Emri dhe mbiemri (Titulli Akad)

Prof. Ass. Dr. Hysni TERZIU

Pozita:

Profesor

Telefoni i punes (Mobil dhe Fix)

+377 44 134 730

E-mail:

hysni.terziu@hotmail.com

Office Hours (oret kur je present ne UPz)

Hene 08:00 – 14:00; Marte 13:00 – 17:00

 

 

CV-Shqip

CV- English