TË DASHUR STUDENTË

Në cilësinë e Dekanit të Fakultetit Ekonomik të Universitetit "Ukshin Hoti" në Prizren, kam kënaqësinë e veçantë, që në emër të stafit akademik, bashkëpunëtorëve dhe studentëve tjerë si dhe në emrin tim personal, të ju dëshirojë mirëseardhje dhe fillim të mbarë të studimeve.

Është ky një vit jubilar për Fakultetin Ekonomik, sepse ju jeni gjnerata e pestë që ndjek studimet e ciklit të parë "Bachelor".

Duke e zgjedhur Fakultetin tonë, Ju keni bërë një hap të rëndësishëm për të ardhmen tuaj. Koha dhe eksperienca do të tregojnë se keni bërë zgjedhjen e duhur, pasi ne kemi rregullat, metodat, disiplinën e duhur dhe infrastrukturën solide për studime të nivelit të avancuar. Moto e punës sonë është : Pjesmarrje aktive në procesin mësimor, por dhe interes për procesin studimor dhe kërkimor, në mënyrë që ekonomizimi të bëhet stil i jetës suaj.

Fakulteti Ekonomik i Universitetit “Ukshin Hoti” në Prizren i organizuar në dy programe studimi të Ciklit të  Parë "Bachelor" të akdredituar nga AKA: Administrim Biznesi dhe Menaxhment Ndërkombëtar, ofron studime për të gjithë maturantët apo edhe më gjërë, që aspirojnë të studjojnë në fushën e ekonomisë.

Në këtë vit të ri akademik, për herë të parë hapen edhe studimet e Ciklit të Dytë "Master" në Administrim Biznesi dhe në Kontabilitet dhe Auditim.

Në këtë mënyrë kompletohet cikli i studimeve në fakultetin ekonomik.

Bazuar në disa Marëveshje mirëkuptimi që kemi nënshkruar me disa Institucione relevante, vendore dhe ndërkombtare, Fakulteti Ekonomik ofron mundësi për të gjithë studentët të përmbushin një pjesë të praktikës profesionele si pjesë e obligueshme e programit studimor nëpër ndërmarrje, institucione apo organizata vendore apo ndërkombëtare, sipas zgjedhjes suaj. Ndërsa në fushën e kontabilitetit dhe auditimit, edhe njohjen e lëndëve nga ana e SCAAK me qëllim që ti eliminoni shpenzimet shptesë të procesit të çertikimit si kontabilist të çertifikuar si dhe ta kurseni kohën.

Për studentat e ciklit të dytë të studimeve "Master" po bëjmë përpjekje që semstrin e katërt të studimeve të e kryejnë nëpër kompani më të mëdha, ku do të kenë mundësi ta përfundojnë disertacionin e masterit.

Ndërsa, për të gjithë studentat e Fakultetit Ekonomik, të cilët dëshirojnë që një vit të studimeve ta vijojnë në Universitete jashtë Kosovës, ne ju ofrojmë aktualisht Universitetin e Ballëkesirit dhe të Trakias në Republikën e Turqisë. Njiherit në këto dy Universitete mundë të studjoni një semestër, ndërsa semestrin tjetër mundë ta përfundoni pjesën praktike me qrast edhe do tu kompensohen shpenzimet e qendrimit dhe akomodimit.

Ne ju garantojme se mbështesim pasionin dhe dëshiren e studentëve , drejt një karriere profesionale të suksesshme.

Suksese.

Dekani

 

Universiteti

UPZ është Universiteti i dytë publik në Kosovë. Në vitin 2010 numri i studentëve ishte afër 1700, ndërsa tani, në vitin 2018, numri i studentëve...

Daha fazla

Rekomandimet

" Në kuadër të “Javës së të drejtave të njeriut” në Universitetin “Ukshin Hoti” në Prizren, të hënën është mbajtur Tryezë e rrumbullakët për prezantimin e Hartëzimit të Nevojave të Komunitetit për Drejtës. Panelist ishin: Prof. Dr. Kadri Kryeziu, Dekan në Fakultetin Juridik në UPZ, Fidan Çerkini zv.drejtor i programit, znj. Florda Mujollar, zyrtare ligjore në Agjencinë për Ndihmë Juridike Falas, Prizren, Rinor Nuhiu, Zyrtar për Komunikim, Aktiviteti i USAID Drejtësia Vlen. Në fund pati diskutim në mes të panelistëve dhe pjesëmarrësve mbi të gjeturat dhe rekomandimet e raportit: Hartëzimi i nevojave të Komuniteteve për Drejtësi. "

Tryezë e rrumbullakët për prezantimin e Hartëzimit të Nevojave të Komunitetit për Drejtësi

Tryezë e rrumbullakët për prezantimin e Hartëzimit të Nevojave të Komunitetit për Drejtësi

Në kuadër të “Javës së të drejtave të njeriut” në Universitetin “Ukshin Hoti” në Prizren, të hënën është mbajtur Tryezë e rrumbullakët për prezantimin e Hartëzimit të Nevojave të Komunitetit për Drejtës. Panelist ishin: Prof. Dr. Kadri Kryeziu, Dekan në Fakultetin Juridik në UPZ, Fidan Çerkini zv.drejtor i programit, znj. Florda Mujollar, zyrtare ligjore në Agjencinë për Ndihmë Juridike Falas