Cambridge e-Journal


E-Bibloteka e Cambridge e Jurnal, qasja në bibliotek është free vetëm nga Kampusi i Universitetit "UKSHIN HOTI" Prizren.

The Cambridge and Jurnal E-Library, access to the library is free only from the University Campus "UKSHIN HOTI" Prizren.

Universiteti

UPZ është Universiteti i dytë publik në Kosovë. Në vitin 2010 numri i studentëve ishte afër 1700, ndërsa tani, në vitin 2018, numri i studentëve...

Lexo më shumë

Rekomandimet

"Universiteti i Prizrenit"

Qasja - SMU (SEMS)

Qasja - SMU (SEMS)

SEMS