Emri dhe mbiemri (Titulli Akad)

Prof.Ass.Dr. Fatmir Mehmeti

Pozita:

Professor assitent

Telefoni i punes (Mobil dhe Fix)

 

E-mail:

fatmir.mehmeti@uni-prizren.com

Office Hours (oret kur je present ne UPz)

 

Autobiografia-CV