I ANGAZHUAR

Me poshte mund te gjeni listen e stafit akademik te angazhuar prane Universitetit te Prizrenit - Fakulteti i Shkencave Kompjuterike

 • Ekrem Halimi

  Ekrem

  Halimi

  Ligjerues-Dr.

 • Jakup Berisha

  Jakup

  Berisha

  Asistent-MSc.

 • Edlira Qefalija

  Edlira

  Qefalija

  Asistent-MSc.

 • Faton Berisha

  Faton

  Berisha

  Prof.Dr.

 • Vehbi Miftari

  Vehbi

  Miftari

  Prof.ass.Dr.

 • Nimete Berisha

  Nimete

  Berisha

  Prof.ass.Dr.

 • Astrit Hulaj

  Astrit

  Hulaj

  Asistent-MSc.

 • Vehbi Sofiu

  Vehbi

  Sofiu

  Ligjërues-MSc.

 • Valbona Fisheku

  Valbona

  Fisheku

  Ligjërues-MSc.

 • Labinot Hasani

  Labinot

  Hasani

  Asistent-MSc.

 • Fakije Zejnullahu

  Fakije

  Zejnullahu

  Asistent-MSc.

Universiteti

UPZ është Universiteti i dytë publik në Kosovë. Në vitin 2010 numri i studentëve ishte afër 1700, ndërsa tani, në vitin 2018, numri i studentëve...

Lexo më shumë

Rekomandimet

"Universiteti i Prizrenit"

SEMS

SEMS

SEMS