Fakulteti i Edukimit

Universiteti "UKSHIN HOTI" Prizren

Adresa: Rruga e Shkronjave, nr. 1 20000 Prizren, Republika e Kosovës

Tel: 029 232-140
Email: rektorati@uni-prizren.com (Rektorati)

Emri dhe mbiemri (Titulli Akad)

Prof.Ass.Dr. Fatmir Mehmeti

Pozita:

Professor assitent

Telefoni i punes (Mobil dhe Fix)

 

E-mail:

fatmir.mehmeti@uni-prizren.com

Office Hours (oret kur je present ne UPz)

 

Autobiografia-CV