Pasqyra e programit

MASTER - ADMINISTRIM BIZNESI

VITI I PARË - Semestri i parë

Nr.

O/Z

Lënda mësimore

Orë/Javë

L              U

ECTS

1.

O

Metodat kërkimore

3

1

6

2.

O

Ekonomiksi Menaxherial

3

1

6

3.

O

Menaxhimi Financiar

3

1

6

4.

O

Kontabiliteti Menaxherial i Avancuar

3

1

6

5.

O

Menaxhim Marketingu

3

1

6

 

VITI I PARË - Semestri i dytë

Nr.

O/Z

Lënda mësimore

Orë/Javë

L                  U

ECTS

1.

O

Marketingu i Agrokulturës dhe Ushqimit

3

1

5

2.

O

Ekonomiks Publik

3

1

5

3.

O

Qeverisja Korporative

3

1

5

4.

O

Politikat e Agrokulturës dhe Ushqimit

3

1

5

5.

O

Kontabiliteti Financiar i avancuar

3

1

5

6.

Z

Etika e Biznesit

2

1

5

7.

Z

Marrja e Vendimeve Menaxheriale

2

1

5

8.

Z

Integrime Ekonomike Evropiane

2

1

5

 

 

VITI I DYTË - Semestri i tretë

Nr.

O/Z

Lënda mësimore

Orë/Javë

L                U

ECTS

1.

O

Menaxhim Strategjik

3

1

6

2.

O

Menaxhim Operacionesh

3

1

6

3.

O

Menaxhim i Sistemeve të Informacionit

3

1

6

4.

O

Aftësitë Menaxheriale

3

1

6

5.

O

Biznesi Ndërkombëtar

3

1

6

 

VITI I DYTË - Semestri i katërt

Nr.

Lënda mësimore

Orë/Javë

ECTS

1.

DISERTACIONI

50

30

 

  • O - Lëndë Obligative
  • Z - Lëndë Zgjellore
  • L - Ligjerata
  • U - Ushtrime

VËREJTJE: Në semestrin e dytë studentat nga tri lëndë zgjedhore në tabelë e zgjedhin vetëm një.

Universiteti

UPZ është Universiteti i dytë publik në Kosovë. Në vitin 2010 numri i studentëve ishte afër 1700, ndërsa tani, në vitin 2018, numri i studentëve...

Lexo më shumë

Rekomandimet

"Rektori i Universitetit “Ukshin Hoti” në Prizren, Prof. Dr. Ramë Vataj, i shoqëruar edhe nga zv.Kryesuesi i Këshillit Drejtues i UPZ-së, Dr. Sc. Bekim Gashi, dhe Senatori Prof. Ass.Dr. Isuf Lushi, të hënën ka qëndruar në një vizitë zyrtare në Universitetin Bujqësorë të Tiranës, ku janë arritur dy marrëveshje bashkëpunimi të rëndësishme me dy fakultetet të këtij universiteti. Marrëveshje konkrete është arritur me Fakultetin e Ekonomisë dhe Agrobiznesit dhe me Fakultetin e Bioteknologjisë dhe Ushqimit në Universitetin Bujqësor të Tiranës, me qëllim të finalizimit të njësisë së re akademike në UPZ, Fakultetin e Shkencave të Jetës dhe Mjedisit. "

Rektori Vataj nënshkruan dy marrëveshje për bashkëpunim konkret me dy fakultete të Universitetit Bujqësor të Tiranës

Rektori Vataj nënshkruan dy marrëveshje për bashkëpunim konkret me dy fakultete të Universitetit Bujqësor të Tiranës

Rektori i Universitetit “Ukshin Hoti” në Prizren, Prof. Dr. Ramë Vataj, i shoqëruar edhe nga zv.Kryesuesi i Këshillit Drejtues i UPZ-së, Dr. Sc. Bekim Gashi, dhe Senatori Prof. Ass.Dr. Isuf Lushi, të hënën ka qëndruar në një vizitë zyrtare në Universitetin Bujqësorë të Tiranës, ku janë arritur dy marrëveshje bashkëpunimi të rëndësishme me dy fakultetet të këtij universiteti. Marrëveshje konkrete është arritur me Fakultetin e Ekonomisë dhe Agrobiznesit dhe me Fakultetin e Bioteknologjisë dhe Ushqimit në Universitetin Bujqësor të Tiranës, me qëllim të finalizimit të njësisë së re akademike në UPZ, Fakultetin e Shkencave të Jetës dhe Mjedisit.