteti i Universitetit të Prizrenit