Pasqyra e programit

BACHELOR - ADMINISTRIM BIZNESI

VITI I PARË - Semestri i parë

Nr.

O/Z

Lënda mësimore

Orë/Javë

L         U

ECTS

1.

O

Kontabiliteti Financiar I

2

2

6

2.

O

Matematika

1

3

5

3.

O

Hyrje në Ekonomin e Biznesit

2

1

4

4.

O

Hyrje në Marketing

2

1

4

5.

O

Anglishtja Afariste I

1

2

4

6.

O

Ndërmarrësi

2

1

4

7.

Z

Gjuha Turke I

Gjuha Gjermane I

1

2

3


VITI I PARË - Semestri i dytë

Nr.

O/Z

Lënda mësimore

Orë/Javë

L      U

ECTS

1.

O

Kontabiliteti Financiar II

2

2

6

2.

O

Makroekonomia

2

2

6

3.

O

Biznesi Ndërkombëtar

3

0

5

4.

O

Statistika

1

2

5

5.

O

Bazat e Menaxhimit

2

1

5

6.

Z

Sociologji

Gjuha Turke II

2

1

3

VITI I DYTË - Semestri i tretë

Nr.

O/Z

Lënda mësimore

Orë/Javë

L      U

ECTS

1.

O

Financat e Korporatave

3

1

6

2.

O

E-Marketingu

2

2

6

3.

O

Marrja e Vendimeve Biznesore

2

1

5

4.

O

Mikroekonomia

3

0

5

5.

O

Shkathtësitë Negociuese - Lidership

2

1

5

6.

Z

Etika Biznesore

Menaxhimi i Projekteve

2

1

3

VITI I DYTË - Semestri i katërt

Nr.

O/Z

Lënda mësimore

Orë/Javë

L      U

ECTS

1.

O

Menaxhimi Financiar

3

1

5

2.

O

Sistemi Informativ në Biznes

2

2

6

3.

O

Kërkimet në Marketing

2

1

6

4.

O

Parimet e Resurseve Humane

2

1

5

5.

O

Menaxhimi i Ndryshimeve

1

2

5

6.

Z

Anglishtja Afariste II

Shkrimi Akademik

2

1

3

PROFILI: KONTABILITET

VITI I TRETË - Semestri i pestë

Nr.

O/Z

Lënda mësimore

Orë/Javë

L       U

ECTS

1

O

Raportimi Financiar I

2

2

6

2

O

Auditimi

3

1

6

3.

O

Kontabiliteti i Tatimeve

2

2

6

4.

O

Sistemi Informativ i Kontabilitetit

2

2

6

5.

O

Vizitë Studimore

6

VITI I TRETË - Semestri i gjashtë

Nr.

O/Z

Lënda mësimore

Orë/Javë

L       U

ECTS

1

O

Analiza Financiare

1

2

4

2

O

Kontabiliteti Menaxherial

1

2

4

3.

O

Raportimi Financiar II

1

2

4

4.

O

Qeverisja Korporative

3

0

3

5.

O

Praktika

3

6.

O

Tezat e diplomës

12

PROFILI: AGROBIZNES

VITI I TRETË - Semestri i pestë

Nr.

O/Z

Lënda mësimore

Orë/Javë

L       U

ECTS

1

O

Hyrje në Fermat e Qumështit

2

2

6

2

O

Hyrje në Hortikulturë

2

1

5

3.

O

Prodhimi në Serra

2

1

5

4.

O

Parimet e Marketingut në Agrikulturë

2

1

5

5.

O

Parimet e Agrobiznesit

2

1

5

VITI I TRETË - Semestri i gjashtë

Nr.

O/Z

Lënda mësimore

Orë/Javë

L       U

ECTS

1

O

Prodhimi dhe Menaxhimi i Mishit

3

1

5

2

O

Prodhimi i Produkteve të Perimeve

2

1

5

3.

O

Projektet në Agrobiznes

2

1

6

4.

O

Praktika

6

5.

O

Tezat e diplomës

12

 

  • O - Lëndë Obligative
  • Z - Lëndë Zgjellore
  • L - Ligjerata
  • U - Ushtrime

Universiteti

UPZ është Universiteti i dytë publik në Kosovë. Në vitin 2010 numri i studentëve ishte afër 1700, ndërsa tani, në vitin 2018, numri i studentëve...

Lexo më shumë

Rekomandimet

"Rektori i Universitetit “Ukshin Hoti” në Prizren, Prof. Dr. Ramë Vataj, i shoqëruar edhe nga zv.Kryesuesi i Këshillit Drejtues i UPZ-së, Dr. Sc. Bekim Gashi, dhe Senatori Prof. Ass.Dr. Isuf Lushi, të hënën ka qëndruar në një vizitë zyrtare në Universitetin Bujqësorë të Tiranës, ku janë arritur dy marrëveshje bashkëpunimi të rëndësishme me dy fakultetet të këtij universiteti. Marrëveshje konkrete është arritur me Fakultetin e Ekonomisë dhe Agrobiznesit dhe me Fakultetin e Bioteknologjisë dhe Ushqimit në Universitetin Bujqësor të Tiranës, me qëllim të finalizimit të njësisë së re akademike në UPZ, Fakultetin e Shkencave të Jetës dhe Mjedisit. "

Rektori Vataj nënshkruan dy marrëveshje për bashkëpunim konkret me dy fakultete të Universitetit Bujqësor të Tiranës

Rektori Vataj nënshkruan dy marrëveshje për bashkëpunim konkret me dy fakultete të Universitetit Bujqësor të Tiranës

Rektori i Universitetit “Ukshin Hoti” në Prizren, Prof. Dr. Ramë Vataj, i shoqëruar edhe nga zv.Kryesuesi i Këshillit Drejtues i UPZ-së, Dr. Sc. Bekim Gashi, dhe Senatori Prof. Ass.Dr. Isuf Lushi, të hënën ka qëndruar në një vizitë zyrtare në Universitetin Bujqësorë të Tiranës, ku janë arritur dy marrëveshje bashkëpunimi të rëndësishme me dy fakultetet të këtij universiteti. Marrëveshje konkrete është arritur me Fakultetin e Ekonomisë dhe Agrobiznesit dhe me Fakultetin e Bioteknologjisë dhe Ushqimit në Universitetin Bujqësor të Tiranës, me qëllim të finalizimit të njësisë së re akademike në UPZ, Fakultetin e Shkencave të Jetës dhe Mjedisit.