E-Bibloteka e Fondit Monetar Internacional (IMF), qasja në bibliotek është free vetem nga Kampusi i Universitetit "UKSHIN HOTI" Prizren.

 

IMF eLibrary


Sqarim: Për të parë përmbajtjen, nuk kërkohet asnjë qasje ose regjistrim. Qasja jepet automatikisht çdo kush që qaser nga Kampusi i Universitetit "UKSHIN HOTI" Prizren. Për të ruajtur përmbajtje personale, kërkime, vendosjen e alarme ose për të shkarkuar të dhëna (në DATËN e FMN-së), përdoruesit duhet të krijojnë një llogari "personale".

Regjistrimi nuk kërkohet në eLibrary për shkarkimin aktual të botimeve digjitale. Nuk kërkohet për të krijuar një llogari personale. Përdoruesit mund të regjistrohen duke klikuar opsionin "Subscriber Login"  në faqen eLibrary, ose opsionin "Sign in or register" në faqen IMF Data, dhe duke ndjekur udhëzimet e dhëna.

Përdoruesit vetëm do të duhet të regjistrojnë emrin e përdoruesit dhe fjalëkalimin e tyre një herë dhe do të regjistrohen automatikisht në të gjitha platformat çdo herë që hyjnë.

Ju mund të zgjidhni të krijoni një login administrative. Çdo adresë e-mail mund të zgjidhet si emri i përdoruesit për këtë hyrje, pavarësisht nëse e-mail tashmë është regjistruar për një identifikim personal apo jo.


Universiteti

UPZ është Universiteti i dytë publik në Kosovë. Në vitin 2010 numri i studentëve ishte afër 1700, ndërsa tani, në vitin 2018, numri i studentëve...

Lexo më shumë

Rekomandimet

"  Këshilli Drejtuesi i Universitetit "Ukshin Hoti", të premten mbajti mbledhjen e radhës. Mbledhjen e hapi kryesuesi i KD-së, Prof. Asoc. Dr. Naser Bajraktari. Mbledhja kishte këtë rend dite: Shqyrtimi dhe miratimi i procesverbalit të mbledhjes së kaluar, raporti i rektorit për të arriturat dhe sfidat e universitetit dhe shqyrtimi i kërkesave të ndryshme drejtuar KD-së.    "

Këshilli Drejtuesi i Universitetit

Këshilli Drejtuesi i Universitetit "Ukshin Hoti", të premten mbajti mbledhjen e radhës.

Mbledhjen e hapi kryesuesi i KD-së, Prof. Asoc. Dr. Naser Bajraktari. Mbledhja kishte këtë rend dite: Shqyrtimi dhe miratimi i procesverbalit të mbledhjes së kaluar, raporti i rektorit për të arriturat dhe sfidat e universitetit dhe shqyrtimi i kërkesave të ndryshme drejtuar KD-së.