Bordi Këshillëdhënës Industrial i Fakultetit të Filologjisë në Universitetin “Ukshin Hoti” Prizren.

Bordit Industrial ( Këshillëdhënës),  i Fakultetit të Filologjisë, në Universitetin "Ukshin Hoti" në Prizren, ka këtë përbërje:

 

 • Yrmet Shabani – Drejtor i Qendrës Burimore ‘’Nëna Terezë’’- Prizrenkryetar
 • Sahadete Sadikaj – Drejtoresh e Bibliotekës- Prizren- nënkryetare
 • Shaban Shala – Gjyqtar në Gjykatën Themelore në Prizren- anëtar
 • Vllaznim Bytyqi  - Mësimdhënës- SHFMN- ‘’Mustafa Bakiu” - anëtar
 • Ergin Gashi – Kryetar i degës- KETNET- anëtar
 • Neki Jahaj – Drejtor- ALG’’Loyola’’-  anëtar
 • Sinan Alijaj – Skulptor-Historian- Prizren- anëtar
 • Vesa Grezda – Menaxher ‘’Baruti CO’’-  anëtare
 • Mirlinda Lutfiu- Arsimtare ‘’Emin Duraku’’- anëtare
 • Mentor Latifi- Menaxher ‘’Sutherland’’- anëtar
 • Elita Omaj - Studente

Anëtarët pa të drejtë vote / Ex - officio

 • Prof.Ass.Dr. Ragip Gjoshi – u.d. Dekan i F. Filologjisë;
 • Prof.Ass.Dr. Xhafer Beqiraj - Prodekan i F. Filologjisë;
 • Ass. Artan Reshani – Asistent i Ri - F. Edukimit;
 • Ma.sc. Anzotika Sallauka - Sekretare e F. Filologjisë

Universiteti

UPZ është Universiteti i dytë publik në Kosovë. Në vitin 2010 numri i studentëve ishte afër 1700, ndërsa tani, në vitin 2018, numri i studentëve...

Lexo më shumë

Rekomandimet

" Në kuadër të “Javës së të drejtave të njeriut” në Universitetin “Ukshin Hoti” në Prizren, të hënën është mbajtur Tryezë e rrumbullakët për prezantimin e Hartëzimit të Nevojave të Komunitetit për Drejtës. Panelist ishin: Prof. Dr. Kadri Kryeziu, Dekan në Fakultetin Juridik në UPZ, Fidan Çerkini zv.drejtor i programit, znj. Florda Mujollar, zyrtare ligjore në Agjencinë për Ndihmë Juridike Falas, Prizren, Rinor Nuhiu, Zyrtar për Komunikim, Aktiviteti i USAID Drejtësia Vlen. Në fund pati diskutim në mes të panelistëve dhe pjesëmarrësve mbi të gjeturat dhe rekomandimet e raportit: Hartëzimi i nevojave të Komuniteteve për Drejtësi. "

Tryezë e rrumbullakët për prezantimin e Hartëzimit të Nevojave të Komunitetit për Drejtësi

Tryezë e rrumbullakët për prezantimin e Hartëzimit të Nevojave të Komunitetit për Drejtësi

Në kuadër të “Javës së të drejtave të njeriut” në Universitetin “Ukshin Hoti” në Prizren, të hënën është mbajtur Tryezë e rrumbullakët për prezantimin e Hartëzimit të Nevojave të Komunitetit për Drejtës. Panelist ishin: Prof. Dr. Kadri Kryeziu, Dekan në Fakultetin Juridik në UPZ, Fidan Çerkini zv.drejtor i programit, znj. Florda Mujollar, zyrtare ligjore në Agjencinë për Ndihmë Juridike Falas