Pasqyra e programit

MASTER - ADMINISTRIM BIZNESI

VITI I PARË - Semestri i parë

Nr.

O/Z

Lënda mësimore

Orë/Javë

L              U

ECTS

1.

O

Metodat kërkimore

3

1

6

2.

O

Ekonomiksi Menaxherial

3

1

6

3.

O

Menaxhimi Financiar

3

1

6

4.

O

Kontabiliteti Menaxherial i Avancuar

3

1

6

5.

O

Menaxhim Marketingu

3

1

6

 

VITI I PARË - Semestri i dytë

Nr.

O/Z

Lënda mësimore

Orë/Javë

L                  U

ECTS

1.

O

Marketingu i Agrokulturës dhe Ushqimit

3

1

5

2.

O

Ekonomiks Publik

3

1

5

3.

O

Qeverisja Korporative

3

1

5

4.

O

Politikat e Agrokulturës dhe Ushqimit

3

1

5

5.

O

Kontabiliteti Financiar i avancuar

3

1

5

6.

Z

Etika e Biznesit

2

1

5

7.

Z

Marrja e Vendimeve Menaxheriale

2

1

5

8.

Z

Integrime Ekonomike Evropiane

2

1

5

 

 

VITI I DYTË - Semestri i tretë

Nr.

O/Z

Lënda mësimore

Orë/Javë

L                U

ECTS

1.

O

Menaxhim Strategjik

3

1

6

2.

O

Menaxhim Operacionesh

3

1

6

3.

O

Menaxhim i Sistemeve të Informacionit

3

1

6

4.

O

Aftësitë Menaxheriale

3

1

6

5.

O

Biznesi Ndërkombëtar

3

1

6

 

VITI I DYTË - Semestri i katërt

Nr.

Lënda mësimore

Orë/Javë

ECTS

1.

DISERTACIONI

50

30

 

  • O - Lëndë Obligative
  • Z - Lëndë Zgjellore
  • L - Ligjerata
  • U - Ushtrime

VËREJTJE: Në semestrin e dytë studentat nga tri lëndë zgjedhore në tabelë e zgjedhin vetëm një.

Universiteti

UPZ është Universiteti i dytë publik në Kosovë. Në vitin 2010 numri i studentëve ishte afër 1700, ndërsa tani, në vitin 2018, numri i studentëve...

Lexo më shumë

Rekomandimet

" Prof. Dr. Ramë Vataj – Rektor në Universitetin “Ukshin Hoti” në Prizren, uron të gjithë mësimdhënësit e UPZ-së dhe të gjithë niveleve të arsimit në Kosovë dhe më gjerë për Ditën e Mësuesit – 7 Marsin.  Në këtë ditë të veçantë kujtojmë me mirënjohje mësuesit dhe pedagogët që me sakrificë në kohëra të vështira u përpoqën të na edukojnë me ndershmëri dhe përkushtim. Ditë më parë organizuam me një ceremoni madhështore përvjetorin e SHLP-së, nga e cila vatër e arsimit të lartë për më shumë se gjysmë shekulli kanë dalë mijëra mësues të cilët kanë edukuar dhjetëra gjenerata. UPZ vazhdon traditën e kualifikimit të mësimdhënësve të rajonit të Prizrenit dhe me gjerë, përderisa si universitet është zgjeruar duke ofruar kuadro të përgatitur edhe për fushat e tjera. Urime 7 Marsin - Ditën e Mësuesit! Prof. Dr. Ramë Vataj – Rektor Universiteti “Ukshin Hoti” – Prizren "

Urimi i Rektorit Vataj për 7 Marsin - Ditën e Mësuesit

Urimi i Rektorit Vataj për 7 Marsin - Ditën e Mësuesit

Prof. Dr. Ramë Vataj – Rektor në Universitetin “Ukshin Hoti” në Prizren, uron të gjithë mësimdhënësit e UPZ-së dhe të gjithë niveleve të arsimit në Kosovë dhe më gjerë për Ditën e Mësuesit – 7 Marsin. Në këtë ditë të veçantë kujtojmë me mirënjohje mësuesit dhe pedagogët që me sakrificë në kohëra të vështira u përpoqën të na edukojnë me ndershmëri dhe përkushtim.