Sistemi e-Biblioteka është program softuerik i zhvilluar për nevoja të Bibliotekës Universitare të Universitetit ”UKSHIN HOTI” Prizren.


Përmes këtij projekti mundësohet menaxhimi i bibliotekave, regjistrimi i librave, lexuesve dhe përdoruesve të sistemit.

Login - Qasja

 

Universiteti

UPZ është Universiteti i dytë publik në Kosovë. Në vitin 2010 numri i studentëve ishte afër 1700, ndërsa tani, në vitin 2018, numri i studentëve...

Lexo më shumë

Rekomandimet

""

Western Balkan Online Library Platform

https://lnss-projects.eu/bal/western-balkan-online-library-platform/