Kjo broshurë informuese për studentë është zhvilluar duke përdorur materialet që janë prezentuar gjatë trajnimeve për studentë të Universitetit të Prizrenit, të organizuar në kuadër të projektit TEMPUS “Përkrahja Strategjike për Zhvillimin e Strukturave të Qëndrueshme të Sigurimit të Cilësisë në Universitetin Publik të themeluar Rishtas në Kosovë, Universitetin e Prizrenit” no. 517482.

 

This students’ information brochure has been developed by using materials presented during the training for students of the University of Prizren, organized in the frame of TEMPUS project “Strategic Support for the Development of Sustainable Quality Assurance Structures at the Newly Founded Public University in Kosova, University of Prizren” no. 517482.

 

Bu bilgilendirici broşür kaynak olarak Prizren Üniversitesi öğrencilerine eğitim sırasında sunulan materyallere göre hazırlanmıştır.Budüzenleme”Kosovada Devlet Üniversitesi kapsamındakurulmuş olan Prizren Üniversitesinin Kalite, Güvence ve Sürdürülebilirlik bakımından stratejik yapılandırılması”TEMPUS projesi kapsamında yapılmıştır.No: 517482.

 

Ova informativna brošura za studente nastala je koristeći materijale koji su predstavljeni tokom treninga studenata Univerziteta u Prizrenu, organizovanih u okviru TEMPUS projekta “Strateška podrška za održivi razvoj kvaliteta na tek osnovanom Javnom Univerzitetu na Kosovu, Univerzitetu u Prizrenu”, br. 517482.

Universiteti

UPZ është Universiteti i dytë publik në Kosovë. Në vitin 2010 numri i studentëve ishte afër 1700, ndërsa tani, në vitin 2018, numri i studentëve...

Lexo më shumë

Rekomandimet

" Në kuadër të “Javës së të drejtave të njeriut” në Universitetin “Ukshin Hoti” në Prizren, të hënën është mbajtur Tryezë e rrumbullakët për prezantimin e Hartëzimit të Nevojave të Komunitetit për Drejtës. Panelist ishin: Prof. Dr. Kadri Kryeziu, Dekan në Fakultetin Juridik në UPZ, Fidan Çerkini zv.drejtor i programit, znj. Florda Mujollar, zyrtare ligjore në Agjencinë për Ndihmë Juridike Falas, Prizren, Rinor Nuhiu, Zyrtar për Komunikim, Aktiviteti i USAID Drejtësia Vlen. Në fund pati diskutim në mes të panelistëve dhe pjesëmarrësve mbi të gjeturat dhe rekomandimet e raportit: Hartëzimi i nevojave të Komuniteteve për Drejtësi. "

Tryezë e rrumbullakët për prezantimin e Hartëzimit të Nevojave të Komunitetit për Drejtësi

Tryezë e rrumbullakët për prezantimin e Hartëzimit të Nevojave të Komunitetit për Drejtësi

Në kuadër të “Javës së të drejtave të njeriut” në Universitetin “Ukshin Hoti” në Prizren, të hënën është mbajtur Tryezë e rrumbullakët për prezantimin e Hartëzimit të Nevojave të Komunitetit për Drejtës. Panelist ishin: Prof. Dr. Kadri Kryeziu, Dekan në Fakultetin Juridik në UPZ, Fidan Çerkini zv.drejtor i programit, znj. Florda Mujollar, zyrtare ligjore në Agjencinë për Ndihmë Juridike Falas