Për  Universitetin  e  Prizrenit

Të përgjithshme

 • I themeluar në vitin 2009 në qytetin e Prizrenit sipas vendimit për themelim të Qeverisë së Kosovës, kurse punën e ka filluar me 1 Tetorë 2010.
 • Eshtë  themeluar si universiteti i dytë publik në Kosovë
 • Një universitet me  planprograme  moderne  perëndimore.
 • Nje universitet që është në rritje dhe zgjerim me programe të reja studimore

Fakultetet

 • Fakulteti i Shkencave Kompjuterike
 • Fakulteti Ekonomik
 • Fakulteti Juridik
 • Fakulteti i Edukimit
 • Fakulteti Filologjik
 • Fakulteti i Shkencave të Jetës dhe Mjedisit


Për studentët (statistikat)

Kliko këtu


Lokacion

Universiteti i Prizrenit gjendet në perëndim të qytetit të Prizrenit. Afër qytetit gjendet parku i qytetit i cili frekuentohet nga studentët gjatë tërë kohës.

Qyteti i Prizrenit është qyteti më i afërt me Shqipërinë, pra gjendet vetëm 17 km nga kufiri me të.

Pagesa e semestrit akademik

Qeveria ka marrë vendim që shkollimi të jetë pa pagesë për të gjithë studentët e nivelit Bachelor për vitin e parë të studimeve.

Shpenzime e tjera shtesë  janë të vogla (shembull: për çertifikatçn e notave është 2.5 euro).Semestri akademik per nivelin Master është 150 euro.

Stafi i Universitetit

Universiteti ka 150 mësimdhënës të rregullt dhe të  angazhuar.

Universiteti ka 45 punëtorë administrativë.

Universiteti

UPZ është Universiteti i dytë publik në Kosovë. Në vitin 2010 numri i studentëve ishte afër 1700, ndërsa tani, në vitin 2018, numri i studentëve...

Lexo më shumë

Rekomandimet

"Një histori e shkurtër rreth Prizrenit"

Qyteti i Universitetit të Prizrenit

Qyteti i Universitetit të Prizrenit