I ANGAZHUAR

Me poshte mund te gjeni listen e stafit akademik te angazhuar prane Universitetit te Prizrenit - Fakulteti i Shkencave Kompjuterike

Universiteti

UPZ është Universiteti i dytë publik në Kosovë. Në vitin 2010 numri i studentëve ishte afër 1700, ndërsa tani, në vitin 2018, numri i studentëve...

Lexo më shumë

Rekomandimet

"Universiteti i Prizrenit"

Qasja - SMU (SEMS)

Qasja - SMU (SEMS)

SEMS